Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22NVVK%255C%2BVeiligheidskunde%22
(1 - 20 of 21)

Pages

document
van Kampen, J. (author), Drupsteen, L. (author), Zwanikken, S. (author), Kwantes, J.H. (author)
public lecture 2011
document
Steijger, N. (author), Drupsteen, L. (author), Zwetsloot, G. (author), Groeneweg, J. (author)
De cultuur, structuur en kennisdeling binnen een organisatie vormen randvoorwaarden of condities voor het proces van Leren van incidenten. Analysekader helpt knelpunten te identificeren.
public lecture 2011
document
van der Vorm, J. (author), van der Beek, D. (author), Gallis, R. (author), Steijger, N. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Organisaties en technische systemen worden steeds complexer1 en onderling afhankelijk. Snel wisselende omstandigheden in en buiten de eigen organisatie brengen met zich mee dat organisaties zich steeds sneller zullen moeten aanpassen. Dit vraagt om een groot adaptief vermogen en is een uitdaging als het gaat om de gevolgen hiervan voor de...
public lecture 2009
document
Venema, A. (author), Bakhuys Roozeboom, M.M.C. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
In de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden zijn in 2005 en 2006 aan werknemers vragen gesteld over het veiligheidsklimaat in hun bedrijf. De uitkomsten hiervan zijn geanalyseerd naar persoonskenmerken en de betrokken sector. Daarnaast zijn de relaties onderzocht tussen arbeidsomstandigheden, de behoefte van werknemers aan arbomaatregelen en...
public lecture 2009
document
Drupsteen, L. (author), Zwanikken, S. (author), Brugman, T. (author), Jongen, M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
public lecture 2009
document
van der Vorm, J. (author), Edwards, M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
public lecture 2009
document
Drupsteen, L. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
public lecture 2009
document
van der Vorm, J. (author), Edwards, M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
public lecture 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Starren, A. (author)
Met dit onderzoek wordt beoogd om een Programma van Eisen te ontwikkelen typen behoeve van interventies gericht op het bevorderen van veilig gedrag van werknemers aan de onderkant van de arbeidsmarkt die risicovol werk uitvoeren. Juist laagopgeleiden blijken vaak in een omgeving te werken met meer arbeidsrisico’s, waaronder ook werk met...
public lecture 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Venema, A. (author)
Het project Aanrijdgevaar Wegwerkers heeft als doel de ernst, omvang en oorzaken van aanrijdingen van wegwerkers in kaart te brengen. Op verschillende manieren is informatie over dit type ongeval verzameld. Dit onderzoek heeft inzicht gegeven in de ernst en omvang van de problematiek. De belangrijkste oorzaken zijn opgenomen in een ongevalmodel....
public lecture 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Zwetsloot, G. (author)
In dit paper wordt een benadering van veiligheidsmanagement uitgewerkt waarin veiligheid en innovatie elkaar kunnen versterken in het streven naar duurzame veiligheid. Hierbij staat het ontwikkelen van productiewijzen met minder gevaren en risico’s centraal; dit in tegenstelling tot beheersing van de risico’s van de als gegeven aanvaarde...
public lecture 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van der Vorm, J. (author), Gallis, R. (author)
public lecture 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Gort, J. (author)
public lecture 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Gallis, R. (author)
Paper en abstract van het NVVK Veiligheidscongres.
public lecture 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Gallis, R. (author)
Presentatie gehouden op het NVVK Veiligheidscongres.
public lecture 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Starren, A. (author), Dijkman, A. (author), van der Beek, D. (author), Gallis, R. (author)
public lecture 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Venema, A. (author)
public lecture 2009
document
Zwetsloot, G. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
public lecture 2007
document
Gort, J. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
public lecture 2004
document
Smulders, P.G.W. (author), Gort, J. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
public lecture 2004
Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22NVVK%255C%2BVeiligheidskunde%22
(1 - 20 of 21)

Pages