Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22SDU%22
(1 - 17 of 17)
document
van Engers, T.M. (author), de Meijer, M.E. (author), Barros, A.I. (author)
article 2018
document
Heeres, H.L. (author)
book 2011
document
Looze, M.C.R. (author), Scholtens, H.E. (author), TNO Defensie en Veiligheid TNO Kwaliteit van Leven (author)
Baliewerk omvat verschillende soorten werkzaamheden, zoals informatie geven, afrekenen, telefoneren en administratie bijhouden. Doordat het werk zo gevarieerd is, verdient het inrichten van de werkplek extra aandacht. Iedere taak moet immers op een ergonomisch verantwoorde manier kunnen worden uitgevoerd. Maar niet alleen de ergonomie stelt...
book 2008
document
Nijland, T.G. (author), van Hees, R.P.J. (author), Brendle, S. (author), de Haas, G.J.L.M. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
conference paper 2005
document
Smitskam, C.J. (author), de Vos, E.L. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Werkgevers die een arbeidsgehandicapte werknemer in dienst nemen krijgen te maken met verschillende wetten die beogen de arbeidsgehandicapte extra bescherming te bieden. Het gaat dan bijvoorbeeld om de Wet op de medische keuringen (WMK), de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet REA) en de Wet gelijke behandeling op grond van...
book 2005
document
Nijland, T.G. (author), van Hees, R.P.J. (author), Brendle, S. (author), Goedeke, H.K. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
conference paper 2005
document
Piek, P. (author), Reijenga, F. (author), TNO Arbeid (author)
Human Resources Management (HRM) krijgt steeds meer te maken met het verhogen van de inzetbaarheid van werknemers met arbeidshandicaps of andere gezondheidsproblemen. De arbeidspopulatie is aan het vergrijzen en ouderen hebben nu eenmaal een grotere kans op gezondheidsproblemen. Daarnaast zal het nieuwe arbeidsongeschiktheidsstelsel alleen een...
book 2004
document
van Hees, R.P.J. (author), Lubelli, B. (author), Brocken, H.J.P. (author), TNO Bouw (author)
conference paper 2003
document
van Vuuren, C.V. (author), Smit, A.A. (author), van Gent, M.J. (author), Andriessen, S. (author), TNO Arbeid (author)
In het kader van het Convenant Arbeidsmarktbeleid Zorgsector en het Convenant Arbeidsmarktbeleid Welzijn en Jeugdhulpverlening heeft TNO Arbeid in opdracht van de OSA onderzoek naar de aanpak van preventie, verzuim en reïntegratie door zorg- en welzijnsinstellingen en de invloed daarvan op het ziekteverzuim. Het onderzoek vond plaats onder 35...
book 2001
document
TNO Voeding (author), Marquart, J. (author), Schipper, J.J. (author), van Hemmen, J.J. (author)
De grenswaarden in de eerste editie van de Nederlandse MAC-lijst uit 1978 zijn bijna zonder uitzondering overgenomen van de TLV-lijst van de Amerikaanse ACGIH. Vanaf 1976 is de overheid begonnen met het ontwikkelen van "eigen" Nederlandse grenswaarden. De procedure voor het vaststellen van grenswaarden gaat echter langzaam. Het doel van het...
book 1995
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author)
De kennis op het gebied van aandoeningen als gevolg van overbelasting door repeterende bewegingen is sterk in ontwikkeling. In dit rapport wordt de kennis omtrent de risico's en de mogelijkheden voor de preventie van RSI ('repetitive strain injuries') in kaart gebracht. Achtereenvolgens wordt behandeld: de definitie van repeterende bewegingen en...
book 1994
document
Nossent, S.M. (author), Duismann, J.M. (author), Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author)
Deze uitgave bevat richtlijnen en aanbevelingen om de arbeidsomstandigheden in de kleine bedrijven te verbeteren. Hiertoe geeft het een stappenplan aan de hand waarvan wordt uitgelegd hoe aan voorlichting over arbeidsomstandigheden vorm gegeven kan worden. De voorlichting moet ertoe bijdragen dat de werknemer zich meer bewust wordt van de risico...
book 1994
document
Hugo Sinzheimer Instituut (HSI) (author), de Vos, E.L. (author)
Op 19 november 1993 organiseerde het Hugo Sinzheimer Instituut een conferentie onder de titel "Arbeidsparticipatie onder druk". De bijdragen in deze bundel zijn bewerkingen van voordrachten van deze conferentie.
bookPart 1994
document
Min. SZW, Directoraat Generaal van de Arbeid Min. SZW, Arbeidsinspectie (author), Vaas, S. (author), Nuess, U. (author), van Lingen, P. (author)
Het percentage vrouwelijke werknemers in technische functies in de metaalproduktenindustrie is slechts 5% (schatting). Mede met het oog op emancipatorische doelstellingen voert de overheid al enige jaren een voorlichtingsbeleid (direct of via de bedrijfstakorganisaties) gericht op het stimuleren van meisjes een technische opleiding te kiezen....
book 1993
document
Gerretsen, E. (author), Technisch Physische Dienst TNO - TH (author)
article 1989
document
Technisch Physische Dienst TNO - TH (author), Buiten, J. (author), de Regt, M.J.A.M. (author)
Landelijk gezien ondervindt slechts een gering percentage mensei hinder door scheepvaartlawaai in de eigen woonomgeving. Dat neemt niet weg dat zich lokaal, en met name tijdens de "stillere” uren, problemen kunnen voordoen bij hoofdvaarwegen, afmeerplaatsen, sluizen en havens. De tendens om woongebieden ook dicht bij waterwegen te situeren...
bookPart 1989
document
Stafgroep Strategische Verkenningen TNO Studiecentrum voor Technologie en Beleid TNO (author)
report 1979
Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22SDU%22
(1 - 17 of 17)