Searched for: mods_originInfo_publisher_s:"TNO"
(21 - 40 of 7,405)

Pages

document
Oude Hengel, K. (author), Bouwens, L. (author), Zoomer, T. (author), de Vroome, E. (author), Hooftman, W. (author)
TNO en het CBS monitoren jaarlijks de arbeidssituatie van werkenden in Nederland door middel van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA). De NEA is een jaarlijkse meting bij een nieuwe groep representatieve werknemers in Nederland. De NEA volgt veranderingen in het werk en de werkomstandigheden van Nederlanders en de gevolgen ervan voor...
report 2021
document
van den Bergh, R.E.C. (author), Rosenkrantz, N. (author), van den Tooren, M. (author), Preenen, P. (author)
Intrapreneurship is een belangrijke factor voor het stimuleren van innovatiekracht binnen organisaties. Het biedt organisaties de mogelijkheid mee te veranderen met een dynamische omgeving en zo de kans op een lang en succesvol bestaan te vergroten. Maar wat is intrapreneurship eigenlijk? De definitie van een intrapreneur die wij hanteren is een...
report 2021
document
Oude Hengel, K. (author), Bouwens, L. (author), Zoomer, T. (author), de Vroome, E. (author), Hooftman, W. (author)
De COVID-19 pandemie veranderde in 2020 het werkende leven van nagenoeg iedere werkende in Nederland. Dit rapport beschrijft die veranderingen. Daarbij wordt voornamelijk gebruik gemaakt van de 2e meting van het NEA-COVID-19 onderzoek dat in november 2020 – ten tijde van de tweede golf – is uitgevoerd onder werknemers die eind 2019 aan de...
report 2021
document
TNO werkt aan het energiepositief en CO2 neutraal maken van bedrijventerreinen. Deze brochure is ontwikkeld binnen het TNO project Roadmap Bedrijventerreinen Energieneutraal. In dit project worden ook (kennis)instrumenten/-producten ontwikkeld die ondersteunen in het uitwerken van de technische aspecten van de roadmap naar een volledig duurzame...
other 2021
document
van den Heuvel, S.G. (author), Bouwens, L. (author), Rosenkrantz, N. (author), Zoomer, T. (author), Wiezer, N. (author)
Door technologische ontwikkelingen is het steeds gemakkelijker geworden om veel taken vanaf huis te doen. Dat heeft voor zowel werknemer als werkgever voordelen. Door de pandemie was het thuiswerken noodgedwongen, maar de verwachting is wel dat het deels thuiswerken zal blijven. Dat betekent dat ‘thuis’ een onderdeel wordt van de reguliere...
report 2021
document
Vermeulen, R.J. (author), Ligterink, N.E. (author), van der Mark, P.J. (author)
Mobiele werktuigen en stationaire bronnen worden hoofdzakelijk door dieselmotoren aangedreven en dragen daardoor bij aan opwarming van de aarde, luchtvervuiling en stikstofdepositie. Over het algemeen is maar heel weinig bekend over de praktijkuitstoot van mobiele werktuigen en stationaire bronnen op bijvoorbeeld bouwplaatsen. Daarnaast is er...
report 2021
document
Vermeulen, R.J. (author), Ligterink, N.E. (author), van Gijlswijk, R.N. (author), van der Mark, P.J. (author), Buskermolen, E.G. (author), Verhagen, V.E. (author)
In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voert TNO het emissiemeetprogramma voor vrachtwagens en bussen uit. In dit programma meet en monitort TNO, op regelmatige basis, de uitlaatgasemissies van deze voertuigen om te onderzoeken hoe schoon ze in de praktijk zijn en wordt onderzocht via een zogenaamde screening of...
report 2021
document
Attema, T. (author), Worm, D. (author)
Data sharing and analysis are essential when it comes to achieving economic growth and solving societal challenges. However, data sharing is yet to really get off the ground due to commercial and/or legal barriers, including the fundamental right to privacy. Innovative technologies such as Federated Learning and Multi-Party Computation offer a...
report 2021
document
Ros, J.A. (author), Doedée, V. (author), van den Akker, J.T. (author), Vredeveldt, A.W. (author), Linders, M.J.G. (author), Goetheer, E.L.V. (author), Garcia Moretz-Sohn Monteiro, J. (author)
The maritime industry has set clear objectives towards reducing greenhouse gas emissions in the coming decades. Ship based carbon capture (SBCC) could play a large role in reducing these emissions on the short term. This study gives an update on the work that has been conducted towards carbon capture and storage on LNG fuelled vessels. This is...
