Searched for: subject%3A%22Arbeid%255C%2Bdoor%255C%2Bvrouwen%22
(1 - 16 of 16)
document
TNO Arbeid (author), Nicot, .M. (author), Houtman, I.L.D. (author)
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Bennenbroek, F. (author), Brenninkmeijer, V. (author), Lagerveld, S. (author), Groenestege, M. (author)
Hoewel het aantal (alleenstaande) ouders met een bijstandsuitkering sinds de invoering van de Wet werk en bijstand is gedaald, ontvangen volgens CBS-cijfers in 2006 nog steeds bijna 90.000 alleenstaande ouders een uitkering. Verschillende onderzoeken laten echter zien dat het hebben van werk belangrijk is voor het welzijn van ouders en hun...
article 2007
document
van Hooff, M.L.M. (author), Geurts, S.A.E. (author), Kompier, M.A.J. (author), Taris, T.W. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Although work-home interference (WHI) refers to a process of negative interaction between the work and home domains, little attention has been paid to the actual processes involved in the within-person, day-to-day management of work and home. Therefore, this study investigated if, and how, a global report for the individual, of WHI (i.e., a...
article 2006
document
TNO Arbeid (author), Smit, A.A. (author), de Feyter, M.G. (author)
Onderzoek naar de kwaliteit van de arbeid van laagopgeleide vrouwen in traditionele mannensectoren. Bedrijven in deze sectoren moeten aantrekkelijke werkgevers worden voor lager opgeleide vrouwen. Onderdelen van het onderzoek: een quickscan in mannensectoren gericht op het opsporen van koploperbedrijven; het portretteren en analyseren van tien...
book 2002
document
TNO Arbeid (author), de Vries, S. (author), Willemsen, M. (author), Gründemann, R. (author), Nuyens, M. (author)
Dit onderzoek naar de activiteiten van organisaties en werknemers om de inzetbaarheid van werknemers te verhogen heeft veel nieuwe informatie opgeleverd. Het rapport geeft 13 conclusies, waarvan de belangrijkste zijn: het bevorderen van de bereidheid tot het inzetten van de eigen competenties en vaardigheden is lastig (attitudeverandering);...
report 2001
document
TNO Beleidsstudies en advies TNO Strategie, Technologie en Beleid (author), Wetzels, C. (author), Tijdens, K. (author)
The objective of the interdepartmental programme "Developing attainability scenarios" is to investigate how a better combination of work and care can facilitate a higher level of female participation in work. To this end, the following research areas are investigated in this report: labour market participation, feasibility of work and (parental)...
report 2001
document
TNO Arbeid (author), Goudswaard, A. (author), Lourijsen, E. (author), Verhallen, S. (author), Beversluis, P.L. (author)
In 1997 is een aantal partners in Nederland, België en Griekenland gestart met het 'Multimedia Flexpool' project. Dit project had de volgende vier doelstellingen: de ontwikkeling van een nieuw beroep: de multimedia networker; het vergroten van de employability van vrouwen door de mogelijkheid te creëren voor continu leren; het opzetten van een...
report 2000
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Vaas, S. (author), Nuess, U. (author), van Lingen, P. (author)
In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de Stichting Opleidingsfonds Leerlingwezen Land- en Tuinbouw (SOLLT). Het onderzoek betreft de ervaringen van en met vrouwen in de groenvoorziening. De vraagstelling luidt: welke maatregelen gericht op verbetering van de fysieke arbeidsomstandigheden, de...
report 1994
document
Min. SZW, Directoraat Generaal van de Arbeid Min. SZW, Arbeidsinspectie (author), Vaas, S. (author), Nuess, U. (author), van Lingen, P. (author)
Het percentage vrouwelijke werknemers in technische functies in de metaalproduktenindustrie is slechts 5% (schatting). Mede met het oog op emancipatorische doelstellingen voert de overheid al enige jaren een voorlichtingsbeleid (direct of via de bedrijfstakorganisaties) gericht op het stimuleren van meisjes een technische opleiding te kiezen....
book 1993
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg (author), Vaas, S. (author), Nuess, U. (author), van Lingen, P. (author)
In opdracht van het Directoraat-Generaal van de Arbeid werd door het NIPG onderzoek verricht naar vrouwen in de metaalproduktenindustrie. Het doel van het onderzoek was met name de evaluatie van maatregelen die er toe kunnen bijdragen dat vrouwen gezond en wel in een 'mannenberoep' (blijven) werken. Nagegaan wordt of dergelijke maatregelen...
report 1993
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Vaas, S. (author), Nuess, U. (author), van Lingen, P. (author)
Samenvattend verslag van een onderzoek naar de effectiviteit van de maatregelen die door bedrijven genomen zijn voor vrouwelijke vakkrachten in de metaalproduktenindustrie. De genomen maatregelen hadden betrekking op: functie-inhoud, ergonomie en andere aspecten van arbeidsomstandigheden, en begeleidende maatregelen. Uit dit onderzoek blijkt dat...
book 1993
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Vaas, S. (author)
Met de bedoeling een toename van vrouwen in de groenvoorziening te bewerkstelligen, is een verkenning uitgevoerd van de structuur en de te verwachten ontwikkelingen in de bedrijfstak, gangbare personeelsvoorziening, functies en arbeidsomstandigheden.
report 1993
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), van Amstel, R.J. (author)
De verlenging van de officiële verlofperiode is niet van invloed op de beslissing om na de bevalling het werk te hervatten. Tweederde is weer gaan werken, maar zou dat ook hebben gedaan als de verlofperiode niet was verlengd. Van de vrouwen die zijn gestopt met werken stond dit voor tweederde bij voorbaat vast. Voor de overige vrouwen die zijn...
book 1992
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
Dit EGKS-onderzoek naar de inzetbaarheid van vrouwen in produktie- en onderhoudsfuncties in de staalindustrie beoogt knelpunten in kaart te brengen en mogelijke oplossingen voor deze knelpunten dichterbij te brengen. Het voornaamste produkt van dit onderzoek is een checklist waarmee knelpunten kunnen worden opgespoord. De checklist is gebaseerd...
book 1991
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), van Amstel, R.J. (author)
In opdracht van de Directie Bijzondere Vraagstukken van Arbeidsverhoudingen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Stichting CCOZ eind 1986 tot medio 1987 een onderzoek uitgevoerd onder jonge ouders en aanstaande ouders, naar hun behoefte aan c.q. het mogelijk gebruik maken van de in de beleidsnota 'Combinatie...
report 1988
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden Stichting CCOZ (voorloper van NIA) (author), van Amstel, R.J. (author), Lenshoek, D.E. (author), Kruidenier, H.J. (author)
report 1986
Searched for: subject%3A%22Arbeid%255C%2Bdoor%255C%2Bvrouwen%22
(1 - 16 of 16)