Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Raad%255C%2Bvoor%255C%2BWerk%255C%2Ben%255C%2BInkomen%255C%2B%255C%2528RWI%255C%2529%22
(1 - 9 of 9)
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Groot, I. (author), de Graaf-Zijl, M. (author), Hop, P. (author), Kok, l. (author), Fermin, B. (author), Ooms, D. (author), Zwinkels, W. (author)
Re-integratietrajecten hebben een toegevoegde waarde bij het terugdringen van het aantal zeer langdurig uitkeringsgerechtigden. Hoewel de resultaten nog bescheiden zijn, blijkt dat dit zogeheten "granieten bestand" minder weerbarstig is dan altijd werd aangenomen. Een opvallende conclusie is dat sociale activering een behoorlijk effect blijkt te...
book 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author)
Onderzoek laat zien dat de instroom in de WIA lager is dan verwacht. Aan de andere kant zijn er ook signalen over mogelijke problemen bij het vormgeven van reintegratie van zieke werknemers met als uiteindelijke risico dat zij afhankelijk worden van een uitkering. Omdat er nog geen goed zicht was op de re-integratiepraktijk en de gewenste...
report 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Piek, P. (author), van Vuuren, T. (author), Ybema, J.F. (author), Joling, C. (author), Huijs, J. (author)
In juli 2006 publiceerde de Raad voor Werk en Inkomen de Re-integratiemarktanalyse 2006: 'de route naar resultaat'. In het rapport zijn een aantal witte vlekken in de kennis over de re-integratiemarkt benoemd, onder meer de re-integratie van "zieke werknemers wier terugkeer in de eigen functie problematisch is. Ten behoeve van verder onderzoek...
book 2008
document
Besseling, J. (author), Cox-Woudstra, E. (author), Verheijden, M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Hoewel de resultaten beter waren dan in de jaren daarvoor, bleek het ook in 2005 moeizaam om Nederlandse uitkeringsgerechtigden in te schakelen in de seizoenarbeid. Dit blijkt uit een (voorlopige) evaluatie van de verschillende initiatieven gericht om mensen met een uitkering aan de slag te krijgen in de land- en tuinbouw. Zo behaalde...
book 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Fermin, B.M.F. (author), Wevers, C.W.J. (author), Sanders, J.M.A.F. (author), van der Wolk, J. (author)
Centraal staat in dit onderzoek de samenwerking op het gebied van bemiddeling en reïntegratie in het kader van de Wet SUWI. Het onderzoek geeft inzicht in de ontwikkelingen in de regionale samenwerking tussen het CWI, het UWV, de gemeenten en reïntegratiebedrijven. Deze ontwikkelingen worden verklaard vanuit de wettelijke, bestuurlijke en...
book 2006
document
Reijenga, F. (author), Zwinkels, W. (author), van Vuuren, T. (author)
Verzuim en WAO-instroom in de zorgsector zijn hoog. Een flink deel van de werkzame bevolking in Nederland werkt in de zorgsector. Daarnaast kampt de zorgsector met een tekort aan personeel en met wachtlijsten die de maatschappij grote zorgen baart. Redenen voor de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) om onderzoek te laten doen naar oorzaken van het...
book 2004
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Zwinkels, W.S. (author), van Genabeek, J. (author), Groot, I. (author)
Gelet op eventuele mogelijkheden om de huidige aanbestedingsprocedures in Nederland te verbeteren heeft de RWI voorgesteld om alternatieve modellen van aanbesteden en inkopen te bestuderen. Hiervoor wil de RWI inspiratie putten uit buitenlandse ervaringen. De RWI wil laten onderzoeken welke ervaringen er in het buitenland zijn met modellen van...
report 2004
document
TNO Arbeid (author), Heyma, A. (author), Zwinkels, W. (author), van Seters, J. (author)
Door inzicht vooraf in de vraag voor wie inkoop van bepaalde activiteiten effectief blijkt, kunnen reïntegratie-inspanningen beter gericht worden op mensen voor wie deze inspanningen renderen. De beperkte middelen hoeven dan niet noodzakelijkerwijs voor de gehele populatie ingezet te worden. Het indelen van cliënten in doelgroepen met homogene a...
book 2003
document
Vinke, H. (author), Fermin, B.M.F. (author), van Genabeek, J. (author), Lagerveld, S. (author), Zwinkels, W. (author)
In opdracht van de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) heeft TNO Arbeid een onderzoek uitgevoerd naar klanttevredenheid over reïntegratiebedrijven. Om na te gaan hoe cliënten en opdrachtgevers denken over de kwaliteit van de dienstverlening van reïntegratiebedrijven is zijn 8 kwaliteitscriteria onderscheiden: doelmatigheid, doeltreffendheid,...
book 2003
Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Raad%255C%2Bvoor%255C%2BWerk%255C%2Ben%255C%2BInkomen%255C%2B%255C%2528RWI%255C%2529%22
(1 - 9 of 9)