Searched for: subject%3A%22Arbeid%22
(1 - 20 of 784)

Pages

document
Loef, B. (author), Proper, K. (author), Hooftman, W. (author), Oude Hengel, K. (author), van Oostrom, S. (author)
Steeds meer vrouwen van 45 jaar en ouder werken. Vanaf deze leeftijd raken zij over het algemeen in de overgang en kunnen zij langdurig klachten ervaren. In dit onderzoek is het verband tussen overgangsklachten en werkuitkomsten onderzocht onder 8425 vrouwen in de peri- en postmenopauze van de Lifelines Cohort Study.
article 2023
document
Hulsegge, G. (author), Hummel, L. (author), Emmert, S. (author), Hooftman, W. (author)
Based on a large scale study among many employers, we aim to determine whether anonymous job applications contribute to more equal opportunities for candidates of different ages, migration backgrounds and genders. Approximately 1650 candidates were followed in both the control and intervention periods. The difference in chances to be invited was...
article 2023
document
van Dam, L.M.C. (author), Hooftman, W.E. (author)
In 2021 gaf 64 procent van de werknemers aan dat er op hun werk veel aandacht is voor veilig en gezond werken. Vakmedianet
article 2023
document
van Gulijk, C. (author)
Hoe is het gesteld met het algoritmisch veilÍgheidsmanagement in ons land? Coen van Gulijk boog zich over deze vraag samen met een aantal collega's. Zij suggereren een drietal vuistregels voor een veilige introductie. Vakmedianet
article 2023
document
Hooftman, W. (author), de Vroome, E. (author)
TNO heeft op verzoek van het ministerie van SZW in de TNO monitoring bestanden (NEA, WEA en ZEA) aanwezige feiten en cijfers rondom de vertrouwenspersoon op een rijtje gezet. Deze memo geeft een samenvatting van de resultaten.
report 2023
document
Vooijs, M. (author), Otten, W. (author), Teeuwen, P. (author), Willems, N. (author), Belgrave, E. (author), El Faresse, M. (author), Grote Ganseij, K. (author), Hammout, Z. (author), Kusters, M. (author), Mondeel, A. (author), Ruiten, M. (author), Timmerman, M. (author), Wassen, J. (author)
In dit document laten we je graag zien welke producten er zijn ontwikkeld voor de toepassing van Samen Beslissen in het domein Werk & Inkomen, hoe deze zijn geïmplementeerd en wat de effecten zijn van de toepassing van Samen Beslissen.
report 2023
document
van Dam, L.M.C. (author), Hooftman, W.E. (author)
ln de Arbobalans 2O22 geeft TNO een update over enkele trends in de kwaliteit van de arbeid, mogelijke effecten van arbeidsrisico's en over arbomaatregelen. Vakmedianet
article 2023
document
van Oorschot, R. (author), van de Ven, H. (author)
De Nederlandse arbeidsmarkt staat voor grote uitdagingen. Ontwikkelingen zoals digitalisering, de klimaattransitie en de circulaire economie hebben grote impact op werk. Aandacht voor een leven lang leren helpt om optimaal gebruik te maken van kansen die de ontwikkelingen bieden en risicoʼs voor te zijn. Vakmedianet
article 2023
document
van Dam, L.M.C. (author), Hooftman, W.E. (author)
Uit de nieuwste cijfers van de Natio-nale Enquête Arbeidsomstandighe-den (NEA) van het CBS en TNO blijkt dat 10 procent van alle werknemers in Nederland zich in 2022 gediscrimi-neerd voelde op het werk. Vakmedianet
article 2023
document
Maur M. in der, (author), Hooftman, W. (author), de Vroome, E. (author)
Op verzoek van het ministerie van SZW heeft TNO gekeken naar ontwikkelingen in het ziekteverzuim in de periode 2014-2022. Hiervoor heeft TNO analyses gedaan op de Nationale Enquete Arbeidsomstandigheden (NEA) 2014-2022 van TNO en CBS.
report 2023
document
Bruel, D. (author), van de Ven, H. (author), van der Torre, W. (author)
report 2023
document
Hooftman, W. (author), de Vroome, E. (author)
