Searched for: mods_originInfo_publisher_s:"TNO"
(1 - 20 of 7,159)

Pages

document
Kuijpers, E. (author)
Occupational diseases are a huge burden on society. Despite significant control efforts, yearly thousands of former workers die from occupational exposures and even more are injured or suffer from health effects. To further prevent occupational diseases we need a way to monitor our working environment more continuously and in (near) real-time....
public lecture 2021
document
Vonk Noordegraaf, D.M. (author), Bouma, G.M. (author), Larco N., (author), Munzel, K.L. (author), Heezen, M.J.M. (author)
The Dutch Ministry of Infrastructure and Water Management (IenW) asked TNO to carry out an independent, comparative case study on the governance of Mobility as a Service (MaaS). This has a focus on a comparable scale (i.e. comparable to the Netherlands in terms of geography/ number of inhabitants) through the description and comparison of...
report 2021
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Theunissen, M.H.C. (author)
De Psycat is een slim online instrument voor het meten van psychosociale problemen bij kinderen. In vergelijking met de in de praktijk gebruikte screeningsvragenlijsten, zoals de Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ)1,2 biedt de Psycat de volgende voordelen: – Het geeft betrouwbare en valide informatie over de aard van de problematiek; ...
other 2021
document
Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft in december 2020 een internetconsultatie gehouden over het Ontwerpbesluit NFP-wijziging 3,5 GHz-band. TNO is samen met partners actief in een reeks 5G onderzoeksprojecten en -activiteiten waar experimenteervergunningen in deze band gebruikt worden. Vanuit dat perspectief heeft TNO een reactie...
report 2021
document
Fransen, R.W. (author), Tilanus, P.A.J. (author), de Jong, J. (author), Davydenko, I. (author)
The SWARMPORT project modeled the infrastructure and the nautical services chain of the Port of Rotterdam as an Agent-based Simulation Model (ABSM). This ABSM can be used in scenario-wise studies on the effect of alternative behavior of stakeholders in the nautical services chain and its impact on a number of Key Performance Indicators (KPIs) of...
report 2021
document
de Wolff, M.S. (author), Detmar, S.B. (author), Verkerk, P.H. (author), Reijneveld, S.A. (author), Geerdes-Maas, T. (author)
Het doel van deze opdracht is een beknopte en gedragen set van JGZ indicatoren te ontwikkelen, die gezamenlijk een goed beeld geven van de ontwikkeling en gezondheid van alle jeugdigen in Nederland tussen 0 en 18 jaar. Drie vragen staan centraal : 1. Welke indicatoren vinden JGZ-professionals en beleidsmakers het meest relevant voor de...
report 2021
document
Oude Hengel, K. (author), Bouwens, L. (author), Zoomer, T. (author), de Vroome, E. (author), Hooftman, W. (author)
TNO en het CBS monitoren jaarlijks de arbeidssituatie van werkenden in Nederland door middel van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA). De NEA is een jaarlijkse meting bij een nieuwe groep representatieve werknemers in Nederland. De NEA volgt veranderingen in het werk en de werkomstandigheden van Nederlanders en de gevolgen ervan voor...
report 2021
document
van den Bergh, R.E.C. (author), Rosenkrantz, N. (author), van den Tooren, M. (author), Preenen, P. (author)
Intrapreneurship is een belangrijke factor voor het stimuleren van innovatiekracht binnen organisaties. Het biedt organisaties de mogelijkheid mee te veranderen met een dynamische omgeving en zo de kans op een lang en succesvol bestaan te vergroten. Maar wat is intrapreneurship eigenlijk? De definitie van een intrapreneur die wij hanteren is een...
report 2021
document
Oude Hengel, K. (author), Bouwens, L. (author), Zoomer, T. (author), de Vroome, E. (author), Hooftman, W. (author)
De COVID-19 pandemie veranderde in 2020 het werkende leven van nagenoeg iedere werkende in Nederland. Dit rapport beschrijft die veranderingen. Daarbij wordt voornamelijk gebruik gemaakt van de 2e meting van het NEA-COVID-19 onderzoek dat in november 2020 – ten tijde van de tweede golf – is uitgevoerd onder werknemers die eind 2019 aan de...
report 2021
document
TNO werkt aan het energiepositief en CO2 neutraal maken van bedrijventerreinen. Deze brochure is ontwikkeld binnen het TNO project Roadmap Bedrijventerreinen Energieneutraal. In dit project worden ook (kennis)instrumenten/-producten ontwikkeld die ondersteunen in het uitwerken van de technische aspecten van de roadmap naar een volledig duurzame...
other 2021
document
van Eijk, E. (author)
De emissies van mobiele werktuigen worden in Nederland ruimtelijk verdeeld om meegenomen te worden in de verspreiding- luchtkwaliteit- en depositiemodellen. Mobiele werktuigen verplaatsen zich door het land en ze worden veelal tijdelijk ingezet op verschillende locaties. In tegenstelling tot vaste installaties, zoals schoorstenen, en wegverkeer...
report 2021
document
Rietveld, E. (author), Bastein, A.G.T.M. (author), Kaas, B.M. (author), Wieclawska, S.M. (author)
report 2021
document
van Rest, J.H.C. (author), Attema, T. (author), Timan, T. (author), den Hollander, R.J.M. (author), van Voorthuisen, G.P. (author)
report 2021
document
A well-functioning immune system is critical for adequate responses to daily life health challenges such as infections. But at the same time, overshooting immune responses may lead to allergic and inflammatory diseases. Our immune balances are determined by a complex interplay between intrinsic properties such as our genome, and extrinsic...
other 2021
document
Every food producer knows the importance of allergen risk assessment and management in view of well-known allergens, such as those from peanut, egg and milk. However, all proteins intrinsically come with a risk of being allergenic. Therefore, safety assessment for protein-based food products needs to address potential allergenicity risks. This...
other 2021
document
Are you concerned about allergenic proteins in food products that your company produces or provides? TNO offers a solid research and expertise base that we commit to developing practical solutions for food business operators. By quantification of allergen risks and support in allergen management, we help you to deliver safe products for allergic...
other 2021
document
We believe that evidence-based product development in the immune health space is crucial. But what is optimal immune health and how do you assess immune-supporting effects of specific ingredients? What knowledge is already available and how do we make optimal use of this to support the development of new evidence-based immune health promoting...
other 2021
document
Tiggelman, D. (author), Hut, D.H. (author), Bontekoe, T.H. (author)
Bij de Rijksoverheid is een trend waarneembaar dat steeds meer wordt gewerkt in de ‘cloud’ [1, 2]. Omdat hierdoor beveiligingsrisico’s kunnen ontstaan, vraagt dit in de toekomst mogelijk om nieuwe sterkere beveiligingsmaatregelen voor veilige opslag van deze informatie. Op dit moment spelen de (internationale) multinationals die deze clouds...
report 2021
document
van der Eerden, F.J.M. (author), Kurylek, R. (author), van der Laan, T.P.R. (author)
Voor de ontwikkeling van een rekenregel met een diffractor op een scherm, in het Reken- en Meetvoorschrift Geluid, zijn de volgende 5 fasen gedefinieerd: 1 Het uitvoeren van gecontroleerde metingen aan de Whiswall, met een meetopstelling op een 4 meter hoog scherm om de producteigenschappen te bepalen en meetopstellingen langs een weg met een 1...
report 2021
document
Jacobs, P. (author)
public lecture 2021
Searched for: mods_originInfo_publisher_s:"TNO"
(1 - 20 of 7,159)

Pages