Searched for: subject:"Arbeid%5C+aan%5C+de%5C+lopende%5C+band"
(1 - 11 of 11)
document
Gort, J. (author), Zwetsloot, G.I.J.M. (author), Lemkowitz, S. (author), Steijger, N. (author), Moonen, C. (author)
Increasing global competition and shareholder pressure cause major changes in the chemical industry. Over the last decade companies continuously improve their manpower efficiency. As a result most chemical plants of today can be regarded as lean plants. Plans to further reduce the number of staff are increasingly criticised by the personnel for...
conference paper 2004
document
van Rhijn, G. (author), van Scheijndel, P. (author), van Dieën, J. (author)
Het boek beschrijft meer dan veertig geslaagde praktijkvoorbeelden van ergonomische vernieuwingen. De voorbeelden worden ook in beeld gebracht. Ze zijn gekozen uit de sectoren: kantoor, industrie, openbaar vervoer, transport, defensie, land- en tuinbouw en overheid. Jubileumuitgave naar aanleiding van het veertigjarig bestaan van de Nederlandse...
book 2002
document
Tuinzaad, G.H. (author), van Rhijn, J.W. (author), Koningsveld, E.A.P. (author), van Deursen, J. (author), TNO Arbeid (author)
Assemblage-georiënteerde bedrijven ervaren vanuit de markt een steeds grotere vraag naar variëteit in eindproducten, die met een steeds kortere doorlooptijd geleverd moeten worden. Ook staat er steeds meer druk op de kostprijs bij gelijke of zelfs betere kwaliteit. Daarnaast worden de bedrijven door regelgeving van de overheid, krappe...
report 2000
document
TNO Arbeid (author), Tuinzaad, G.H. (author), van Rhijn, J.W. (author), van Deursen, J. (author), Koningsveld, E.A.P. (author)
Assembly oriented companies experience an ever-increasing demand from the market for variation in the final products and ever shorter delivery times. There is also an increasing pressure to reduce the cost price whilst retaining or even increasing quality. In addition, companies are being made more responsible for good working conditions on the...
report 2000
document
Thé, K.H. (author), Douwes, M. (author), Bongers, P.M. (author), TNO Arbeid (author)
Het doel van deze studie is om uit de literatuur en de praktijk de effecten te beoordelen van alternatieve werkrustschema's als middel om eenzijdig werk te onderbreken en zo RSI-klachten te voorkomen. Uit de resultaten komt naar voren dat pauzes van tien minuten positieve effecten bleken te hebben op de meeste onderzochte factoren, met name als...
article 1999
document
Tuinzaad, G.H. (author), TNO Arbeid (author)
Verkorting van de doorlooptijd, verlaging van de (interne faal)kosten en verhoging van de kwaliteit zijn de belangrijkste winstpunten van een beheersbaar assemblageproces. Hiertoe heeft TNO Industrie onder meet het Montage Afloop Schema (MAS) en de ASSemblagegerichte PROductstructurering (ASSPRO-checklist) ontwikkeld. Deze instrumenten worden al...
article 1999
document
TNO Arbeid (author), Thé, K.H. (author), Douwes, M. (author), Bongers, P.M. (author)
Het doel van deze studie is om uit de literatuur en in de praktijk de effecten te beoordelen van alternatieve werkrustschema's als middel om eenzijdig werk te onderbreken en zo RSI-klachten te voorkomen. Naast een literatuurreview over recente kennis omtrent alternatieve werkrustschema's zijn een aantal werkrustschema's ingevoerd bij een drietal...
article 1999
document
Huppes, G. (author), Blankendaal, F. (author), Bus, J. (author)
In dit boekje wordt beschreven hoe goede werkplekken eruit zien en hoe ze tot stand komen. Het gepresenteerde stappenplan geeft houvast bij het ontwerpen en verbeteren van werkplekken. Van vijf werksituaties wordt beschreven hoe door ontwerp en herontwerp optimale werkomstandigheden zijn bereikt. Daarbij gaat het om lopende band-arbeid,...
book 1995
document
Koolen, C. (author), Huppes, G. (author)
Ergonomen van het Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (NIA) maken gebruik van een eenvoudig instrument om werktekeningen te toetsen op ergonomische aspecten. Dit instrument, videosomatografie, is een systeem van twee camera's, een mixer, en twee monitoren, waarmee een mens in een tekening van een werkplek wordt geplaatst. In dit...
article 1991
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
De Arbowet bepaalt dat de werkgever bij het organiseren van arbeid het welzijn zoveel mogelijk moet bevorderen. In de wet wordt omschreven wat onder welzijn bij de arbeid moet worden verstaan: de inhoud en de organisatie van het werk en de ergonomie van de werkplek. Uiteen wordt gezet op welke wijze de taakinhoud kan worden geanalyseerd. Met...
book 1991
document
Bureau humanisering van arbeid TNO Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO Stafgroep strategische verkenningen TNO (author), Brouwers, A.A.F. (author), Kanters, B. (author), Ekkers, C.L. (author)
In dit onderzoek door NIPG TNO, in opdracht van het ministerie van SZW komen de volgende vragen aan de orde: 1. Wat wordt verstaan onder lopende band, c.q. kort-cyclisch, c.q. machinegebonden werk? 2. In welke omvang komt voornoemd verschijnsel in Nederland voor? Op welke wijze kan in de toekomst adequate registratie van de omvang gewaarborgd...
report 1981
Searched for: subject:"Arbeid%5C+aan%5C+de%5C+lopende%5C+band"
(1 - 11 of 11)