Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22TrafficQuest%22
(1 - 17 of 17)
document
Immers, B. (author), Wilmink, I.R. (author), Taale, H. (author), van Katwijk, R.T. (author), Schuurman, H. (author), Yuan, Y. (author), Knoop, V. (author)
In The Netherlands traffic management is being considered a serious policy option to deal with
report 2015
document
Immers, B. (author), Hemelrijk, C. (author), Ploos van Amstel, W. (author), van den Heuvel, M.J.R. (author), Kooij, R. (author), van Voorden, A. (author), van Dooren, E. (author), Schuurman, W. (author), van der Mei, R. (author), Brazier, F. (author), Stam, K. (author)
TrafficQuest ziet het als een van haar opgaven om het verkeersmanagementproces zo goed mogelijk te doorgronden en op basis van het begrip van het proces sturingsprincipes te traceren en uit te werken die toegepast kunnen worden bij het (beter) managen van verkeer in een wegennetwerk”. Eén van de manieren om meer inzicht in de processen te...
report 2015
document
Hoogendoorn, S. (author), Immers, B. (author), van Katwijk, R.T. (author), Knoop, V.L. (author), Schuurman, H. (author), Taale, H. (author), Wilmink, I.R. (author)
De taak die we onszelf als TrafficQuest hebben gesteld, laat zich
report 2015
document
Wilmink, I.R. (author)
TrafficQuest inventariseert doorlopend de stand van zaken met betrekking tot verkeersmanagement en de richting waarin ontwikkelingen plaatsvinden. Verkeersmanagement staat nog maar aan het begin van veel veranderingen. Allerlei ontwikkelingen zullen het mogelijk maken verkeersmanagement effectiever, proactiever en netwerkbreed toe te passen....
report 2015
document
Immers, B. (author), Taale, H. (author), Hoogendoorn, S. (author), van Katwijk, R.T. (author), Knoop, V. (author), Schuurman, H. (author), Wilmink, I.R. (author)
De stad staat weer volop in de belangstelling. In de jaren ’60, ’70 en ’80 van de vorige eeuw leek
report 2014
document
de Goede, M. (author), van der Horst, A.R.A. (author), Wilmink, I.R. (author), Taale, H. (author)
Er is een continue behoefte aan transport, maar de capaciteit van het wegennet is beperkt en verkeer brengt risico’s met zich mee. Verkeersmanagement is er op gericht om verplaatsingen van personen en goederen zodanig te verdelen over plaats, tijd en locatie, dat de behoefte aan verplaatsing met zomin mogelijk oponthoud en de grootst mogelijke...
report 2013
document
Immers, B. (author), Taale, H. (author), Wilmink, I.R. (author), van Katwijk, R.T. (author), Schuurman, H. (author), Hoogendoorn, S. (author), Wilmink, A. (author)
In The Netherlands traffic management is being considered a serious policy option to deal with traffic congestion and its negative impact on safety, economy and livability. Building new roads is often not feasible due to a lack of space, environmental and funding issues. Also, pricing is not an option for the next couple of years due to...
report 2013
document
Immers, B. (author), Taale, H. (author), Wilmink, I.R. (author)
TrafficQuest ziet het als een van haar opgaven om het verkeersmanagementproces zo goed mogelijk te doorgronden en op basis van het begrip van het proces sturingsprincipes te traceren en uit te werken die toegepast kunnen worden bij het (beter) managen van verkeer in een wegennetwerk. Eén van de manieren om meer inzicht in de processen te krijgen...
report 2013
document
de Goede, M. (author), van der Horst, A.R.A. (author), Wilmink, I. (author), Taale, H. (author)
report 2013
document
de Goede, M. (author), Hogema, J.H. (author), van der Horst, A.R.A. (author), Martens, M.H. (author), Rasker, P.C. (author)
TrafficQuest inventariseert doorlopend de stand van zaken met betrekking tot verkeersmanagement en de richting waarin ontwikkelingen plaatsvinden. Verkeersmanagement staat nog maar aan het begin van veel veranderingen. Allerlei ontwikkelingen zullen het mogelijk maken verkeersmanagement effectiever, proactiever en netwerkbreed toe te passen....
report 2012
document
Hoogendoorn, S. (author), Taale, H. (author), Wilmink, I.R. (author), Bertini, R.L. (author), van Katwijk, R.T. (author), Immers, B. (author), Schuurman, H. (author)
In just a few years, traffic management has been transformed from an everyday, passive task for the highway authority to an important policy instrument. This transformation is not without reason. Traffic management has improved the safety and operations on our roadways, while it is relatively inexpensive, flexible and rapidly deployable....
report 2012
document
Immers, B. (author), Vonk-Noordegraaf, D.M. (author)
TrafficQuest inventariseert doorlopend de stand van zaken met betrekking tot verkeersmanagement en de richting waarin ontwikkelingen plaatsvinden. Verkeersmanagement staat nog maar aan het begin van veel veranderingen. Allerlei ontwikkelingen zullen het mogelijk maken verkeersmanagement effectiever, proactiever en netwerkbreed toe te passen....
report 2012
document
Snelder, M. (author), Immers, B. (author), Ouboter, T.M. (author), Woldeab, Z.T. (author)
Verschillende studies hebben aangetoond dat delen van het Nederlandse wegennetwerk kwetsbaar zijn (bijv. Snelder et al., 2012). Kleine ongevallen of slechte weersomstandigheden kunnen al tot veel files en grote reistijdverliezen leiden. Een robuust wegennet, waarbij het netwerk minder vatbaar wordt voor kleine verstoringen wordt daarom steeds...
report 2012
document
de Goede, M. (author), Hogema, J.H. (author), van der Horst, A.R.A. (author), Martens, M.H. (author), Rasker, P.C. (author)
TrafficQuest is constantly taking stock of the state of affairs in the field of traffic management and the direction being taken by developments. Traffic management is on the threshold of significant change. Countless new developments will make it possible to deploy traffic management more effectively and more proactively across the entire...
report 2012
document
Hoogendoorn, S. (author), Taale, H. (author), Wilmink, I.R. (author), vaan Katwijk, R.T. (author), Immers, B. (author), Schuurman, H. (author)
In de afgelopen decennia heeft het mobiliteitsvraagstuk zich ontwikkeld tot een hardnekkig probleem. De sterke toename van de vraag naar mobiliteit (en capaciteit) van de laatste jaren komt voor een groot deel voor rekening van het personenauto- en vrachtwagenverkeer. De combinatie van autonome groei van het autogebruik en een sterke groei van...
report 2011
document
Hoogendoorn, S. (author), Taale, H. (author), Wilmink, I.R. (author), van Katwijk, R.T. (author), Immers, B. (author), Schuurman, H. (author)
Verkeersmanagement is in enkele jaren tijd uitgegroeid van ‘een taak erbij’ voor de wegbeheerder tot een belangrijk beleidsinstrument. Dat is niet zonder reden. Verkeersmanagement heeft de doorstroming en veiligheid op de weg verbeterd, terwijl het toch relatief goedkoop, snel inzetbaar en flexibel is. Verkeerskundigen zijn er bovendien van...
report 2011
document
Wilmink, I.R. (author)
TrafficQuest inventariseert doorlopend de stand van zaken met betrekking tot verkeersmanagement en de richting waarin ontwikkelingen plaatsvinden. Verkeersmanagement staat nog maar aan het begin van veel veranderingen. Allerlei ontwikkelingen zullen het mogelijk maken verkeersmanagement effectiever, proactiever en netwerkbreed toe te passen....
report 2011
Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22TrafficQuest%22
(1 - 17 of 17)