Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Stichting%255C%2BArbouw%22
(1 - 6 of 6)
document
Oude Hengel, K.M. (author)
Karen Oude Hengel onderzocht tijdens haar promotietraject de duurzame inzetbaarheid van bouwvakkers. De vergrijzing en stijgende pensioenkosten maken langer doorwerken van de beroepsbevolking noodzakelijk. Werknemers in de bouw verlaten echter nog altijd vroegtijdig de arbeidsmarkt: in 2012 was de gemiddelde pensioenleeftijd 62,5 jaar. Sectoren...
report 2014
document
Mossink, J. (author), Miedema, E. (author)
De Stichting Arbouw beoogt een programma uit te voeren dat het aantal arbeidsongevallen bij timmerlieden en jeugdigen in het bouwvak binnen drie jaar met tien procent terug wil dringen. Dit doe lwordt ook gesteld ten aanzien van het aantal ongevallen door vallen van hoogte. TNO Arbeid heeft deze batenanalyse uitgevoerd aan de hand van de...
book 2002
document
TNO Preventie en Gezondheid (author)
Onderzoek door: Coronel ; Stichting Kwaliteitsbevordering Bedrijfsgezondheidszorg ; Stichting Arbouw ; TNO Preventie en Gezondheid.
book 1997
document
TNO Preventie en Gezondheid (author)
In deze Atlas voor de bouw wordt een beeld gegeven van de gezondheid en de werkbeleving van de werknemers uit de bouwnijverheid. Deze uitgave de voorgaande op een aantal aspecten kunnen verbeteren waar het de betrouwbaarheid en de representativiteit betreft, en kunnen aanvullen waar het de extra opgenomen informatie betreft. De betrouwbaarheid...
book 1997
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Bloemhoff, A. (author), van Putten, D.J. (author), van Duivenbooden, J.C. (author)
De meeste cao's in de bouwnijverheid voorzien in een verplichte medische intredekeuring. Deze kan opgevat worden als een aanstellingskeuring. Op grond van de Wet op de medische keuringen van 1998 mag een dergelijke keuring alleen nog plaatsvinden als er beroepsrisico's zijn. Deze gelden bij uitvoerende werkzaamheden in de bouw. Voorwaarde voor...
report 1997
document
TNO, Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg (author)
Deze brochure van de Stichting Arbouw en het NIPG-TNO is een herziene en aangepaste versie van een eerdere uitgave over aanbevelingen en eisen betreffende een ergonomisch verantwoorde cabine van grondverzetmachines. De brochure beschrijft een in de praktijk uitvoerbaar model. De brochure behandelt de volgende onderwerpen: toegankelijkheid,...
report 1988
Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Stichting%255C%2BArbouw%22
(1 - 6 of 6)