Searched for: mods_originInfo_publisher_s:"TNO"
(1 - 20 of 350)

Pages

document
Jacobs, P. (author)
public lecture 2021
document
Jacobs, P. (author)
public lecture 2021
document
van Heumen, S.P.M. (author)
public lecture 2021
document
Bronsveld, P.C.P. (author), Hoppener, E.M. (author), Kooter, I.M. (author)
In 2018 heeft het RIVM onderzoek gedaan naar de bronnen van microplastics (MP) in Nederlandse wateren. Uit dit en andere onderzoeken komen microplasticvezels (MPVs), ontstaan tijdens het dragen en wassen van kleding, naar voren als een van de grootste bronnen van microplastics 1 . Met steun van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ...
report 2021
document
Ligterink, N.E. (author), Cuelenaere, R.F.A. (author)
De Autobelastingen zijn niet alleen een bron van inkomsten voor de schatkist; ze worden ook ingezet om de milieugevolgen van het wegverkeer terug te dringen. Ze hebben eraan bijgedragen dat Nederland jarenlang koploper was in de verkoop van schone en zuinige nieuwe auto’s. De potentiële vergroening van het Nederlands wagenpark is echter deels...
other 2021
document
Harmsen, J. (author), Nesterova, N. (author), Bekdemir, C. (author), van Kranenvurg, K.J. (author)
The maritime sector is facing a major challenge. Whilst a globally growing global economy leads to greater demand for the transport of goods, the goals from the Paris climate agreement (UNCC 2016) and the subsequent agreement in International Maritime Organization (IMO 2018) require a 50% reduction of CO2-emissions from maritime transport by...
report 2020
document
Ligterink, N.E. (author), de Ruiter, J.M. (author), Dellaert, S.N.C. (author), Hulskotte, J.H.J. (author), Verbeek, R.P. (author), Vonk, W.A. (author)
Wegvoertuigen, schepen, mobiele werktuigen, en andere bronnen binnen de sector Verkeer en Vervoer, zoals vliegtuigen en treinen, leveren schadelijke emissies. TNO is verantwoordelijk voor het bijhouden van de laatste inzichten op dit gebied. Deze worden onder meer verkregen door het doen van metingen van praktijkemissies en via internationale...
report 2020
document
Indrajuana, A.P. (author), Ligterink, N.E. (author), van der Mark, P.J. (author)
Het belangrijkste doel van voertuigemissiemetingen zoals die voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat worden uitgevoerd, is het geven van informatie over de emissies van voertuigen op de weg en hoe deze emissies van invloed zijn op de luchtkwaliteit, de natuur en de gezondheid van de burgers. De vastgestelde gemiddelde emissies op de...
report 2020
document
Scheepers, M.J.J. (author), Gamboa Palacio, S. (author), Jegu, E. (author), Pupo Nogueira, L.P. (author), Rutten, L.W. (author), van Stralen, J. (author), Smekens, K.E.L. (author), West, K.J. (author)
According to the Dutch Climate Act, the Netherlands must have an almost complete climate-neutral energy system by 2050. But how can we achieve that goal? What are the consequences of our choices for our energy system? Are we going to achieve the goals by radically reforming the economy, or are we going to continue as normal, but without emitting...
report 2020
document
Vonk, W.A. (author), Cuelenaere, R.F.A. (author), Smokers, R.T.M. (author), Ligterink, N.E. (author), Verbeek, R.P. (author), Hulskotte, J.H.J. (author), Harmsen, J. (author), van Eijk, E. (author), Hoen, A. (author), Kleijn, A. (author), Nielsen, D. (author), van Wijngaarden, L. (author), Geilenkirchen, G. (author)
Dit rapport is een achtergronddocument bij de analyse van PBL van maatregelen voorgesteld door het Kabinet om kosteneffectief de stikstofdepositie te verlagen. In dit rapport worden in aparte factsheets de effecten en kosten voor vijf maatregelen voor de sector mobiliteit gepresenteerd (hoofdstuk 6 uit de koepelnotitie van PBL). De analyse is...
