Searched for: mods_originInfo_publisher_s:"TNO"
(81 - 100 of 7,361)

Pages

document
Emmelkamp, J. (author)
public lecture 2021
document
Borsboom, W.A. (author)
public lecture 2021
document
Emmelkamp, J. (author)
public lecture 2021
document
Saric, M. (author)
public lecture 2021
document
Blanco-Martinez, J. (author), Guo, X. (author), van Leeuwen, S. (author), Snets, J. (author), Tromp, S. (author), Woltering, E. (author), Bhoraskar, A. (author), Zomer, G.R. (author), Hoenderken, P. (author)
Food supply is one of the main challenges our global society faces, and supply chain innovation is expected to contribute to a secure, efficient and sustainable food supply. The Netherlands plays a significant role in the global food supply system. In supply chains of fresh and perishable food products even minor disruptions in storage/transport...
report 2021
document
Hooftman, W.E. (author), de Vroome, E. (author)
In deze tabellen wordt de NEA 2020 uitgesplitst voor het voortgezet onderwijs. Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is de reguliere NEA steekproef uitgebreid, zodat in de subsectoren ‘primair en speciaal onderwijs’ en ‘algemeen vormend voortgezet onderwijs’ naar verwachting 4.000 bruikbare responsen zouden worden...
report 2021
document
Burdorf, A. (author), Pronk, A. (author), Peters, S. (author), Oude Hengel, K. (author), Stokholm, Z. (author), Kolstad, H. (author), Schlunssen, V. (author), van Veldhoven, K. (author), Basinas, I. (author), van Tongeren, M. (author)
public lecture 2021
document
Gerdes, J. (author), Stam, J. (author), Dreijerink, L. (author), Paradies, G. (author)
Het halen van het nationale emissiereductiedoel van 49% in 2030 is niet eenvoudig. Dat blijkt onder meer uit de Klimaat- en Energieverkenning 2020 en uit een analyse van aanvullend beleid uit het Klimaatakkoord (PBL 2019). Met de verwachte aanscherping van het reductiedoel voor 2030 zal het halen ervan nog lastiger worden. Ondanks de grote steun...
report 2021
document
Stam, J.V. (author), Gerdes, J. (author)
TNO heeft onderzoek gedaan naar een mogelijke opzet en het draagvlak voor een persoonlijk emissiehandelssysteem. Zo’n systeem kan een aanvulling zijn op bestaande beleidsmaatregelen om de broeikasgasemissies te verminderen. Voordat een dergelijk systeem overwogen wordt, is het van belang om het draagvlak bij de bevolking hierover te kennen....
report 2021
document
Gavrilova, A. (author), Wieclawska, S.M. (author)
Ten aanzien van technologieën voor groene waterstof is er nader onderzoek nodig om de afhankelijkheid van essentiële grondstoffen te verminderen, en is er nationaal en Europees beleid nodig om de beschikbaarheid van deze grondstoffen veilig te stellen. Om met de thans beschikbare elektrolysetechnologieën (zoals PEM en AEL) aan de toekomstige...
report 2021
document
Gavrilova, A. (author), Wieclawska, S.M. (author)
Green hydrogen technologies require further research to reduce dependence on critical materials as well as both national and EU-level policies to secure their availability. In the previous paper we showed that meeting future European hydrogen demand (FCH Ambitious Scenario of 8100 PJ in 2050) using currently available technologies, such as...
report 2021
document
de Kraker, H. (author)
other 2021
document
Koopmans, L. (author)
article 2021
document
Jacobs, P. (author), Kemp, R.E.J. (author), Koene, F.G.H. (author)
Nederland streeft naar een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050. Ook scholen moeten hieraan bijdragen. Bij de huidige energetische renovatie van scholen treedt echter een probleem op: toename van oververhitting. Dit vraagt om de ontwikkeling van energiezuinige koeltechnieken die bij renovatie toepasbaar zijn en niet of nauwelijks tot meer...
report 2021
document
Scheepers, M.J.J. (author), Beurskens, L.W.M. (author), Lenzmann, F.O. (author)
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft TNO verzocht een onderzoek uit te voeren naar de kosten (betaalbaarheid) van alternatieve technologieën bij een uitfasering van lage temperatuur warmteproductie met houtige biogrondstoffen. Dit onderzoek sluit aan op een eerder advies dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in 2020...
report 2021
document
de Jong, J.D. (author), Lelieveld, C.M.J.L. (author), Cornnelissen, H.J.M. (author)
In de woningbouw is op energetisch gebied de schil ver ontwikkeld. Door de beperkte luchtdichtheid (ventilatieverliezen) en beperkte warmteweerstand (transmissieverliezen) is de voordeur energetisch een zwak onderdeel van het huis. In dit project is de deur geoptimaliseerd op energetisch niveau, daarnaast is een stap verder gezet door het...
report 2021
document
Bastein, A.G.T.M. (author), Hajonides van der Meulen, T.C. (author), Rietveld, E. (author)
Leveringszekerheid van grondstoffen is één van de pijlers onder het CE-beleid in Nederland. In het kader daarvan geeft dit rapport een update van leveringszekerheid van grondstoffen voor de Nederlandse economie (t.o.v. 2012) en gaat het rapport in op de eventuele achterliggende oorzaken van deze verschuivingen. Verder levert dit rapport een...
report 2021
document
Eecen, P.J. (author)
Om de klimaatdoelstellingen voor Nederland in 2030 en 2050 te realiseren, zal offshore windenergie een belangrijk onderdeel van het energiesysteem moeten worden om zo de CO2 uitstoot te verminderen. Met de overheid en maatschappelijke organisaties heeft TNO de visie geponeerd dat in 2050 tussen50GW en 70GW aan offshore windenergie operationeel...
report 2021
document
Altmann, R.K. (author)
This report, commissioned by Fraunhofer IFAM, describes a set of laser-induced-breakdown spectroscopy experiments performed on five samples provided by the client. The experiments were performed using TNO’s in-line LIBS sensor and proprietary spectrometer, as described in detail in Section 2. The measurement conditions and analysis is described...
report 2021
document
Niamut, O.A. (author)
other 2021
Searched for: mods_originInfo_publisher_s:"TNO"
(81 - 100 of 7,361)

Pages