Searched for: mods_originInfo_publisher_s:"TNO"
(1 - 20 of 79)

Pages

document
Bongers, P.M. (author), Detmar, S.B. (author), Hildebrandt, V.H. (author), van Putten, D.J. (author)
report 2016
document
Bongers, P.M. (author), Detmar, S. (author), Hildebrandt, V.H. (author), van Putten, D.J. (author)
report 2015
document
Hendriksen, I.J.M. (author), Hofstetter, H. (author), Hildebrandt, V.H. (author)
In deze verkennende studie is gekeken of er mogelijke relaties zijn tussen zitgedrag (sedentair gedrag) en verschillende werk-gerelateerde uitkomstmaten. Analyses op een cross-sectioneel databestand van ruim 1500 werknemers laten zien dat meer zitten is geassocieerd met een lagere vitaliteit, taakprestatie, productiviteit (alleen in branches met...
report 2015
document
Hildebrandt, V.H. (author), Bernaards, C. (author), Hofstetter, H. (author)
In de afgelopen 15 jaar is een sterke groei te zien van het aantal Nederlanders dat voldoende beweegt volgens de beweegnorm , van ruim de helft naar bijna driekwart van de volwassen bevolking. Groepen die achterblijven op beweeggebied zijn enerzijds kinderen en jongeren, voor wie een strengere beweegnorm geldt, en anderzijds chronisch zieken en...
report 2015
document
Detmar, S.B. (author), Hildebrandt, V.H. (author), Staflander, M.C. (author), Bongers, P.M. (author), van Putten, D.J. (author)
report 2014
document
Strijk, J. (author), van Dongen, H. (author), van Steenbergen, E. (author), Wendel-Vos, W. (author), Hildebrandt, V. (author)
public lecture 2014
document
Strijk, J.E. (author), Wendel-Vos, W. (author), Hofstetter, H. (author), Hildebrandt, V.H. (author)
public lecture 2013
document
Hildebrandt, V.H. (author), Bernaards, C.M. (author), Stubbe, J.H. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
Dit Trendrapport geeft een overzicht van de meest relevante onderzoeksresultaten op het terrein van bewegen, gezondheid en blessures. Er zijn bijdragen opgenomen van een groot aantal organisaties die op dit onderzoeksterrein actief zijn. De lezer krijgt een breed en actueel beeld van de huidige kennis op dit terrein en de beleidsmatige...
report 2013
document
Strijk, J.E. (author), Wendel-Vos, W. (author), Picavet, S. (author), Hofstetter, H. (author), Hildebrandt, V.H. (author)
public lecture 2013
document
Strijk, J.E. (author), Wendel-Vos, G.C.W. (author), Hofstetter, H. (author), Hildebrandt, V.H. (author)
other 2013
document
Simons, M. (author), Bernaards, C.M. (author), Hildebrandt, V.H. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Net als 1996, 2003, 2006 en 2008 heeft TNO in 2010 bij circa 1000 bedrijven met 50 of meer werknemers een telefonische enquête afgenomen om te meten hoeveel bedrijven in Nederland structureel activiteiten ontplooien ter stimulering van bewegen op en rond het werk. In de periode 1996-2003 deed slechts 14% van de Nederlandse bedrijven iets op het...
report 2011
document
Dusseldorp, E. (author), Galindo Garre, F. (author), de Vries, S.I. (author), Hildebrandt, V.H. (author), van Buuren, S. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
report 2010
document
Koopmans, L. (author), Bernaards, C. (author), Hildebrandt, V. (author), de Vet, R. (author), van der Beek, A.J. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
public lecture 2010
document
Hildebrandt, V. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
report 2010
document
Hildebrandt, V.H. (author), Chorus, A.M.J. (author), Stubbe, J.H. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
Dit Trendrapport geeft een overzicht van de meest relevante onderzoeksresultaten op het terrein van bewegen, gezondheid en blessures. Er zijn bijdragen opgenomen van een groot aantal organisaties die op dit onderzoeksterrein actief zijn. De lezer krijgt een breed en actueel beeld van de huidige kennis op dit terrein en de beleidsmatige...
report 2010
document
Hendriksen, I.J.M. (author), Fekkes, M. (author), Butter, M. (author), Hildebrandt, V.H. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
report 2010
document
Fekkes, M. (author), Stubbe, J.H. (author), Hildebrandt, V.H. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
report 2009
document
Hildebrandt, V.H. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
report 2009
document
Bernaards, C.M. (author), Ouwehand, L.M. (author), Hildebrandt, V.H. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
report 2009
document
Koopmans, L. (author), Engbers, L.H. (author), Gelinck, R. (author), Hildebrandt, V.H. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
report 2009
Searched for: mods_originInfo_publisher_s:"TNO"
(1 - 20 of 79)

Pages