Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Lemma%22
(1 - 20 of 20)
document
Dhondt, S. (author), Kwakkelstein, T. (author)
In dit boek wordt aan de hand van vijf onderzoeksvragen het beeld van de Nederlandse informatiemaatschappij getoetst. Achtereenvolgens komen de volgende mythen aan bod: Nederland is een kenniseconomie; Nederland is een ICT-land; Nederland is een samenleving van keuzekrachtige individuen; Nederland is koploper nieuwe organisatievormen; en, de...
book 2004
document
TNO Arbeid (author), Ruel, H. (author), de Leede, J. (author), Looise, J.K. (author)
Informatie- en communicatietechnologie (ICT) is uit het dagelijkse leven en onze werkomgeving niet meer weg te denken. Parallel hieraan is ook de sociaal-wetenschappelijke belangstelling voor de maatschappelijke gevolgen van ICT voor arbeid en organisaties sterk toegenomen. Dit boek geeft een overzicht van het sociaal-wetenschappelijk onderzoek...
bookPart 2002
document
Dhondt, S. (author), Kraan, K. (author), TNO Arbeid (author)
Nederland wordt overspoeld door een 'informatiemaatschappijhype'. Telkens weer wordt geroepen dat we de trein van de vernieuwing niet mogen missen. Maar wat heb je als werknemer en als bedrijf in deze nieuwe tijd precies nodig? En wat betekenen deze ontwikkelingen voor de overheid die graag wil sturen? In dit boek worden allereerst de recente...
book 2001
document
van Dalen, J. (author)
bookPart 2000
document
Gaillard, A.W.K. (author)
bookPart 1996
document
Smulders, P.G.W. (author), Kompier, M.A.J. (author), Houtman, I.L.D. (author)
bookPart 1996
document
Daanen, H.A.M. (author)
bookPart 1996
document
Smulders, P.W.G. (author), op de Weegh, J.M.J. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
Dit boek is ontwikkeld in opdracht van de Open Universiteit en maakt als zodanig deel uit van de cursus Arbeid en Gezondheid: risicofactoren. Het boek brengt in kaart welke risicofactoren momenteel werkenden bedreigen. In het eerste deel wordt de werkende met de niet-werkende bevolking vergeleken. Vervolgens worden in deel twee de belangrijkste...
book 1995
document
Henderson, P.Th. (author), Bos, P.J. (author), Marquart, J. (author), van Hemmen, J.J. (author), TNO Voeding (author)
bookPart 1995
document
van den Bos, A. (author), Streng-Rosenthal, N.L. (author), Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author)
Het invoeren van een kwaliteitssysteem volgens de ISO 9000-normen is geen gemakkelijke opgave. De moeilijkheden die bedrijven ondervinden worden veelal veroorzaakt doordat men het kwaliteitsproject niet bewust als een veranderingsproces beschouwt. In dit boek is vanuit vele verschillende projecten een gefingeerd bedrijf beschreven, zodat...
book 1995
document
Kompier, M. (author), Smulders, P. (author), Andries, F. (author)
Oudere werknemers vergelijk ik we! eens met auto's waarmee je al 150.000 kilometer hebt gereden. Als het onderhoud is achtergebleven, is het beter hem snel in te ruilen voor een fris model. Wat bedrijven moeten doen, en ook gaan doen, is investeren in het onderhoud, zadat werknemers niet op steeds jongere leeftijd de laatste rit naar de remise...
bookPart 1995
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), de Gier, H.G. (author), van Wijngaarden, P.J. (author), Roelofs, A.M.E. (author)
Sociaal beleid heeft binnen de Europese Unie nooit een bijzonder hoge prioriteit gehad. De beleidsinitiatieven die op dit terrein worden ontplooid, beperken zich tot wat nationale staten doorgaans als facetten van sociaal beleid zien. Deze conclusie trekken de auteurs van een thematisch boek over de perspectieven en trends in de sociale...
