Searched for: mods_originInfo_publisher_s:"TU%5C+Delft"
(1 - 8 of 8)
document
Numan, N. (author)
Virtual reality (VR) creates an exceptional experience in which users can explore virtual environments. Wearing a headÔÇÉmounted display (HMD), users are able to observe a virtual world that is rendered based on their physical movement and actions. A common solution for capturing the visual and geometric information needed for the construction of...
book 2020
document
Lubelli, B.A. (author), de Bouvrie, E. (author), Nijland, T.G. (author)
Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek samen uitgevoerd door TU Delft en TNO aan het retabel van de familie van Brederode in de Grote Kerk te Vianen. Het retabel dateert uit de jaren veertig van de zestiende eeuw [Berends, 1984; Brink, 2010;]. Zowel het grafmonument als het retabel worden toegeschreven aan Colijn de Nole, een...
report 2019
document
Agar Ozbek, A.S. (author)
In an explosion taking place close to or inside a concrete structure, apart from the dangers of the explosive itself, the hazard due to the large debris originating from the concrete structure is an important threat. Protective structures with high probability to experience such extreme loadings during their service lives, such as protection...
doctoral thesis 2016
document
van der Hall, E.W. (author)
This thesis presents an algorithm that can reduce the estimation errors made with the DriftLessTM bias estimation technique. The algorithm utilizes the autocorrelation function to detect the presence of errors, and a minimization function to reduce these errors. The algorithm has been validated with simulations. A sensor signal contains noise,...
doctoral thesis 2013
document
Heyer, A. (author)
doctoral thesis 2013
document
Meiler, P.P. (author), Fysisch en Elektronisch Laboratorium TNO (author)
FEL heeft een SPR (Spatio-temporeel Pattern Recognition) neuraal nerwerk geïmplementeerd om vervormde woorden en/of delen van zinnen, in dit geval de namen van schepen, te herkennen in een real-time toepassing. Deze namen kunnen vervormd worden door transmissie en/of type fouten. SPR legt de nadruk op de volgorde van de karakters in een woord....
conference paper 1990
document
Bakker, T. (author), Physisch laboratorium RVO-TNO (author)
Door bestraling met een intense lichtbron van een staaf geschikt materiaal kan men dit materiaal zodanig activeren, dat laserwerking kan optreden. De opbouw van een dergelijke vaste-stof laser is in figuur 1 geschetst. De door de lichtbron P uitgezonden straling wordt door een reflector R in de laserstaaf L geconcentreerd. De hoogreflecterence...
conference paper 1972
document
Lamberts, C.W. (author), Physisch laboratorium RVO-TNO (author)
Gaslasers worden veelvuldig gebruikt bij experimenten, waarbij hoge eisen aan de coherentie-eigenschappen van de lichtbron gesteld worden. Wanneer echter een uitgezonden vermogen van enkele mW noodzakelijk is, dan is werking in meerdere longitudinale modes onvermijdelijk. Het optreden van meerdere longitudinale modes betekent zowel een erstige...
conference paper 1972
Searched for: mods_originInfo_publisher_s:"TU%5C+Delft"
(1 - 8 of 8)