Searched for: mods_originInfo_publisher_s:"TNO"
(1 - 20 of 116)

Pages

document
van de Lande, P.J. (author), Kin, B.D.W. (author), de Vries, J.W. (author)
In deze Outlook is facilitaire logistiek als segment in steden bestudeerd. De facilitaire logistiek (functie) van een bedrijf of instelling omvat ‘alle vervoerstromen die ondersteunend zijn aan het primaire proces’. Dit betreft dan zowel de aanvoer van goederen, de afvoer van afval- en reststromen, het vervoer van onderdelen en onderhouds- en...
report 2020
document
van Merriënboer, S.A. (author), Kin, B.D.W. (author), Quak, H.J. (author), van Rijn, J.A.M. (author), de Vries, J.W. (author)
In deze Outlook is het stadslogistieke segment renovatiebouw bestudeerd. Dit segment valt binnen de bouwlogistiek, maar is nog niet eerder afzonderlijk onder de loep genomen. In tegenstelling tot (grootschalige) nieuwbouw is het echter minder grijpbaar, maar daarom niet minder zichtbaar. Renovatiebouw levert een constante en diverse stroom aan...
report 2020
document
Kin, B.D.W. (author), Quak, H.J. (author), Hopman, M. (author), Nesterova, N. (author), de Vries, J.W. (author)
In deze Outlook is het stadslogistieke segment ‘Pakketmarkt en thuisleveringen’ in 2030 bestudeerd. In dit segment staat er veel te gebeuren. De levering van pakketten (aan huishoudens en bedrijven), en recenter, thuisbezorgde boodschappen, groeit sterk en dit is versneld als gevolg van de COVID-19 crisis waarbij consumenten tijdens ...
report 2020
document
van Vliet, H. (author), Bonte, C. (author), de Vries, A. (author), Menkhorst, M. (author), van den Brink, M. (author)
other 2019
document
de Vries, A. (author), van Vliet, H. (author), Schultz, S. (author), Rijken, M. (author), Steen, M. (author), Huis in 't Veld, M. (author)
Sociale media bieden veel nieuwe kansen en mogelijkheden. Kijk bijvoorbeeld naar al die initiatieven in buurten en wijken, waarin bewoners elkaar opzoeken en zich met elkaar verbinden. Ze willen samen werken aan een betere buurt. Hun sociale netwerken groeien en gedijen zonder enige overheidsbemoeienis. Ook het aantal toepassingen daarvoor groeit.
book 2019
document
de Looze, M. (author), de Vries, A. (author), Krause, F. (author)
public lecture 2019
document
de Vries, A. (author)
report 2019
document
Stumpf, P. (author), de Vries, L.J. (author), Hu, B. (author)
The "Spring-balanced Offshore Access Bridge Prototype (Seaqualizer Prototype)" project aims to develop and test an innovative offshore access technology, balanced heave compensation (BHC), and to demonstrate the advantages of BHC over current technologies. To support and justify the development of this innovation within the market of active...
report 2019
document
de Vries, A. (author)
De wereld verandert continu. Technologische ontwikkelingen en nieuwe toepassingen in de maatschappij volgen elkaar in rap tempo op. Nieuwe communicatiemiddelen tussen mensen onderling, met bedrijven en de overheid zorgen voor nieuwe mogelijkheden voor het melden van ongevallen en noodsituaties.
other 2019
document
de Vries, B. (author)
public lecture 2018
document
Hinkema, M.J. (author), Schoone, M. (author), de Vries, B.R. (author)
Nachtzorg is een belangrijk onderdeel van de zorg aan mensen met een beperking. Een goede, veilige nachtrust is een essentieel element van een goede kwaliteit van leven. Toch is er weinig bekend over de huidige praktijk. Berichtgeving in de media is overwegend kritisch en stelt vraagtekens bij de veiligheid in de nacht. Instellingen in het veld...
report 2018
document
van Vliet, P.J. (author), Bonte, H. (author), van den Ende, B. (author), de Vries, A. (author)
De toekomstvisie in dit boekje helpt bij de beantwoording van deze vragen en is daarmee een hulpmiddel voor verdere gedachte- en beleidsvorming. Deze visie is mede gebaseerd op toekomstige leefwerelden en gesprekken met betrokkenen uit het veld en met de Werkgroep Alertering bestaande uit vertegenwoordigers van het Ministerie van Justitie en...
book 2018
document
Ahsmann, B. (author), van Beek, R. (author), van Dord, M. (author), Elias, S. (author), van Golen, B. (author), van Haastrecht, B. (author), Kerssen, M. (author), Lahiri, S. (author), van de Pol, M. (author), Rietveld, E. (author), Spiegeler, H. (author), Steens, R. (author), Sueters, M. (author), Tepper, H. (author), Vlak, J. (author), de Vries, M. (author), Wilhelmus, J. (author), Wittekoek, A. (author), Wyfker, G. (author)
Deze Transitieagenda Maakindustrie is geschreven ter uitwerking van het Grondstoffenakkoord van januari 2017. Dit akkoord wil vóór 2030 een schaalsprong bereiken in de transitie van een lineaire naar een circulaire economie en daarmee een bijdrage leveren aan het bereiken van de doelstellingen van het klimaatakkoord. Met het opstellen van de...
report 2018
document
de Vries, A. (author), Menkhorst, M. (author), van Vliet, P.J. (author), Stavleu, J.M. (author), Bonte, C. (author), Schilder, C. (author)
Meldingen naar 112 en 0900-8844 worden nu nog telefonisch gedaan. Maar meldkamers in Nederland verwachten dat ze binnen vijf jaar met beelden uit meldingen zullen werken. Zegt een beeld meer dan duizend woorden, of resulteert beeld in een verkeerde weergave van een bepaalde situatie? Kan het tot verkeerde beslissingen leiden? In deze publicatie...
other 2018
document
van Vliet, P.J. (author), Bonte, H. (author), de Vries, A. (author)
report 2017
document
Smit, S.K. (author), de Vries, A. (author), van der Kleij, R. (author), van Vliet, P.J. (author)
Predictive Policing is niets anders dan politiewerk aan de hand van voorspellingen over criminaliteit. Door verfijnde algoritmen los te laten op big data kan de politie straks misdaden voorspellen en dáár aanwezig zijn waar de kans op een volgend incident het grootst is. Deze publicatie gaat in op de ontwikkeling van Predictive Policing en de...
book 2016
document
de Vries, A. (author), Menkhorst, M. (author), van Vliet, P.J. (author), Stavleu, J.M. (author), Broekman, C.C.M.T. (author)
Vandaag ontving de Tweede Kamer de roadmap 2025 voor het meldkamer- en politiedomein. TNO geeft hierin haar visie op ‘Het nieuwe melden’ met daarin de te nemen stappen om vernieuwende manieren van interactie tussen burger en overheid bij incidenten mogelijk te maken.
other 2016
document
de Vries, A. (author)
public lecture 2015
document
Koshiek, L. (author), van der Velde, J. (author), Verstegen, C. (author), de Vries, C. (author), Wigmans, G. (author), Bleijenberg, A.N. (author)
book 2015
document
van Keulen, H.M. (author), Mesters, I. (author), van Breukelen, G. (author), de Vries, H. (author), Brug, J. (author)
Oral presentation at the 4th International Conference on Motivational Interviewing (ICMI), June 16-18, 2014, Amsterdam, the Netherlands.
public lecture 2014
Searched for: mods_originInfo_publisher_s:"TNO"
(1 - 20 of 116)

Pages