Searched for: subject%3A%22Absenteisme%22
(1 - 12 of 12)
document
Jans, M.P. (author), van den Heuvel, S.G. (author), Hildebrandt, V.H. (author), Bongers, P.M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
OBJECTIVE: To determine the relation between body mass index (BMI) and absenteeism. METHODS: Data were collected in a prospective cohort study (n = 1284). Multilevel analyses (linear mixed model with random intercept) with two levels (employee and company) were used to test whether BMI was related to duration and frequency of absenteeism and...
article 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van den Heuvel, S. (author), van den Bossche, S. (author), Heinrich, J. (author)
Afgesproken is dat TNO een toegankelijke en bondige v/eergave levert van de nationale en internationale literatuur over effectiviteit van preventieve interventies ten aanzienvan psychische klachten op het werk. Onderdeel daawan vormt de effectiviteit van bewegingsinterventies, voor zover deze interventies een relatie leggen met (het voorkomen...
report 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Vroome, E.M.M. (author), Smulders, P.G.W. (author), van Vuuren, C.V. (author)
Dit onderzoek maakt onderdeel uit van de Nationale Enquete Arbeidsomstandigheden 2003. Centraal staat de vraag in welke mate de onderzochte persoon het ontstaan van zijn of haar klachten toeschrijft aan het werk en of er een statistisch verband is tussen groepen die blootstaan aan arbeidsrisico's en in welke mate deze groepen verzuimen....
report 2005
document
Louwrier, N. (author)
Na aanvankelijk optimisme zijn de signalen over de winst die een werkgever kan halen met fitte werknemers iets terughoudender. Dat zij meer produceren en minder vaak verzuimen, is niet wetenschappelijk te bewijzen. Bovendien wegen de baten van een bewegingsprogramma niet altijd op tegen de kosten. Vier deskundigen reageren op vier stellingen...
article 2004
document
TNO Arbeid (author), Mossink, J.C.M. (author)
Improvement of safety and health in the workplace can bring economic benefits for both the individual worker, company and the society as a whole. Employers and decision makers can be convinced of the profitability of improving working conditions by making financial and economic estimations. This booklet shows how to make an economic estimation...
book 2002
document
Besseling, J.J.M. (author), van Gent, M.J. (author)
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ziet aantoonbaar effect van haar beleid. Volgens onderzoek realiseren werkgevers zich dat, sinds de invoering van de Wet terugdringing arbeidsongeschiktheidsvolume, verzuim geld kost. En dus zetten zij zich meer in voor goede arbeidsomstandigheden en reductie van ziekteverzuim, aldus het...
article 2000
document
NIA-TNO (author), Gründemann, R.W.M. (author), van Vuuren, C.V. (author)
Ill-health is the main cause of workplace absenteeism yet relatively few enterprises have addressed this issue systematically. This portfolio of initiatives to prevent or reduce ill-health associated with absenteeism shows in some detail how leading business have developed innovative approaches to the problem. The detailed documentation of...
book 1998
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Halewijn, I.M.A.J. (author), Simons, J. (author), Knotter, M. (author)
In opdracht van de Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs heeft het NIA de Verzuim Audit Onderwijs (de VAO) ontwikkeld. Onderwijsinstellingen met veel verzuim krijgen te maken met steeds hogere premies voor het verzekeren van de kosten voor het vervangen van personeel. Vaak weten deze instellingen niet precies...
book 1996
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Halewijn, I.M.A.J. (author), Simons, J. (author), Knotter, M. (author)
In opdracht van de Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs heeft het NIA de Verzuim Audit Onderwijs (de VAO) ontwikkeld. Onderwijsinstellingen met veel verzuim krijgen te maken met steeds hogere premies voor het verzekeren van de kosten voor het vervangen van personeel. Vaak weten deze instellingen niet precies...
book 1996
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Smulders, P. (author), van Dormolen, M. (author), de Gier, E. (author), Kompier, M. (author), de Winter, R. (author)
This book is one result of a study commissioned by the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions into national health and safety policies and strategies in thirteen member states of the European Union. The goal of the study was to produce an overview and assessment of the policies and strategies for improving...
book 1996
document
Kompier, M.A.J. (author)
Adequate monitoring is a conditio sine qua non for combating work stress. Monitoring means systematically searching for risk factors and risk groups. Risk groups are employees in jobs with high demands, low control, low support and (or) health problems. Aso young workers and elderly workers, migrant workers, the handicapped, and female workers...
bookPart 1994
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg (author)
Deze nota heeft tot doel het programmatisch kader te schetsen waarbinnen vanaf 1988 op het Nederlands Insituut voor Praeventieve Gezondheidszorg (NIPG) onderzoek zal plaatsvinden op het gebied van de problematiek van het bewegingsapparaat in arbeidssituaties. De hoofdlijnen zijn: onderzoek naar individuele en werkgebonden risicofactoren en de...
report 1988
Searched for: subject%3A%22Absenteisme%22
(1 - 12 of 12)