Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22ZonMw%22
(1 - 5 of 5)
document
Digitaal verslag van de bijeenkomst 'Vervolgstappen uit het ZonMw-programma Op één lijn. Voortzetting en versterking van de zorg en ondersteuning dicht bij huis.'. Hoe kunnen we de eerstelijnszorg verder versterken? Welke zinvolle vervolgstappen zijn gewenst, wie pakt dit op en onder welke voorwaarden? De pitches en de discussies met de zaal...
book 2015
document
Kist-van Holthe, J.E. (author), Boere-Boonekamp, M.M. (author), Fleuren, M.A.H. (author), Hafkamp-de Groen, E. (author), Hirasing, R.A. (author), Kamphuis, M. (author), Raat, H. (author)
Voor de invulling van het nieuwe ZonMw-programma Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013-2018 heeft ZonMw een programmeringstudie laten uitvoeren die een voorstel doet voor een richtlijnontwikkelagenda voor de komende jaren.
report 2013
document
Vlemmix, F. (author), Kok, M. (author), Mol. B.W., (author), Rosmeer, A. (author), Opmeer, B. (author), Fleuren, M. (author), Rijnders, M. (author), Beckers, M. (author)
report 2012
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Rosendal, H. (author), van Beekum, W.T. (author), Legemaate, J. (author), Buisen, M.A.J.M. (author), Hulst, E.H. (author), van den Berg, M. (author), Assink, A. (author), van Veen, E.B. (author), Davidse, W. (author), Swagerman, M.B. (author), Chorus, A.M.J. (author), Brodin, H.F.T. (author), van 't Riet, A. (author), van Dijk, P. (author)
Met de invoering van de Wet op de orgaandonatie (WOD) is een viertal doelen nagestreefd, namelijk het bieden van rechtszekerheid aan betrokkenen, het bevorderen van het aanbod van geschikte organen en weefsels, een rechtvaardige verdeling hiervan en het voorkomen van handel in organen en weefsels. De onderzoekers concluderen dat bovengenoemde...
book 2001
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Rosendal, H. (author), Quak, A.B.W.M. (author), van Beekum, W.T. (author), Akveld, J.E.M. (author), van Maurik, J.T.A. (author), Buisen, M.A.J.M. (author), Cleophas, G.C.J.M. (author)
Met de Wet op bijzondere medische verrichtingen (WBMV) biedt meer mogelijkheden voor sturing dan voorheen voorhanden waren. De instrumenten die de WBMV biedt, hebben ieder voor zich een bewezen werkzaamheid. Vraagtekens moeten echter gezet worden bij de effectiviteit van de toepassing van de wet als geheel. Er ontbreekt nog een stelsel van...
book 2001
Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22ZonMw%22
(1 - 5 of 5)