Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Ministerie%255C%2Bvan%255C%2BOnderwijs%252C%255C%2BCultuur%255C%2Ben%255C%2BWetenschap%255C%2B%255C%2528OCW%255C%2529%255C%2B%253B%255C%2BTNO%22
(1 - 1 of 1)
document
Leurdijk, A.G.D. (author)
In opdracht van het Ministerie van OCW heeft Andra Leurdijk van TNO een essay geschreven over nut en noodzaak van het overheidsbeleid met betrekking tot culturele diversiteit in de media. Het essay bevat een terugblik en evalueert in hoeverre beleidsdoelstellingen uit 1999 zijn bereikt. Daarnaast analyseert het hoe een toekomstig beleid rond...
report 2008