Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Min.%255C%2BSZW%252C%255C%2BDirectoraat%255C%2BGeneraal%255C%2Bvan%255C%2Bde%255C%2BArbeid%255C%2B%255C%2528DGA%255C%2529%255C%2B%253B%255C%2BArbeidsinspectie%22
(1 - 1 of 1)
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
Verslag van een onderzoek dat het Adviescentrum voor Chemische Arbeidsomstandigheden van TNO in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft uitgevoerd. Van 21 werkzame stoffen, die als bestrijdingsmiddel worden toegepast voor de bol- en grondontsmetting, is een inventarisatie uitgevoerd naar mogelijke gezondheidsrisico...
book 1992