Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Min.%255C%2BSZW%252C%255C%2BArbeidsinspectie%255C%2B%253B%255C%2BDGA%22
(1 - 20 of 28)

Pages

document
Instituut voor Zintuigfysiologie TNO (author), Ellens, E. (author)
Als bijdrage aan de normering voor de ergonomische inrichting van vrachtwagencabines is het Instituut voor Zintuigfysiologie TNO opdracht verleend richtlijnen op te stellen voor de benodigde kleed- en slaapruimte in cabines. Voor het opstellen van de richtlijnen is gebruik gemaakt van gegevens uit de literatuur en zoals verkregen tijdens...
book 1992
document
Medisch Biologisch Laboratorium TNO (author), Hooisma, J. (author), Hänninen, H. (author), de Weerd, A. (author), Emmen, H.H. (author), Poortvliet, D. (author), Kulig, B. (author)
In dit rapport worden de resultaten beschreven van een dwarsdoorsnede onderzoek naar de effecten van expositie aan organische oplosmiddelen bij jonge en oudere schilders. Het doel van het onderzoek was tweeledig nl. (a) het verzamelen van informatie betreffende het voorkomen van subjectieve klachten als gevolg van blootstelling aan organische...
book 1992
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Douwes, M. (author), Delleman, N.J. (author), Hildebrandt, V.H. (author)
De belasting van het bewegingsapparaat bij werkzaamheden in de metaalindustrie is hoog, resulterend in klachten van met name de lage rug, de nek-schouder regio en de pols. Voor een deel wordt die hoge belasting veroorzaakt door verkeerde werkhoudingen. Om werkhoudingen te verbeteren dient de instelling van de werkplek te worden afgestemd op de...
book 1992
document
Medisch Biologisch Laboratorium TNO (author), van Hemmen, J.J. (author)
For registration of pesticides data on toxicology and on occupational exposure are required. In a series of reviews the exposure data available in the literature on mixing and loading, application and re-entry are considered for the establishment of generic/surrogate data bases to be used for a specific case (e.g. a new pesticide) in estimating...
book 1992
document
Medisch Biologisch Laboratorium TNO (author), van Hemmen, J.J. (author)
For registration of pesticides data on toxicology and on occupational exposure are required. In this series of reviews the exposure data available in the published literature for mixing and loading, application and re-entry are considered for the establishment of generic/surrogate data bases with which for a specific case (e.g. a new pesticide)...
book 1992
document
Medisch Biologisch Laboratorium TNO (author), Emmen, H.H. (author), Hooisma, J. (author), Kullig, B.M. (author), Brouwer, E.J. (author)
The purpose of the present study was to evaluate the possible effects of occupational exposure to pesticides on central nervous system (CNS) function. A variety of neurobehavioral functions were assessed in a group of 129 workers in the bulb growing industry with at least ten years occupational exposure to pesticides and a group of 64 controls...
book 1992
document
Medisch Biologisch Laboratorium TNO (author), Brouwer, D.H. (author), Brouwer, E.J. (author), Hemmen, J.J. (author)
As a part of an epidemiological study with a cross-sectional design aiming at the establishment of possible health effects due to the exposure to pesticides in the flower bulb culture, an occupational hygiene study has been conducted in order to discriminate or to rank participants according to the level of exposure. For the purpose of this...
book 1992
document
Medisch Biologisch Laboratorium TNO (author), de Weerd, A.W. (author), Jonkman, E.J. (author), Poortvliet, D.C.J. (author), Veldhuizen, R.J. (author), Adriaansche, C. (author)
As a part of the Dutch study on occupational exposure to pesticides in the bulb-growing industry, two subgroups consisting of 76 bulb-growers and 34 controls were examined neurologically and neurophysiologically for disorders of the central nervous system. Some minor clinical abnormalities were found in both groups but these were probably not...
book 1992
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Peters, M. (author)
Als vervolg op een in 1991 door het NIPG afgeronde studie naar de sociale en organisatorische merites van een drietal op de markt verschenen nieuwe produktiesystemen is in vier Nederlandse confectiebedrijven beschreven en geanalyseerd welke organisatorische (in plaats van technische) veranderingen zij in de naaizalen (waar voornamelijk vrouwen...
book 1992
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Houtman, I.L.D. (author), Dam, J. (author), van Hessen, P. (author), van den Heuvel, S. (author), Kompier, M. (author)
In dit onderzoeksrapport wordt een inventarisatie en evaluatie gepresenteerd van het cursusaanbod dat zich richt op het aanpakken van werkstressproblematiek. Doel van het onderzoek is allereerst te komen tot een 'up-to-date' overzicht van het cursusaanbod op het gebied van werkstress in Nederland. Een tweede doel is het formuleren van criteria...
book 1992
document