book 1994
document
van der Vlist, R. (author), Pot, F.D. (author)
Letterlijk betekent diagnose: 'het vaststellen van een ziekte bij mens, dier of plant'. Daartoe is vrijwel steeds voorafgaand onderzoek nodig. Een juiste diagnose is vervolgens weer het uitgangspunt voor een therapie, een behandeling. Maar daarvoor is een zekere kennis van de ziekte waaraan het organisme lijdt onontbeerlijk' Tot zover de Grote...
bookPart 1993
document
Kompier, M.A.J. (author), Pot, F.D. (author)
Uit onderzoek van Grundemann, Nijboer & Schellart (1991) blijkt dat 56% van de wao-intreders (in 1990) met de diagnose 'psychische problematiek' te kennen geeft dat de geestelijke belasting in het werk (mede)oorzaak is van de ziekte of aandoening die tot afkeuring leidde. Van al degenen die zijn afgekeurd wegens een hart- of vaaƍziekte noemt 35%...
bookPart 1993
document
Smulders, P.G.W. (author), Winter, C.R. (author)
Dit hoofdstuk gaat over de vraag, in hoeverre de arbeidssituatie en de gezondheidstoestand van werknemers op een bepaald moment een voorspellende waarde kunnen hebben voor het ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid een tot vijf jaar later. Beantwoording van deze vraag geschiedt op basis van gegevens, vezameld met een veel gebruikte...
bookPart 1993
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), van de Vlist, R. (author), Allegro, J.T. (author), Demenint, M.I. (author)
Het boek "Organiseren en veranderen in een dynamische wereld" is geschreven door organisatiedeskundigen en adviseurs van de Rijksuniversiteit Leiden. Centraal in deze studie staan organisatie- en veranderingsontwikkelingen. De nadruk daarbij ligt op het begeleiden van veranderingsprocessen binnen organisaties. Er wordt ingegaan op de samenhang...
bookPart 1989
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Demenint, M.I. (author), van de Vlist, R. (author), Allegro, J.T. (author)
Het boek "Organiseren en veranderen in een dynamische wereld" is geschreven door organisatiedeskundigen en adviseurs van de Rijksuniversiteit Leiden. Centraal in deze studie staan organisatie- en veranderingsontwikkelingen. De nadruk daarbij ligt op het begeleiden van veranderingsprocessen binnen organisaties. Er wordt ingegaan op de samenhang...
bookPart 1989
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Boonstra, J.J. (author), den Hartog, H.H.W. (author)
Het boek "Organiseren en veranderen in een dynamische wereld" is geschreven door organisatiedeskundigen en adviseurs van de Rijksuniversiteit Leiden. Centraal in deze studie staan organisatie- en veranderingsontwikkelingen. De nadruk daarbij ligt op het begeleiden van veranderingsprocessen binnen organisaties. Er wordt ingegaan op de samenhang...
bookPart 1989
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Boekholdt, M. (author), Allegro, J.T. (author)
Het boek "Organiseren en veranderen in een dynamische wereld" is geschreven door organisatiedeskundigen en adviseurs van de Rijksuniversiteit Leiden. Centraal in deze studie staan organisatie- en veranderingsontwikkelingen. De nadruk daarbij ligt op het begeleiden van veranderingsprocessen binnen organisaties. Er wordt ingegaan op de samenhang...
bookPart 1989
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Masselink, W. (author), Zandvliet, C.G. (author), Steensma, H.O. (author)
Het boek "Organiseren en veranderen in een dynamische wereld" is geschreven door organisatiedeskundigen en adviseurs van de Rijksuniversiteit Leiden. Centraal in deze studie staan organisatie- en veranderingsontwikkelingen. De nadruk daarbij ligt op het begeleiden van veranderingsprocessen binnen organisaties. Er wordt ingegaan op de samenhang...
bookPart 1989
Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Lemma%22
(1 - 20 of 20)