report 2020
document
Kornaat, W. (author), Lanooy, T. (author), van Beek, P.J.G. (author), Lok, P.K.C. (author), Bink, N.J. (author), Borsboom, W.A. (author), Meester, A.W.J. (author), Hoes-van Oeffelen, E.C.M. (author)
report 2020
document
van Mensch, P. (author)
In Amsterdam gelden thans milieuzones voor dieselbestelauto’s (DET1 1999 en ouder), dieselautobussen (DET 2004 en ouder), dieseltaxi’s (DET 2008 en ouder) en dieselvrachtauto’s (Euro IV)2. Ook andere Nederlandse steden kennen milieuzones. Landelijke regelgeving is gemaakt om de verschillende milieuzones binnen verschillende steden te...
report 2020
document
van Heumen, S.P.M. (author)
public lecture 2020
document
Dreijerink, L.J.M. (author), Paradies, G.L. (author)
Many of our daily activities - such as using electricity, driving a car, or buying and disposing of products - cause greenhouse gas emissions. Together these emissions make up an individual’s carbon footprint. Our current Dutch average personal carbon footprint is too high. In order to reach the Paris Agreement climate goals we have to lower our...
report 2020
document
Hers, J.S. (author), Dril, A.W.N. (author), van der Welle, A.J. (author)
In het klimaatakkoord wordt industriële elektrificatie benoemd als een van de pijlers onder CO2-emissiereductie voor de industrie voor 2030. Daarbij wordt in het klimaatakkoord ook gewezen op het belang van flexibiliteit elektrificatie voor realisatie van hernieuwbare elektriciteitsproductie. Doel van dit onderzoek is om te komen tot...
report 2020
document
Wijngaard, M. (author), Dortmans, A. (author), van Harmelen, T. (author), Urbanus, J.H. (author), de Ruiter, R. (author), Schwarz, A. (author), Zondervan, E. (author)
Plastics (bulk, coatings, and glues), like many other commodities, including metal, wood, glass, and ceramics, are of essential importance to the wellbeing of today’s society. This will not be any different in the decades to come. We expect plastics to remain important due to their unique properties and the possibilities for mass production...
other 2020
document
van Eijk, E. (author), Verbeek, M.M.J.F. (author), van Gijlswijk, R.N. (author), Ouwens, J.D. (author), Verbeek, R.P. (author), Hulskotte, J.H.J. (author), de Wilde, H.P.J. (author)
In dit TNO-rapport, opgesteld voor het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), beschrijven en duiden we de meest recente ontwikkelingen in de sector mobiliteit voor zes deelgebieden. Hierbij geven we per deelgebied een inschatting van de gevolgen van deze ontwikkelingen op de toekomstige uitstoot van CO2- en/of luchtverontreinigende stoffen. Het...
report 2020
document
Weeda, M. (author), Niessink, R.J.M. (author)
In 2050 moeten 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af zijn. Er moet flink wat gebeuren. Volgens het onlangs gesloten Klimaatakkoord moeten in 2030 de eerste 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd zijn. Dat gaat buurt voor buurt en wijk voor wijk. De gemeentes werken nu aan een Transitievisie Warmte waarin een...
report 2020
document
Menkveld, M. (author), Niessink, R.J.M. (author), Sipma, J.M. (author), Scheers, M. (author), Beindorff, P. (author), Plokker, W. (author), de Wiy, S. (author), de Jong, E. (author), Elkhuizen, B. (author)
INNAX heeft binnen het RED kantoren project in samenwerking met VABI, TNO en E-nolis (Energy Navigator) de Paris Proof monitor ontwikkeld. Deze internet portal biedt de mogelijkheid inzicht te krijgen in de verduurzaming van uw kantorenportefeuille richting de Paris Proof-norm. De Paris Proof norm is ontwikkeld door de Dutch Green Building...
report 2020
document
Plomp, A.J. (author), Kroon, P. (author)
report 2020
Searched for: mods_originInfo_publisher_s:"TNO"
(1 - 20 of 350)

Pages