Searched for: subject%3A%22ARBEID%255C%2BIN%255C%2BGROEPSVERBAND%22
(1 - 20 of 25)

Pages

document
Keijzer, L. (author), Winthagen, T. (author), de Vries, S. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
In opdracht van Sector Bestuur Onderwijsarbeidsmarkt is de onderhavige studie gedaan naar multiculturele teams in het onderwijs. Dit rapport biedt een handreiking bij invoering van multiculturele teams en het verbeteren van bestaande multiculturele teams in het primair -, voortgezet - en beroepsonderwijs. Het onderzoek beoogt de volgende vragen...
book 2008
document
Cremer, R. (author)
In deze rubriek komt elke maand een kennisinstelling aan het woord om nieuwe werkwijzen, inzichten of kennis op het gebied van toeleiding naar werk bekend te maken. In de huidige bijdrage gaat onderzoeker/adviseur bij TNO Arbeid, Roel Cremer, in op de SKILLS-methodiek die kan worden ingezet als activerende interventie voor specifiek doelgroepen...
article 2008
document
Kooij-de Bode, H. (author)
Organizations tend to rely on small groups rather than individuals when important decision have to be made, based on the assumption that groups possess a broader range of informational resources and more diversity of insights than individuals. However, research on group decision-making shows that groups often fail to use effectively group...
doctoral thesis 2007
document
Sanders, K. (author), Nauta, A. (author), TNO Arbeid (author)
This article tries to explain the relationship between characteristics of the employees as gender and working hours, and short-term absenteeism by examining the social cohesiveness of a team. Hypotheses are formulated concerning gender and working hours of employees, social cohesiveness, and short-term absenteeism. To test these hypotheses,...
article 2004
document
van de Ven, C. (author), de Bruin, M. (author), van Schie, J. (author)
Om zijn strategische doelstellingen te bereiken, heeft de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een moderne organisatie met goed gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers nodig, die werken in een plezierig en uitdagend werkklimaat. De SVB besteedt daarom aandacht aan persoonlijke ontwikkeling van medewerkers door onder andere door het voeren van een...
article 2004
document
Peeters, M. (author), Clarenbeek, J. (author)
In de periode 1999-2000 is de WETA (Welzijn bij taakgroepen)-methode van TNO Arbeid ingezet bij een onderzoek naar het effect van interventies in productieorganisaties op het welzijn van productiemedewerkers en hun directe leiding. Met interventie wordt hier bedoeld een organisatieverandering waarbij de verdeling van uitvoerende en regelende...
bookPart 2003
document
van den Heuvel, F.M.M. (author), Buijs, P.C. (author), van Putten, D.J. (author)
De stuurgroep van het ZonMw-Deskundigheidsbevorderingsproject ‘Leren samenwerken bij Sociaal Medische Begeleiding’ heeft TNO Arbeid gevraagd om een beknopt, kwalitatief onderzoek uit te voeren naar wat huisartsen kan motiveren om aandacht te besteden aan samenwerking met bedrijfsartsen. In dit kader werden twee vraagstellingen geformuleerd, te...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), Smulders, P.G.W. (author)
TNO Arbeid in het jaar 2000 de tweejaarlijkse 'TNO Arbeidssituatie Survey' gestart met een representatieve steekproef van ruim 4000 werkenden. In 2002 is de survey herhaald. De tabellen in dit boek geven een overzicht van de frequentieverdelingen met betrekking tot vragen op het gebied van: branches en beroepen; werkdruk, emotionele belasting en...
report 2003
document
Peeters, M. (author), Clarenbeek, J. (author)
In de periode 1999-2000 is de WETA (Welzijn bij taakgroepen)-methode van TNO Arbeid ingezet bij een onderzoek naar het effect van interventies in productieorganisaties op het welzijn van productiemedewerkers en hun directe leiding. Met interventie wordt hier bedoeld een organisatieverandering waarbij de verdeling van uitvoerende en regelende...
article 2002
document
Wortel, E. (author), Nauta, A. (author), Willemsen, M. (author)
In het artikel "Zoeken naar intrinsieke motivatie" in de Gids voor personeelsmanagement legt Rob Vinke uit wat intrinsieke motivatie is. Verschillende medewerkers van TNO Arbeid hebben een aantal praktijkvoorbeelden op dit terrein op een rijtje gezet. Deze voorbeelden laten zien hoe HRM-activiteiten de motivatie van personeelsleden kunnen verhogen.
article 2002
document
