Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22TNO%22
(1 - 20 of 8,448)

Pages

document
de Boer, R. (author), van der Pal, M. (author)
Drogen is een essentiële bewerkingsstap in de chemische, agrarische, biotechnologische, voedingsmiddelen-, polymeer-, keramische, farmaceutische, pulp- en papier-, mineraalverwerkende en houtverwerkende industrie. Het verwijderen van de vloeistof uit het product is een zeer energie-intensief proces: ongeveer 15% van het industriële...
report 2023
document
Dussan Rojas, K.M. (author), Dijkstra, J.W. (author), Luzzi, S. (author), van Zandvoort, I. (author), van Hal, J.W. (author)
This short review covers the last two years of research and development initiatives covering aspects of biomass supply (e.g. mechanized cultivation and stabilization for storage), seaweed inundations and utilization, and recent advances and studies on seaweed biorefinery concepts covering hydrolysis methods, conversion and processing methods,...
article 2023
document
report 2023
document
Cox, P.B. (author), Coutiño, M.A. (author), Papari, G. (author), Mouri Sardarabadi, A. (author), Anitori, L. (author)
Adaptivity in multi-function radar systems is rapidly increasing, especially when moving towards fully adaptive, cognitive radar systems. However, the large number of available system configurations makes the rigorous verification and certification process during the testing phase, deployment, and after hardware and software upgrades,...
conference paper 2023
document
Cox, P.B. (author), Coutiño, M.A. (author), van Rossum, W.L. (author)
Efficient clutter filtering for pulsed radar systems remains an open issue when employing pulse-to-pulse modulation and irregular pulse interval waveforms within the coherent processing interval. The range and Doppler domain should be jointly processed for effective filtering leading to a large computational overhead. In this paper, the joint...
conference paper 2023
document
Vlasblom, E. (author)
Dit advies is opgesteld door TNO voor de gemeente Den Haag en is bedoeld voor o.a. kinderopvangorganisaties waaronder buitenschoolse opvang (BSO) en sport- en scouting verenigingen die zich willen beraden op het wel of niet stoken van kampvuur en mogelijke alternatieven daarvoor.
other 2023
document
Horssen, A. (author), Koen, J. (author), Kerstholt, J. (author)
De ambulancezorg wordt momenteel verzorgd vanuit de 112 Alarmcentrale. De afhandeling van alle 112-meldingen wordt bij de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond uitgevoerd met behulp van het ProQA triage systeem. ProQA is het software platform van de MPDS (Medical Priority Dispatch System). Dit systeem ondersteunt bij het beoordelen van meldingen,...
report 2023
document
Eisses, A.R. (author)
Het ministerie van Defensie laat momenteel aan de zuidzijde van de Sergeant-Majoor Scheickkazerne de nieuwe inrichting SB Soesterberg realiseren voor het trainen van speciale eenheden. Op verzoek van het Rijksvastgoedbedrijf heeft TNO een prognose gemaakt van de belasting van de omgeving door schietgeluid, als gevolg van oefeningen waarbij...
report 2023
document
Bergman, W.A.L. (author), Drijver, F.B. (author), Heijnen, P.M.A.M. (author), Norp, A.J.H. (author), Shiferaw, Y.W. (author)
report 2023
document
Korteling, W.H. (author), van Drie, R.A.N. (author), Veenman, C.J. (author)
report 2023
document
van der Klauw, M. (author), Bouma, G. (author)
We bevinden ons midden in de “roaring twenties” van de twintigste eeuw; een tijd waarin vele opgaven spelen op het gebied van klimaat, verduurzaming, verstedelijking, leefbaarheid en mobiliteit. Tegelijkertijd spelen er uitdagingen op het vlak van gezondheid, cohesie en brede welvaart. We hebben te maken met een bevolking die verder vergrijst,...
report 2023
document
van Bree, M.W. (author)
In een toekomstbestendige economie en samenleving moet de industrie haar eigen waarde voor de brede welvaart blijven bewijzen, te midden van grote maatschappelijke transities en transformaties, trends en onzekerheden. In dit analysepaper benoemen we de huidige sterktes van de Nederlandse industrie, aan de hand van de economische omvang en groei...
report 2023
document
Vlasblom, E. (author), van der Mast, O. (author), Lanting, C.I. (author), de Wolff, M. (author)
Op buitenschoolse opvang (BSO), met scholen en bij de scouting in Den Haag wordt met enige regelmaat een kampvuur gemaakt met kinderen, om hen te leren omgaan met vuur en als avontuurlijke, gezamenlijke activiteit. Hoewel een kampvuur leuk en leerzaam kan zijn, wordt nog weinig aandacht besteed aan de mogelijke risico’s van het inademen van rook...
report 2023
document
van Maurik, R. (author), Mulder, P. (author), Verstraten, P. (author)
We onderzoeken of energiearme huishoudens in Nederland hogere zorgkosten hebben dan niet-energiearme huishoudens. Daartoe vergelijken we de zorgkosten van mensen met een laag inkomen in woningen met een slecht energielabel versus een goed energielabel, gecorrigeerd voor onder meer verschillen in persoonskenmerken (met name leeftijd), bron van...
report 2023
document
Mulder, P. (author), Batenburg, A. (author), Dalla Longa, F. (author)
other 2023
document
van Maurik, R. (author), Mulder, P. (author), Verstraten, P. (author)
report 2023
document
Scheepers, M.J.J. (author), Chavarriaga, J.G. (author)
report 2023
document
van Ooij, C.C.M. (author), Batenburg, A.E. (author), Nguyen, N.C. (author), Straver, K. (author)
De energiecrisis leidt tot een steeds groter aantal energiearme huishoudens in Europa Voor de energiecrisis waren er ongeveer 35 miljoen Europese huishoudens die in energiearmoede leven. Dat betekent dat 8% van de Europese burgers onvoldoende toegang had tot goede energievoorzieningen in huis (zoals elektriciteit, warmte). Dit komt door diverse...
report 2023
document
Bastein, A.G.T.M. (author), Rietveld, E. (author), Breure, M.A.G. (author), Bonenkamp, N.E.J. (author), Wieclawska, S.M. (author)
De zorgen omtrent leveringszekerheid zijn de afgelopen jaren sterk toegenomen. Eerder werk van TNO uit 2021 concludeerde al dat deze groeiende zorg nog niet heeft geleid tot structureel beleid en de gebeurtenissen in 2022 hebben dat beeld niet sterk veranderd. Ingrijpende beleidsbeslissingen en structureel beleid rond strategische autonomie in...
report 2023
document
Mulder, P. (author), Batenburg, A. (author), Dalla Longa, F. (author)
Deze studie biedt een actuele inschatting van het niveau van energiearmoede per eind 2022 op zowel nationaal als lokaal niveau. De analyse sluit aan op de nieuwe Monitor Energiearmoede 2020 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
report 2023
Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22TNO%22
(1 - 20 of 8,448)

Pages