Op verzoek van het ministerie van SZW heeft TNO op een aantal thema's cijfers geleverd. De cijfers ijn eerder per mail gecommuniceerd. Deze meo geeft een totaaloverzicht van de geleverde cijfers
report 2023
document
van der Torre, W. (author), Lammers, M. (author), Oude Hengel, K. (author), ter Burg, W. (author), Bouwens, L. (author), Bekker, C. (author), van de Ven, H. (author), van der Noordt, M. (author), van Dam, L. (author), Eijsink, P. (author), de Lange, J. (author), Couwenbergh, C. (author), van Oostrom, S. (author)
Het RIVM en TNO hebben onderzocht wat de impact is van ontwikkelingen in de komende 20 jaar op gezond en veilig werken. Hoe beïnvloedt artificiële intelligentie onze veiligheid op het werk? Wat betekent de energietransitie voor de risico’s waaraan werkenden blootgesteld worden? Direct of indirect hebben dit soort ontwikkelingen invloed op de...
report 2023
document
Vooijs, M. (author), de Looze, M. (author), Otten, W. (author), Kranenburg, K. (author), Blonk, R. (author), Hazelzet, A. (author)
Nederland telt veel mensen die wel willen werken, maar die het (nog) niet lukt om aan de slag te gaan. Hoe kunnen we de instroom van werkzoekenden naar de arbeidsmarkt verbeteren? TNO ontwikkelt innovaties die werkzoekenden dichter bij de arbeidsmarkt brengen en bedrijven stimuleren om kansen op werk te (blijven) bieden. Een overzicht van de...
article 2023
document
van Veen, M. (author), Bruel, D. (author), Bouwens, L. (author), Held, N. (author), Soeter, M. (author)
Dit onderzoek gericht op het verkrijgen van inzicht in trends van burn-outklachten onder jonge werknemers sinds 2015.
report 2023
document
van der Torre, W. (author), Bouwens, L. (author), Bruel, D. (author), Koopmans, L. (author), van den Bergh, R. (author), de Geit, E. (author), Wiezer, N. (author), de Korte, E.M. (author)
Mindfulness kan gedefinieerd worden als doelbewust volledige aandacht geven aan het huidige moment, daarbij bewust zijn van de eigen gemoedstoestand en mentale processen, en dat met een nieuwsgierige en vriendelijke houding, zonder oordeel. Er is veel bewijs voor de effectiviteit van mindfulness trainingen op onder meer stressreductie en welzijn...
report 2023
document
Zoomer, T. (author), Hooftman, W.E. (author)
Veel werknemers vinden dat hun werk verandert. Maar welke taken veranderen er precies? Want zo kunnen we trends en mogelijke nieuwe arborisico’s herkennen. TNO zet ze op een rij. Vakmedianet
article 2022
document
Vooijs, M. (author), Vernooij, A. (author), Otten, W. (author)
Samen Beslissen, is dat kansrijk binnen het domein werk en inkomen? En wat is anders aan deze methode in vergelijking met wat professionals en cliënten nu al doen? TNO onderzocht het aan de hand van veertien interviews met bijstandsgerechtigden en hun re-integratieprofessionals. Er blijkt zeker nog winst te behalen. Dit artikel is met...
article 2022
document
Wonder, W. (author)
Master Sociologie – Arbeidsrelaties en Levensloop. Burn-out is een blijvend maatschappelijk probleem en een belangrijk onderwerp in zowel het publieke- als politieke debat. Burn-out heeft een groot aandeel in al het werkverzuim en het totaal aantal meldingen van psychische beroepsziekten. Het wordt gedefinieerd als een werkgerelateerd syndroom...
report 2022
document
de Wolff, M.S. (author), Hazelzet, A.M. (author), Schaap, R. (author), Coenen, P. (author)
Zonder ondersteuning op de werkvloer blijkt het lastig voor een medewerker met een arbeidsbeperking om een arbeidsplaats te vinden en te behouden. Leidinggevenden spelen als mentor daarbij een sleutelrol. Voor deze groep leidinggevenden is de training Mentorwijs ontwikkeld.
other 2022
Searched for: subject%3A%22Arbeid%22
(1 - 20 of 784)

Pages