TNO Arbeid (author), Langezaal, G. (author), Nauta, A. (author), van Schie, J. (author)
Dit document bevat het Meetinstrument Samen Werken. De vragenlijst bestaat uit vijf modules: Module 1: De samenwerking tussen medewerkers en collega’s binnen het eigen team; Module 2: De samenwerking tussen medewerkers en hun leidinggevende; Module 3: De samenwerking tussen medewerkers en collega’s van een ander team; Module 4: Betrokkenheid,...
report 2002
document
Clarenbeek, J. (author), de Leede, J. (author)
Werken in teams is nog steeds een populaire bezigheid. Exacte cijfers zijn niet te geven, maar indicaties genoeg: 7% van de organisaties in Nederland heeft teams met veel autonomie, nog eens 40% van de bedrijven heeft ook teams, maar dan met minder bevoegdheden (Benders et al., 1999). Naast het gegeven dat bedrijven er positieve...
article 2001
document
Clarenbeek, J. (author)
Over teamwork wordt veel gesproken. Uit onderzoek blijkt echter dat in minder dan vijf procent van de organisaties in Europa daadwerkelijk met zelfsturende teams wordt gewerkt. Maar in de praktijk geeft een veel groter aantal managers en medewerkers aan met zelfsturend teams te werken. De vraag rijst waarom zoveel organisaties dit dan beweren....
article 2001
document
TNO Arbeid (author), Krenn, M. (author), Oehlke, P. (author), Kees, H. (author), Leonard, L. (author), Wendelen, E. (author), Linkola, P. (author), Neubauer, G. (author), de Vries, S. (author), O'Kelly, K.P. (author)
The age structure in Europe and other industrialized countries is changing as a result of declining birth rates and continuous rise in life expectancy. This report shows the facts and figures of an ageing workforce. It also describes the predjudices, personnel policies and problems connected to the ageing workforce that might undermine the...
book 2001
document
Gort, J. (author), Lemkowitz, S. (author)
Een veelgestelde vraag in de chemische procesindustrie is hoe de ploeg te verkleinen en toch veilig te blijven werken. Naarmate de technische besturingsmogelijkheden van een 'plant' groter worden, neemt de benodigde hoeveelheid mensen af. Maar hoeveel kleiner is niet makkelijk te zeggen.
article 2001
document
Haines, H. (author), Vink, P. (author), Koningsveld, E.A.P. (author), Wilson, J.R. (author)
Recognising the diversity of Participatory Ergonomics (PE) and the need for better research and practice guidance, the Health and Safety Executive in the UK commissioned a guidance document. A modified set of dimensions has now been produced as a conceptual framework for understanding PE. In this paper the framework is validated within a...
report 2000
document
Vink, P. (author), Koningsveld, E.A.P. (author), Dhondt, S. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
This book contains proceedings of the Sixth International Symposium on Human Factors in Organizational Design and Management held in The Hague, The Netherlands, August 19-22, 1998. The Symposium was sponsored jointly by the International Ergonomics Society, the Dutch Ergonomics Society, NIA TNO and The Ministry of Social Affairs and Employment....
book 1998
document
Vink, P. (author), Koningsveld, E.A.P. (author)
Volgens deskundigen worden drie ontwikkelingen voor ontwerpers steeds belangrijker: het ontwerpen in teams, het participatief ontwerpen en het ontwerpen rekening houdend met de menselijke gevoelens. Klanten worden op deze wijze al gebruikers voordat het product gereed is. In augustus 1998 kwamen 135 deskundigen bijeen in Den Haag om over Human...
article 1998
document
Middendorp, J. (author), Koppens, J.L.G. (author), Joosse, D.J.B. (author), van Oostveen, F. (author)
Voor NIA TNO en voor de AWVN was er alle aanleiding om de bedrijven, waar in 1990 onderzoek is gedaan naar ervaringen met taakgroepen, te vragen naar de huidige stand van zaken. Immers, langdurige ervaringen met taakgroepen zijn weinig gedocumenteerd, zeker in Nederland. Bij het eerste onderzoek hadden de deelnemende bedrijven nog maar kort...
book 1997
document
Peeters, M. (author), van der Geest, L. (author)
Veel ondernemingen hebben recentelijk de stap naar het werken met zelfsturende teams, gezet, met als dubbele doelstelling een vergroting van zowel de slagvaardigheid naar de markt als de betrokkenheid van de werknemers. De invoering en ontwikkeling van vormen van groepswerk verloopt niet probleemloos, zo wijzen vele ervaringen uit. Toch slagen...
book 1996
Searched for: subject%3A%22ARBEID%255C%2BIN%255C%2BGROEPSVERBAND%22
(1 - 20 of 25)

Pages