Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Nederlands%255C%2BInstituut%255C%2Bvoor%255C%2BArbeidsomstandigheden%255C%2B%255C%2528NIA%255C%2529%22
(1 - 20 of 120)

Pages

document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Halewijn, I.M.A.J. (author), Simons, J. (author), Knotter, M. (author)
In opdracht van de Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs heeft het NIA de Verzuim Audit Onderwijs (de VAO) ontwikkeld. Onderwijsinstellingen met veel verzuim krijgen te maken met steeds hogere premies voor het verzekeren van de kosten voor het vervangen van personeel. Vaak weten deze instellingen niet precies...
book 1996
document
TNO Arbeid (author), van Drongelen, J. (author), Vos, P.H. (author)
report 1996
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Halewijn, I.M.A.J. (author), Simons, J. (author), Knotter, M. (author)
In opdracht van de Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs heeft het NIA de Verzuim Audit Onderwijs (de VAO) ontwikkeld. Onderwijsinstellingen met veel verzuim krijgen te maken met steeds hogere premies voor het verzekeren van de kosten voor het vervangen van personeel. Vaak weten deze instellingen niet precies...
book 1996
document
TNO Voeding Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Marquart, J. (author), Geuskens, R.B.M. (author)
Deze praktijkgids gaat over het inventariseren en evalueren van risico's van toxische stoffen. In deze praktijkgids wordt de term toxische stoffen gebruikt voor alle gassen, dampen, vloeistoffen en vaste stoffen, al dan niet in mengsels, die kunnen leiden tot hinder of schade van de gezondheid van werknemers. In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de...
book 1996
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Peeters, J.T. (author), Bos, J. (author)
In opdracht van de Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in Nederland (VEWIN) hebben Kiwa Management Consultants en het Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (NIA) onderzoek verricht binnen de waterleidingbranche. Via een enquête gericht aan de arbo- of veiligheidsfunctionaris van de individuele bedrijven is getracht...
book 1996
document
Knotter, M. (author), Moonen, C. (author)
In dit interne NIA-document wordt een methode beschreven waarmee inzicht kan worden gegeven in de bedrijfseconomische consequenties van arbeidsomstandighedenbeleid. Hiermee kan voor ondernemers worden vastgesteld wanneer investeren in arbo loont, of dat niet investeren leidt tot vermijdbare kosten. Het 'Kosten & Batenmodel Arbo- en Verzuimbeleid...
report 1996
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Selie, M. (author), Roerink, P. (author), Baart, P. (author)
Dit boek geeft een beeld van de stand van zaken en toekomstverwachtingen rond gezondheidsbevordering op de werkplek (GBW) in Nederland en van enkele ontwikkelingen in het buitenland. Centraal daarbij staan het bevorderen van een gezonde leefstijl van werknemers en het realiseren van een gezonde werkplek. Vanuit verschillende invalshoeken is door...
book 1996
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Janssen, P.P.M. (author), Nijhuis, F.J.N. (author), Lourijsen, E.C.M.P. (author), Schaufeli, W.B. (author)
Dit boek is een handleiding voor het opzetten en uitvoeren van gezondheidsbevorderende activiteiten binnen bedrijven. Het doel van die activiteiten is het bevorderen van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van werknemers en daarmee het terugdringen van het ziekteverzuim. Ook wordt aandacht geschonken aan de kosten en baten van integrale...
book 1996
document
Marcelissen, F.H.G. (author), Spinhoven-Hennis, M. (author)
De privatisering van de Ziektewet is een feit: maar hoe nu verder? Dit boekje is gericht op diegenen die te maken hebben met verzuimbeleid en snel een goed overzicht willen hebben van de nieuwe situatie. Het geeft antwoord op de 'meest gestelde vragen' en zet de nieuwe wet WULBZ (Wet Uitbreiding Loondoorbetaling Bij Ziekte) kort uiteen. Daarbij...
book 1996
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), van den Berg, S.A. (author), de Man, M.C. (author), Dekker, G.P.M. (author)
