Searched for: subject%3A%22Aanstellingsvoorwaarden%22
(1 - 6 of 6)
document
van Ruysseveldt, J. (author), Smulders, P. (author), Taverniers, J. (author)
De kosten van psychosociale arbeidsbelasting in Nederland worden op 4 miljard euro per jaar geschat. Een goed inzicht in de werkkenmerken die uitputting en bevlogenheid (en daarmee samenhangend arbeidsongeschiktheid, ziekteverzuim en personeelsverloop) beïnvloeden is daardoor relevant. In dit onderzoek is via het JD-R-model (Job Demands...
article 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Looze, M.P. (author), Oeij, P.R.A. (author), Blok, M.M. (author), Groenesteijn, L. (author)
Het streven naar een hogere arbeidsparticipatie van oudere werknemers wordt belemmerd door een hardnekkige (negatieve) beeldvorming over hen: men heeft grote twijfels over hun prestatievermogen, dit geldt voor zowel kenniswerk als fysiek zwaar werk. In dit artikel, wordt aan de hand van de literatuur, de relatie tussen leeftijd en...
article 2007
document
NIA-TNO (author), Dhondt, S. (author)
Time constraints and job autonomy are seen as two major dimensions of work content. These two dimensions play a major role in controlling psychosocial stress at work. The European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (EFILWC) has asked NIA TNO to prepare a report on time constraints and autonomy in Europe using the...
book 1998
document
NIA-TNO (author), Dhondt, S. (author)
other 1997
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Bloemhoff, A. (author), van Putten, D.J. (author), van Duivenbooden, J.C. (author)
De meeste cao's in de bouwnijverheid voorzien in een verplichte medische intredekeuring. Deze kan opgevat worden als een aanstellingskeuring. Op grond van de Wet op de medische keuringen van 1998 mag een dergelijke keuring alleen nog plaatsvinden als er beroepsrisico's zijn. Deze gelden bij uitvoerende werkzaamheden in de bouw. Voorwaarde voor...
report 1997
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Dhondt, S. (author), Peeters, M.H.H. (author)
De aanleiding tot dit onderzoek is het werk van een aantal onderzoeksinstellingen rond groepswerk in de confectieindustrie. Met partners in zes landen werd gezocht naar manieren om groepswerk als middel voor confectiebedrijven te promoten omdat uit eerder onderzoek gebleken was dat groepswerk voor bedrijven een geschikt middel was om binnen de...
report 1994
Searched for: subject%3A%22Aanstellingsvoorwaarden%22
(1 - 6 of 6)