Searched for: subject:"2015%5C%2BUrbanisation"
(1 - 18 of 18)
document
Hinkema, M.J. (author), Kompatscher, K. (author), Egter van Wissekerke, N.G. (author), van Heumen, S.P.M. (author), Balkuv, F.N. (author)
Het aandeel ouderen in de Nederlandse samenleving neemt de komende 20 jaar toe. Met name de toename onder 85-plussers zal resulteren in een stijgende vraag naar Wlz-zorg in het algemeen en verpleeghuiszorg in het bijzonder. De toename stelt de overheid voor een forse opgave: hoe kan de toegang tot verpleeghuiszorg worden geborgd voor wie dat...
report 2020
document
van Heumen, S.P.M. (author)
Het vastgoed van ziekenhuizen en zorginstellingen maakt een aanzienlijk deel (circa één derde) van het maatschappelijk vastgoed in ons land uit.1 Het betreft vooral, voor ziekenhuizen een zeer specifi eke vorm van, utiliteitsbouw, die wat betreft complexiteit en het “24/7” gebruik afwijkt van bijvoorbeeld kantoren. Daarnaast kenmerkt een...
article 2020
document
van Heumen, S.P.M. (author)
public lecture 2020
document
van Heumen, S.P.M. (author)
public lecture 2020
document
van Heumen, S.P.M.. (author)
conference paper 2020
document
van Heumen, S.P.M. (author)
public lecture 2020
document
van Heumen, S.P.M. (author)
Van Heumen is als consultant/onderzoeker vooral thuis op het gebied van kritische gebouwgebonden infrastructuur in ziekenhuizen en zorginstellingen. Daarbij kijkt hij breed, naar zowel patiëntveiligheid als bedrijfscontinuïteit en kosten. In zijn verhaal ging hij vooral in op waterrobuustheid.
conference paper 2019
document
van Heumen, S.P.M. (author)
Het kabinet streeft naar een verregaande reductie van CO2-emissie met als doel een CO2-arme gebouwvoorraad in 2050. In het regeerakkoord zijn voor de verschillende sectoren afspraken gemaakt over verduurzaming van Nederland met als tussentijds streefdoel in 2030 een CO2-reductie van 49% en als einddoel 95% CO2-reductie in 2050 ten opzichte van...
other 2019
document
Traversari, A.A.L. (author), van Heumen, S.P.M. (author), van Tiem, F.L.J. (author), Bottenheft, C. (author), Hinkema, M.J. (author)
Background: The effectiveness of an airflow system in preventing entrainment of particles carrying micro-organisms from the periphery of an operating room (OR) or instrument layup room (ILR) is affected by many variables. It is suspected that differences in the design of the systems affect the effective protection ratio (EPR): the ratio of the...
article 2019
document
van Heumen, S.P.M. (author)
public lecture 2019
document
van Heumen, S.P.M. (author)
public lecture 2019
document
van Heumen, S.P.M. (author)
public lecture 2019
document
van Heumen, S.P.M. (author), Traversari, A.A.L. (author)
Het kabinet streeft naar een verregaande reductie van CO2-emissie met als doel een CO2-arme gebouwvoorraad in 2050. In het regeerakkoord zijn voor de verschillende sectoren afspraken gemaakt over verduurzaming van Nederland met als tussentijds streefdoel in 2030 een CO2-reductie van 49% en als einddoel 95% CO2-reductie in 2050 ten opzichte van...
other 2019
document
Traversari, A.A.L. (author), van Heumen, S.P.M. (author), Hoksbergen, A.W.J. (author)
Background: Large imaging systems in hybrid operating rooms are used increasingly. However, the effect of these ceiling-mounted imaging systems on air quality during sur-gical procedures has not been studied to date. Aim: To evaluate the level of colony-forming units (cfu)/m3 near the surgical wound and near the instrument table during surgery....
article 2018
document
van Heumen, S.P.M. (author)
public lecture 2018
document
van Heumen, S.P.M. (author)
Sinds eind 2014 zijn nieuwe richtlijnen van kracht die scherpe eisen stellen aan de luchtkwaliteit in operatiekamers. Sinds begin dit jaar toetst en handhaaft de Inspectie voor de Gezondheidszorg hierop.
other 2017
document
van Heumen, S.P.M. (author)
public lecture 2015
document
van Heumen, S.P.M. (author)
Wat valt er te leren van het VUmc-incident afgelopen september, waarbij die hele medische kransslagader door ernstige wateroverlast ontruimd moest worden? Veel! Ziekenhuizen zijn vaak nog allerminst bestand tegen overstromingen en ernstige regenval.
article 2015
Searched for: subject:"2015%5C%2BUrbanisation"
(1 - 18 of 18)