Searched for: mods_originInfo_publisher_s:"TNO"
(1 - 20 of 284)

Pages

document
Burdorf, A. (author), Pronk, A. (author), Peters, S. (author), Oude Hengel, K. (author), Stokholm, Z. (author), Kolstad, H. (author), Schlunssen, V. (author), van Veldhoven, K. (author), Basinas, I. (author), van Tongeren, M. (author)
public lecture 2021
document
Stolk, D.J. (author), van der Lee, M.D.E. (author), Petiet, P.J. (author), Liedtke, C. (author), Lindner, R. (author), van Zetten, J. (author), Karppinen, A. (author), Anson, S. (author), Kroener, I. (author)
Standardisation is a powerful tool to achieve better interoperability. However, it needs to overcome a lack of interest and modest participation from stakeholders. Also, promising research results are not always used as the basis for new standards. The overall goal of ResiStand is to find new ways to improve the crisis management and disaster...
report 2017
document
Quak, H.J. (author)
public lecture 2013
document
Hooftman, W. (author), Klein Hesselink, J. (author), Verbiest, S. (author), van der Klauw, M. (author), Starren, A. (author), van der Beek, D. (author)
report 2013
document
Koppes, L.L.J. (author), de Vroome, E.M.M. (author), Mars, M.J. (author), Janssen, B.J.M. (author), van Zwieten, M.H.J. (author), van den Bossche, S.N.J. (author)
report 2013
document
Ligterink, N.E. (author), Kadijk, G. (author), van Mensch, P. (author), Hausberger, S. (author), Rexeis, M. (author)
report 2013
document
Sanders, J. (author), Jetten, A. (author), Dhondt, S. (author), Geuskens, G. (author), Keijzer, L. (author), Liebregts, W. (author)
In de komende decennia zal de vergrijzing van de beroepsbevolking verstrekkende gevolgen hebben op de arbeidsmarkt en op de organisaties in Nederland. Hoewel de huidige econo-mische recessie dit proces vertraagt, voorspelt het Nederlandse CPB (Centraal Planbureau) dat de demografische veranderingen uiteindelijk het arbeidsaanbod negatief zullen...
report 2013
document
Drupsteen, L. (author), Oude Hengel, K. (author)
Prolonging working careers is a major challenge for industries where physical work demands are high, such as in the construction industry. Compared with other industries, those with high physical work demands show higher ageing and higher shrinking rates of the working population. The early retirement age among construction workers can mainly be...
other 2013
document
Rijken, E. (author), Steenbeek, R. (author)
report 2013
document
van Heumen, S.P.M. (author), Felix, E. (author), Klein, A.W. (author), Traversari, A.A.L. (author)
In ziekenhuizen zijn meerdere typen isolatiekamers in omloop. Er zijn isolatiekamers die patiënten beschermen ten opzichte van hun omgeving (beschermende isolatie), maar ook kamers die de omgeving beschermen ten opzichte van de besmette patiënt (bronisolatie). Sommige isolatiekamers bieden beide vormen van isolatie (universele isolatie), andere...
report 2013
document
Hensema, A. (author), Ligterink, N.E. (author), Geilenkirchen, G. (author)
TNO en het PBL publiceren jaarlijks een nieuwe set SRM emissiefactoren voor het huidige en toekomstige wegverkeer in Nederland. De geaggregeerde emissiefactoren dienen als invoer voor verspreidingsmodellen, waarmee de bijdrage kan worden berekend van het wegverkeer aan de concentraties van luchtverontreinigende stoffen nabij verkeerswegen.
report 2013
document
Dorenbosch, L. (author), Sanders, J. (author), van Wijk, E. (author), Sjollema, S. (author)
Presentatie op de TNO-NSvP leernetwerkbijeenkomst “Job Engineering” over Springplankbanen op 5 maart 2013
public lecture 2013
document
van den Heuvel, S. (author), Ybema, J.F. (author), Leijten, F. (author), de Wind, A. (author)
In deze notitie richten we ons op voorspellers van duurzame inzetbaarheid, waarbij we gebruik maken van de resultaten van de eerste twee metingen van STREAM en van een interviewstudie bij deelnemers aan STREAM. Meer specifiek gaan we na hoe personen met gezondheidsproblemen toch productief kunnen blijven en hoe verzuim voorkomen kan worden....
report 2013
document
Vermeulen, R.J. (author), Vonk, W.A. (author)
report 2013
document
Vermeulen, R.J. (author), Vonk, W.A. (author), Ivens, T.W.T. (author), Ligterink, N.E. (author)
report 2013
document
Jonkers, E. (author)
report 2013
document
van Putten, D. (author)
article 2013
document
other 2013
document
Hensema, A. (author), Ligterink, N.E. (author), Geilenkirchen, G. (author)
TNO en het PBL publiceren jaarlijks een nieuwe set SRM emissiefactoren voor het huidige en toekomstige wegverkeer in Nederland. De geaggregeerde emissiefactoren dienen als invoer voor verspreidingsmodellen, waarmee de bijdrage kan worden berekend van het wegverkeer aan de concentraties van luchtverontreinigende stoffen nabij verkeerswegen.
report 2013
document
Boneschansker, O. (author), Oeij, P. (author)
public lecture 2013
Searched for: mods_originInfo_publisher_s:"TNO"
(1 - 20 of 284)

Pages