conference paper 2021
document
Houtman, I.L.D. (author), de Vroome, E. (author)
In deze eerste analyses op het ESENER-3 bestand (European Survey in Enterprises on New and Emerging Risks, gehouden in 2019) proberen we meer grip te krijgen op de vraag hoe Nederlandse bedrijven zich tot Europese bedrijven verhouden ten aanzien van hun beleid gericht op arbeid en gezondheid’.
report 2021
document
Thran, D. (author), Schering, K. (author), Schmieder, U. (author), Andersson, K. (author), Deane, P. (author), Dotzauer, M. (author), Hannula, I. (author), Henning, C. (author), Hoftberger, E. (author), Kiel, J. (author), Kranzl, L. (author), Kroon, P. (author), Lange, N. (author), Nielsen, M.P. (author), Norbeck, K. (author), Philbrook, A. (author), Rowe, I. (author), Schildhauer, T. (author), Schipfer, F. (author), Siikavirta, H. (author), Simila, L. (author), Talluri, G. (author)
This report compares eleven OECD members in their status and expectation on flexible bioenergy. This includes Australia, Austria, Denmark, Finland, Germany, Ireland, Italy, Netherlands, Sweden, Switzerland and the United States of America. The actual role of bioenergy in the different countries strongly varies between sectors and countries, from...
report 2021
document
van Eijk, E. (author)
De emissies van mobiele werktuigen worden in Nederland ruimtelijk verdeeld om meegenomen te worden in de verspreiding- luchtkwaliteit- en depositiemodellen. Mobiele werktuigen verplaatsen zich door het land en ze worden veelal tijdelijk ingezet op verschillende locaties. In tegenstelling tot vaste installaties, zoals schoorstenen, en wegverkeer...
report 2021
document
Rietveld, E. (author), Bastein, A.G.T.M. (author), Kaas, B.M. (author), Wieclawska, S.M. (author)
report 2021
document
van Rest, J.H.C. (author), Attema, T. (author), Timan, T. (author), den Hollander, R.J.M. (author), van Voorthuisen, G.P. (author)
report 2021
document
A well-functioning immune system is critical for adequate responses to daily life health challenges such as infections. But at the same time, overshooting immune responses may lead to allergic and inflammatory diseases. Our immune balances are determined by a complex interplay between intrinsic properties such as our genome, and extrinsic...
other 2021
document
Every food producer knows the importance of allergen risk assessment and management in view of well-known allergens, such as those from peanut, egg and milk. However, all proteins intrinsically come with a risk of being allergenic. Therefore, safety assessment for protein-based food products needs to address potential allergenicity risks. This...
other 2021
document
Are you concerned about allergenic proteins in food products that your company produces or provides? TNO offers a solid research and expertise base that we commit to developing practical solutions for food business operators. By quantification of allergen risks and support in allergen management, we help you to deliver safe products for allergic...
other 2021
document
We believe that evidence-based product development in the immune health space is crucial. But what is optimal immune health and how do you assess immune-supporting effects of specific ingredients? What knowledge is already available and how do we make optimal use of this to support the development of new evidence-based immune health promoting...
other 2021
document
Tiggelman, D. (author), Hut, D.H. (author), Bontekoe, T.H. (author)
Bij de Rijksoverheid is een trend waarneembaar dat steeds meer wordt gewerkt in de ‘cloud’ [1, 2]. Omdat hierdoor beveiligingsrisico’s kunnen ontstaan, vraagt dit in de toekomst mogelijk om nieuwe sterkere beveiligingsmaatregelen voor veilige opslag van deze informatie. Op dit moment spelen de (internationale) multinationals die deze clouds...
report 2021
document
Harmsen, J. (author)
The maritime sector is facing a major challenge. Whilst a globally growing economy leads to greater demand for the transport of goods, the goals from the Paris Climate Agreement and the subsequent agreement of the IMO requires a 50% reduction of CO2-emissions from maritime transport by 2050 compared to the level of 2008. Several stakeholders ...
report 2021
Searched for: mods_originInfo_publisher_s:"TNO"
(21 - 40 of 7,405)

Pages