Searched for: subject%3A%22Arbeid%255C%2Bdoor%255C%2Bpsychiatrische%255C%2Bpatienten%22
(1 - 4 of 4)
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Blonk, R. (author), Cremer, R. (author), Bol, E. (author), Heerema, F. (author)
Studie naar de effectiviteit van een innovatieve begeleidingsvorm voor zeer moeilijk bemiddelbare bijstandsgerechtigden met psychische klachten en of ernstige psychosociale problemen. Hierbij is kennis over kortdurende en intensieve begeleiding van werklozen gecombineerd met kennis over de begeleiding naar en op het werk van mensen met een...
report 2007
document
le Gras, E. (author)
Langdurig werkloze uitkeringsgerechtigden zijn een grote financiële en vooral sociale zorg voor een gemeente. De door TNO in samenwerking met de gemeente Zoetermeer ontwikkelde Diagnose Methode Activeringspotentieel (DMA) ondersteunt gemeentelijke klantmanagers en werkzoekenden tijdens de speurtocht naar een passende werkplek – en met succes, zo...
article 2007
document
Heerema, F. (author), Cremer, R. (author)
Mensen met psychische of psychiatrische beperkingen worden meestal als moeilijk bemiddelbaar beschouwd. Naast het doorgaans grillig verloop van psychiatrische aandoeningen is het begrip 'psychische belastbaarheid' moeilijk te definiëren en niet goed meetbaar. Om de consulent meer handvatten te bieden, is door de Pameijer Keerkring in...
article 2002
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Selie, M. (author), Roerink, P. (author), Baart, P. (author)
Dit boek geeft een beeld van de stand van zaken en toekomstverwachtingen rond gezondheidsbevordering op de werkplek (GBW) in Nederland en van enkele ontwikkelingen in het buitenland. Centraal daarbij staan het bevorderen van een gezonde leefstijl van werknemers en het realiseren van een gezonde werkplek. Vanuit verschillende invalshoeken is door...
book 1996
Searched for: subject%3A%22Arbeid%255C%2Bdoor%255C%2Bpsychiatrische%255C%2Bpatienten%22
(1 - 4 of 4)