Instituut voor Zintuigfysiologie TNO (author), Smoorenburg, G.F. (author), Geurtsen, F.W.M. (author)
De invloed van het dragen van oordoppen en van een oorkap op het richtinghoren werd onderzocht bij proefpersonen met een vrijwel normaal gehoor en bij personen met een gehoorverlies ten gevolge van lawaai oplopend tot ongeveer 50 dB, gemiddeld over de waarden voor 2 en 4 kHz gemeten aan beide oren. De richtingwaarneming werd gemeten op basis van...
book 1992
document
Medisch Biologisch Laboratorium TNO (author), van Hemmen, J.J. (author)
For registration of pesticides data on toxicology and on occupational exposure are required. In a series of reviews the exposure data available in the literature on mixing and loading, application and re-entry are considered for the establishment of generic/surrogate data bases to be used for a specific case (e.g. a new pesticide) in estimating...
book 1992
document
Medisch Biologisch Laboratorium TNO (author), Brouwer, D.H. (author), de Vreede, J.A.F. (author), van Hemmen, J.J. (author)
Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar het mogelijke gezondheidsrisico bij het herbetreden van kassen na toepassing van bestrijdingsmiddelen met een neveltechniek, de zogenaamde Low Volume Mister (LVM)-techniek. Voor twee bestrijdingsmiddelen, het vluchtige dichloorvos en het niet-vluchtige thiofanaat-methyl, werd het verloop van de...
book 1991
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Passchier-Vermeer, W. (author)
Verslag van een onderzoek naar de relatie tussen geluid en gehoorschade die door blootstelling aan geluid op de arbeidsplaats bij groepen werknemers ontstaat. Met name wordt ingegaan op de vraag of impulsgeluid dezelfde gehoorschade door lawaai veroorzaakt als constant geluid met hetzelfde equivalente geluidniveau over een representatieve...
book 1990
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Smoorenburg, G.F. (author), van Golstein Brouwers, W.G. (author)
Rapport dat aantoont dat iemand die in een stille omgeving spraak goed kan verstaan, in een omgeving waar het rumoerig is de grootste moeite kan hebben om een gesprek te volgen. Spraakverstaan vaardigheid wordt in een rumoerige omgeving reeds innegatieve zin beinvloed bij lichte gehoorverliezen. Bij een gemiddeld gehoorverlies van 120 dB voor de...
book 1989
document
Instituut voor Zintuigfysiologie TNO (author), van Bergem-Jansen, P.M. (author), Padmos, P. (author)
De Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde, NSVV hanteert in haar Aanbevelingen voor Binnenverlichting 1981 een specificatiesysteem voor verlichtingssterkten met als basis de grootte van het kritische detail in de visuele taak. Uit de literatuur blijkt echter dat de detailwaarneming nauwelijks afhankelijk is van de lichtniveaus die...
book 1989
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Drost, M.R. (author), Delleman, N.J. (author)
In dit rapport zijn de biomechanische modellen van de rug kritisch geëvalueerd, waarmee een "state of the art" van het biomechanisch onderzoek van de rug verkregen is. Deze modellen kunnen een goede basis leveren voor het opstellen van inhoudelijk onderbouwde normen en richtlijnen voor fysieke belasting tijdens de werksituatie. Het meest...
book 1989
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Kromhout, H. (author), Nossent, S.M. (author), Swuste, P.H.J.J. (author), Ziekemeijer, M.A. (author)
Rapport waarin de resultaten zijn beschreven van de eerste fase van het onderzoeksproject" Arbeidsomstandigheden in de Nederlandse rubberindustrie'". Deze eerste fase heeft een inventariserend karakter gehad en heeft bestaan uit literatuuronderzoek, het raadplegen van sleutelpersonen en het afleggen van enkele bedrijfsbezoeken. In het rapport...
book 1989
document
Instituut CIVO-Toxicologie en Voeding TNO (author), Koëter, H.B.W.M. (author), Dreef-van der Meulen, H.C. (author), Stijkel, A. (author), Zielhuis, R.L. (author)
Literatuurstudie naar de schadelijke effecten van 2,4-D en 2,4,5-T op voortplanting en nageslacht. Een evaluatie wordt gemaakt van dierproefgegevens en humane gegevens. Zowel 2,4-D als 2,4,5-T zijn in staat om bij proefdieren embryotoxische en teratogene effecten te veroorzaken. Met betrekking tot effecten op de mens van blootstelling aan 2,4-D...
book 1989
document
Instituut CIVO-Toxicologie en Voeding TNO (author), Koëter, H.B.W.M. (author), Blijleven, W.G.H. (author), Dreef-van der Meulen, H.C. (author), Stijkel, A. (author), Zielhuis, R.L. (author)
According to a study in animals described by Schwetz et al. (1974), pentachlorophenol induces embryotoxic and teratogenic effects whereas Welsh et al. (1987) reported embryolethal effects. Further any animal and human data with respect to endocrine system, gonads and fertility are lacking. Data on offspring are inadequate for evaluation. It is...
book 1989
Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Min.%255C%2BSZW%252C%255C%2BArbeidsinspectie%255C%2B%253B%255C%2BDGA%22
(1 - 20 of 28)

Pages