Searched for: mods_originInfo_publisher_s:"TNO"
(7,301 - 7,320 of 7,361)

Pages

document
Bekkering, D.H. (author), van Dal, H.J. (author), Afdeling gezondheidstechniek TNO (author)
report 1952
document
Bouman, M.A. (author), RVO-TNO Werkgroep Waarneming (author)
report 1952
document
Baars, J.K. (author), Afdeling gezondheidstechniek TNO (author)
report 1952
document
Clemens Schroner, B.L.F. (author), Nederlands Instituut voor Praeventieve Geneeskunde (author)
book 1952
document
Mulder, L.L. (author), Instituut voor Warmte-Economie TNO (author)
Het Instituut voor Warmte-Economie T.N.O. verrichtte geruime tijd geleden een prestatie-proef aan een inrichting voor de radiatoren-verwarming van één schoollokaal met behulp van gas. Dit onderzoek bood gelegenheid om de circulatiedruk te bepalen van de daarin toegepaste enkelvoudige en gesloten kringloop van het verwarmingswater, door middel...
other 1952
document
Afdeling Bewerking Waarnemingsuitkomsten TNO (author)
other 1952
document
Afdeling gezondheidstechniek TNO Werkgroep bewaring en afvoer van huisvuil in de hoogbouw (author)
report 1952
document
Hof, T. (author), Houtinstituut TNO (author)
other 1952
document
Broekhuizen, S. (author), Jongh, G. (author), Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO Afdeling Graan, Meel en Broodonderzoek (author)
other 1952
document
Bekkering, D.H. (author), van Dal, H.J. (author), Afdeling gezondheidstechniek TNO (author)
report 1952
document
Hof, T. (author), Houtinstituut TNO (author)
other 1952
document
Centrum voor Lastechniek NVL-TNO (author)
other 1952
document
Koekebakker, J. (author), Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
Causerie door Prof. Dr. J. Koekebakker op 15 maart 1951 te Hengelo (O.) en Doetichem.
book 1951
document
Basart, A.H.M. (author), Afdeling gezondheidstechniek TNO (author)
In dit rapport wordt belicht het woonmilieu als factor in het zgn massajeugdprobleem, in samenhang rnet andere rnilieufaotoren. Het werd opgesteld op verzoek van het paedagogisch Instltuut aan de Rijksuniversiteit te Utrecht en vormt een bijdrage tot het rapport dat door genoemd instituut, in samewerking met vijf andere paedagogisohe instiuten,...
report 1951
document
van der Linde, R.J. (author), Woudenberg, J.P.M. (author), Instituut voor toegepast biologisch onderzoek in de natuur (author)
report 1951
document
van Stekelenburg, L.H.M. (author), Afdeling gezondheidstechniek TNO (author)
report 1951
document
Dresscher, T.G.N. (author), Centrale organisatie TNO (author)
report 1951
document
Instrumentmakerij TNO (author)
other 1951
document
van Heck, F.C. (author), Afdeling gezondheidstechniek TNO (author)
conference paper 1951
document
Organisatiecommissie gezondheidstechniek TNO (author)
report 1951
Searched for: mods_originInfo_publisher_s:"TNO"
(7,301 - 7,320 of 7,361)

Pages