Searched for: subject%3A%22Arbeidsbeleid%22
(1 - 1 of 1)
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Klein Hesselink, J. (author), Kraan, K. (author), Oeij, P.R.A. (author), de Vroome, E.M.M. (author), van Zwieten, M. (author), Goudswaard, A. (author)
De Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) volgt het arbeidsbeleid van Nederlandse bedrijven en instellingen. Deze brochure belicht tien thema's uit het gehele onderzoek. Daarnaast wordt ingegaan op het onderzoek zelf, op de responsverdeling naar bedrijfstak en worden de antwoorden op alle vragen uit de enquête gepresenteerd in tabelvorm, uitgesplitst...
other 2011