Searched for: mods_originInfo_publisher_s:"De%5C+duurzame%5C+uitgeverij"
(1 - 5 of 5)
document
Het afgelopen decennium verwierf Solliance globale faam met haar onderzoek naar de volgende generatie dunnefi lmzonnecellen. Daarin is een belangrijk kruispunt bereikt. ‘We zijn leider in de ontwikkeling van de celtechnologie van de toekomst in combinatie met fabricage van halffabricaten in een roll-to-rollproces’, aldus directeur Ronn...
article 2021
document
Het Nederlandse onderzoek naar nieuwe zonneceltechnologie behoort anno 2019 nog altijd tot de wereldtop. Onderzoeksorganisaties Solliance en ECN part of TNO bevestigden dit beeld maar weer eens door in het eerste kwartaal van dit jaar 2 effi ciëntierecords te vestigen met tandemzonnecellen. De redactie van Solar Magazine spreekt met onderzoekers...
article 2019
document
article 2019
document
Zonne-energie moet van de laagste opwekkosten naar de hoogste maatschappelijke waarde. Met dit pleidooi van professor Wim Sinke in het achterhoofd gaan Nederlandse pv-onderzoekers onder de vlag van ECN part of TNO de komende jaren aan de slag met innovaties in 5 toepassingsgebieden: zon op land, zon op water, zon op infra, zon op gebouw en zon...
article 2019
document
De redactieraad vormt sinds de start van Solar Magazine het kloppend hart van de redactie. Het orgaan bevat onderzoeks- en koepelorganisaties uit de zonne-energiesector. De raad geeft de redactie gevraagd en ongevraagd advies over de redactionele koers die gevaren wordt. Voor deze jubileumeditie heeft Solar Magazine de redactieraadleden van het...
article 2019
Searched for: mods_originInfo_publisher_s:"De%5C+duurzame%5C+uitgeverij"
(1 - 5 of 5)