Searched for: subject%3A%222015%255C%252BUrbanisation%22
(221 - 227 of 227)

Pages

document
Borsoi, G. (author), Lubelli, B.A. (author), van Hees, R.P.J. (author)
conference paper 2015
document
book 2015
document
van Bentum, C.A. (author), Geurts, C.P.W. (author)
Wind-induced pressure differences over rain screens are determined by the external pressures and the pressures
conference paper 2015
document
Bouma, P.W. (author), Keus, D. (author), van der Vlies, R.D. (author)
Stichting Dakmeester en TNO hebben tijdens Building Holland het werkboek Resultaatgericht samenwerken bij renoveren van hellende daken gepresenteerd
article 2015
document
Lubelli, B.A. (author), Nijland, T.G. (author)
In de restauratiepraktijk in Nederland wordt men vaak geconfronteerd met schade aan tufsteenonderdelen met relatief grote lengte/breedteverhoudingen zoals montants en afzaten (Nijland & Van Hees 2014). Schade vindt vaak plaats in de vorm van scheuren, die vaak parallel aan de grootste lengte van de tufsteen onderdelen lopen (Fig. 1). De oorzaak...
conference paper 2015
document
Granneman, S.J.C. (author), Hees, R.P.J. (author), Lubelli, B.A. (author)
bookPart 2015
document
Geurts, C.P.W. (author)
Met NEN 7250 kan de windbelasting op zonne-energiesystemen op platte daken worden bepaald. In het eerste artikel over de windbelasting op zonne-energiesystemen op platte daken in oktober 2014 is ingegaan op de bepalingsmethode voor de dakzonering bij het toepassen van zonne energiesystemen op platte daken. In dit artikel wordt verder ingegaan op...
article 2015
Searched for: subject%3A%222015%255C%252BUrbanisation%22
(221 - 227 of 227)

Pages