Searched for: mods_originInfo_publisher_s:"TNO"
(41 - 60 of 7,383)

Pages

document
Gamboa Palacios, S. (author)
report 2021
document
Elzinga, R. (author), Bastein, A.G.T.M. (author), Level, J. (author), Hekkert, M. (author)
The manufacturing industry is one of the sectors on which the Dutch policy development regarding circular economy is focussing. In order to obtain more insight in the functioning of the sectors innovation system in its transition towards more circularity, the concept of Mission-oriented Innovation Systems (MIS) was used as the basis for an...
report 2021
document
Cuelenaere, R.F.A. (author), Verbeek, R.P. (author), Harmsen, J. (author), de Ruiter, J.M. (author), van Mensch, P. (author), van Eijk, E. (author), Verbeek, M.M.J.F. (author), Smokers, R.T.M. (author)
Ten behoeve van een interdepartementale werkgroep (Ministeries van LNV, EZK, IenW en BZK) is door TNO het effect in kaart gebracht van een tiental mogelijke beprijzings- en normeringsmaatregelen om de emissie van NOx van de sector transport en mobiliteit terug te dringen. Voor de maatregel was reeds een concept fiche gemaakt met diverse aspecten...
report 2021
document
Kroon, P. (author), Plomp, A.J. (author)
The effect of potential policy measures to reduce the emissions of NOx and NH3 in several sectors has been analyzed and reported in this document for the Dutch government. In this background report of TNO the effect of four policy measures has been described, which all focus on the industrial sectors and energy sectors, such as electricity...
report 2021
document
Schepers, J.G. (author), Sanderse, B. (author), Carrion, M. (author), Rodriguez, C. (author)
The project is carried out by TNO, CWI, DNV-GL and Suzlon within the framework of TKI Wind op Zee and with subsidy from the Ministry of Economic Affairs and Climate, through RVO. The main objective of this project is to develop calibrated aerodynamic models with a quantified level of uncertainty for optimal design of the next generation of...
report 2021
document
Rijnders, M. (author), Vink, R. (author), Bontje, M. (author)
In dit ZonMw-project is van 2017 tot 2020, door TNO en de GGD Hollands Midden in samenwerking met kraamzorgorganisaties, de GIZ-methodiek (Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoeften) doorontwikkeld voor de kraamzorg en onderzocht. In Nederland ontvangt 95% van de zwangeren kraamzorg. Dit percentage blijft door de jaren redelijk stabiel maar het aantal...
report 2021
document
Lombaers, J. (author), Velikova, M. (author), de Hair-Buijssen, S. (author)
report 2021
document
report 2021
document
Verbiest, S. (author), van de Ven, H. (author)
public lecture 2021
document
Usmani, O.A. (author)
This document consists of a quick overview of some existing consumer compensation schemes offered by the aviation industry. This will consist of (if the information was available) a description of how the scheme works, an overview of the project types the scheme proposes, information about the scope/size of the scheme, data about costs, and...
report 2021
document
Usmani, O. (author), de Wilde, H. (author), Uslu, A. (author)
An increasing number of people experiences flight shame (or ‘flygskam’ in Swedish, where the term originated). However, as of yet this has not resulted in a reduction in the number of flights. Flying currently remains the default option for (international) travel.
report 2021
document
Usmani, O.A. (author), de Wilde, H. (author)
The impact of using renewable fuels means multiplying fuel cost by a factor 2-6. The aim of this document is to illustrate how large the impact of replacing fossil fuels with renewable ones is in the aviation sector.
report 2021
document
de Wilde, H. (author)
Goal: Provide substantiation for the extra costs of biokerosene and synthetic kerosene, compared to kerosene from fossil origin that we use in the article on aviation on energy.nl, supported by numbers from authoritative sources.
other 2021
document
Schwarz, A. (author), de Ruiter, R. (author), Zondervan, E. (author), van Eijk, F. (author), Huybrechts, L. (author)
With this brochure Holland Circular Hotspot and TNO bring their insights to the international level and share best practices with the hope that it will inspire everyone around the world to take action and kickstart circular development.
other 2021
document
Keijzer, E.E. (author), Klerks, S.A.W. (author), van Leeuwen, S.L. (author), Nijman, R.E. (author), Fraanje, P.J. (author)
TNO analyseerde in een verkennende studie wat de gevolgen zouden zijn wanneer de tijdelijke vastlegging van CO2 in houtbouw wel zou worden meegenomen in de wettelijk verplichte duurzaamheidstoets, de Milieu Prestatie Gebouwen (MPG). Dit zogenaamde biogene CO2 telt nu nog niet mee in deze bepalingsmethode. Hout staat als industrieel...
report 2021
document
Zomer, G.R. (author), Bhoraskar, A. (author)
In the IoT4AGRI project we develop and apply dynamic Quality Controlled Logistics in a way we can monitor the shipment conditions based on relevant sensor data, use this in order to predict the quality decay upon arrival, and intervene accordingly if the situation asks for. This is relevant since product quality decay occurs during...
report 2021
document
Dreijerink, L.J.M. (author), Klosters, M.W.P.M. (author)
Voor een succesvolle energietransitie en het tegengaan van klimaatverandering is maatschappelijk draagvlak een voorwaarde. Inzicht in wat het draagvlak is voor beleidsmaatregelen en waarom, is daarbij essentieel. In dit onderzoek hebben we gekeken naar het maatschappelijk draagvlak voor tien beleidsmaatregelen gericht op het tegengaan van...
report 2021
document
Langenberg, J.P. (author), Johnson, M.S. (author)
conference paper 2021
document
van Bree, M.W. (author), Speijer, F. (author), Suurs, R.A.A. (author), Willems, M.P.J. (author)
De regie voor het ontwikkelen, ondersteunen en richting geven aan innovatieprocessen ligt steeds meer bij partijen die op regionaal niveau hun krachten bundelen. Ingegeven door een meer missiegedreven aanpak in het innovatiebeleid, gaat de aandacht daarbij in toenemende mate uit naar gezamenlijke innovatieprocessen in regionale innovatie...
report 2021
document
van Bree, M.W. (author), Speijer, F. (author), Suurs, R.A.A. (author), Willems, M.P.J. (author)
report 2021
Searched for: mods_originInfo_publisher_s:"TNO"
(41 - 60 of 7,383)

Pages