Searched for: subject%3A%22Aannemers%22
(1 - 4 of 4)
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Jongen, M. (author), Swuste, P. (author)
Op 24 januari 2008 werd in Antwerpen een bijeenkomst georganiseerd door de Contactgroep Gezondheid en Chemie (CGC), de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskundigen (NVVK) en Essenscia. Aanleiding warden enkele recente ongevallen in Nederland (zoals het instorten van een steiger in de Amercentrale) en de discussie over de vernieuwing van de...
article 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Drupsteen, L. (author), Zwanikken, S. (author), Fijan, D. (author), Corver, S. (author), Jongen, M. (author)
Deze literatuurstudie is een onderdeel van het onderzoek "versterking van arbeidsveiligheid in de keten van opdrachtgever tot onderaannemer", één van de deelprojecten van het Vraaggestuurd Programma Arbeidsveiligheid 2007-2010: HEAR, aangestuurd door het Ministerie van Sociale Zaken. Daarin wordt gezocht naar (on)mogelijkheden om...
report 2007
document
TNO Arbeid (author), Meeuwsen, M.J. (author)
The Dutch VCA system (Veiligheids Checklijst Aannemers) was developed in 1994 to objectively evaluate and certify the Safety, Health and Environment (SHE) management systems of contractor companies that offer their services to the petrochemical and chemical industry. The VCA system is owned and managed by the Central Committee of Experts, a body...
bookPart 2000
document
Verkleij, H. (author), Bos, J. (author)
In dit artikel staat een verslag van een onderzoek dat NIA TNO heeft uitgevoerd naar de ontwikkelingen in kosten en baten voor de diverse partijen die bij de arbocertificatie betrokken zijn. Omdat in de praktijk nog weinig ervaring is opgedaan met vrijwillige certificatie van arbozorg als totaliteit, is besloten voor dit onderzoek de Veiligheids...
article 1998
Searched for: subject%3A%22Aannemers%22
(1 - 4 of 4)