Searched for: subject%3A%22Arbeidsanalyse%22
(1 - 10 of 10)
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Houtman, I. (author), Jettinghof, K. (author), Cedillo, L. (author)
Work-related stress is of growing concern in developing countries due to important developments in the modern world; two of the most significant being globalisation and the changing nature of work. Although the emphasis of this booklet is on developing countries, the problem of workrelated stress is also significant in countries in transition...
book 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Sanders, J. (author)
Begeleid werken bij een reguliere werkgever via de Wsw komt in Nederland moeizaam op gang. Belangrijke redenen om niet zo snel arbeidsgehandicapten in dienst te nemen zijn grote onbekendheid met de doelgroep én bestaande voorzieningen en regelingen om de ondernemingsrisico’s zo klein mogelijk te houden vormen. Voor de Meergroep was dit...
book 2006
document
TNO Arbeid (author), van Eijnatten, F.M. (author)
This book deals with a 'Participative Simulation environment for Intelligent Manufacturing' (PSIM). PSIM is a software environment for use in assembly operations and it is developed and pilot-demonstrated in five companies: Volvo (Sweden), Finland Post, Fiat (Italy), Yamatake (Japan), Ford (USA). PSIM is a combination of expertise in the areas...
book 2002
document
van Eijnatten, F.M. (author), Vink, P. (author)
This chapter describes the background and objectives ofthe IST project Participative Simulation environment for Integral Manufacturing enterprise renewal (PSIM). In the short run, PSIM aims to address the key issues that have to be resolved before a manufacturing renewal can be implemented. PSIM is focused on intelligent manufacturing in order...
bookPart 2002
document
TNO Arbeid (author), Felser, C. (author), Piek, W.S.M. (author)
Dit rapport vormt de neerslag van een onderzoek van TNO Arbeid naar de behoefte aan arbeidsdeskundige expertise binnen arbodiensten. Centraal in dit onderzoek stond het in kaart brengen van de belangrijkste momenten in het eerste ziektejaar, waarbij de arbodienst een rol zou kunnen spelen om de terugkeer van zieke werknemers te bevorderen en van...
report 1999
document
Koningsveld, E.A.P. (author), van der Molen, H.F. (author), NIA TNO (author)
In this paper an overview is given of what has been done in the field of ergonomics on behalf of the building and construction industry. Characteristics of the building and construction are given in relation to working conditions. The developments within this branch of industry are described in view of perspectives for a better future. In this...
article 1997
document
Vaas, S. (author), Dhondt, S. (author), Peeters, M.H.H. (author), Middendorp, J. (author), Vethman, A. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
De Weba-methode die voor u ligt is op basis van de praktijkervaringen van de afgelopen jaren volledig vernieuwd. De vernieuwde Weba-methode bestaat uit een vier-delige reeks. Deze publikatie is deel 1 uit de reeks en bevat een handleiding voor het analyseren en beoordelen van functies op stressrisico's en leermogelijkheden. In de handleiding...
book 1995
document
Middendorp, J. (author), Keijsers, G. (author), Vethman, A. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
In dit vierde deel uit de vierdelige reeks van de Weba-methode wordt getoond hoe de methode kan worden toegepast in diverse praktijksituaties. Totaal worden 14 werksoorten beschreven. Na een algemene oriëntatie op de werksoort en op het bedrijf wordt een werkplan geschetst voor een beschrijving en beoordeling van de functie. Vervolgens wordt de...
book 1995
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), van den Berg, S.A. (author), Evers, G.E. (author), Smid, G.A.C. (author), Vaas, F. (author)
In dit rapport wordt ingegaan op de taak en positie van de arbeids- en organisatie-deskundige (A&O-deskundige) binnen de arbodienst. Het betreft een verkenning en afbakening van de positie van de A&O-deskundige, waarbij de vraag centraal staat wat de praktijksituatie van de arbeids- en organisatie-deskundige (A&O-deskundige) binnen de arbodienst...
report 1993
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Kompier, M. (author)
In dit hoofdstuk gaan we in op de vraag wat voor soort maatregelen mogelijk zijn ter voorkoming van werkstress. Vervolgens wordt betoogd dat maat­regelen op het gebied van werkstresspreventie en -reductie dee) moeten uit maken van het totale arbeidsomstandigheden- en sociaal beleid in een bedrijf. Dit Arbo-beleid (of 'VGW-beleid', VGW staat...
bookPart 1989
Searched for: subject%3A%22Arbeidsanalyse%22
(1 - 10 of 10)