De procesindustrie in Nederland hecht steeds meer aan goede arbeidsomstandigheden. Dit gebeurt vanuit het inzich dat medewerkers een strategische factor vormen voor het bedrijf. gedrag en kwaliteit van de medewerkers en hun onderlinge relaties zijn bepalend voor het behalen van de doelstellingen van het bedrijf. Daarnaast dringt het besef door...
book 1996
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), van Wijk, M.J. (author), Dellema, N. (author), van de Grinten, M.P. (author), Souren, P.C.H. (author)
Dit boek geeft een beeld van de inhoud van het op 20 en 21 september 1996 voor de eerste keer georganiseerde tweejaarlijkse congres van de Nederlandse Vereniging voor Ergonomie (NVvE ) in Garderen. Sponsers zijn Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (NIA) en Noord Nederlands Ergonomen Collectief. Ergonomie in Uitvoering gaat over het...
bookPart 1996
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Miedema, M. (author), Vink, P. (author)
Dit boek geeft een beeld van de inhoud van het op 20 en 21 september 1996 voor de eerste keer georganiseerde tweejaarlijkse congres van de Nederlandse Vereniging voor Ergonomie (NVvE ) in Garderen. Sponsers zijn Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (NIA) en Noord Nederlands Ergonomen Collectief. Ergonomie in Uitvoering gaat over het...
bookPart 1996
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author)
Dit boek geeft een beeld van de inhoud van het op 20 en 21 september 1996 voor de eerste keer georganiseerde tweejaarlijkse congres van de Nederlandse Vereniging voor Ergonomie (NVvE ) in Garderen. Ergonomie in Uitvoering gaat over het toepassen van ergonomie. Centraal in de uitgave staat: wat zijn de argumenten om iets aan ergonomie te doen;...
book 1996
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Vink, P. (author), van Rhijn, G. (author)
Dit boek geeft een beeld van de inhoud van het op 20 en 21 september 1996 voor de eerste keer georganiseerde tweejaarlijkse congres van de Nederlandse Vereniging voor Ergonomie (NVvE ) in Garderen. Sponsers zijn Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (NIA) en Noord Nederlands Ergonomen Collectief. Ergonomie in Uitvoering gaat over het...
bookPart 1996
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden TNO Arbeid (author), de Man, M.C. (author), Verkleij, H.E.M. (author)
Het is een van de grote maatschappelijke vraagstukken van dit moment hoe gedeeltelijk arbeidsongeschikten weer zo veel mogelijk kunnen deelnemen aan betaald werk. Mede vanwege de bezorgdheid om dit vraagstuk wordt de gehele uitvoeringsorganisatie van sociale zekerheid en arbeidsbemiddeling gereorganiseerd. In dit kader zijn twee parallelle...
book 1996
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Hopstaken, L. (author), Knotter, M. (author)
report 1995
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Gans, J.A. (author)
Het aantal ongevallen dat gebeurt tijdens het werken met trappen en ladders is niet nauwkeurig bekend. Zeker is wel dat het er enige duizenden per jaar zijn. Deze uitgave wil een bijdrage leveren om hierin verbetering te brengen. Van de verschillende soorten klimmaterieel en hulpmiddelen worden de specifieke eigenschappen en veiligheidsaspecten...
book 1995
document
de Man, M.C. (author)
book 1995
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Stevens, T.J. (author)
Sinds 1 januari 1991 gelden nieuwe bepalingen van de arbeidsomstandghedenwet, kortweg arbowet. Een daarvan is de verplichting van risico-inventarisatie en -evaluatie; één van de vier regels en verplichtingen die over werkgevers uitgestort worden.
report 1995
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Kwantes, J.H. (author), te Riele, W.C.M. (author), Hoogendijk, L. (author)
Deze uitgave beschrijft in het kort de geschiedenis van de Europese Unie (EU) en geeft een schets van de instellingen en regelgeving van de EU. De totstandkoming van EU-richtlijnen en de omzetting hiervan in de Nederlandse wetgeving wordt daarna weergegeven. Ook mogelijkheden van beroep, oude en nieuwe richtlijnen en de kaderrichtlijn komen aan...
book 1995
Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Nederlands%255C%2BInstituut%255C%2Bvoor%255C%2BArbeidsomstandigheden%255C%2B%255C%2528NIA%255C%2529%22
(1 - 20 of 120)

Pages