Searched for: mods_originInfo_publisher_s:"DGA%5C+%3B%5C+Min.%5C+SZW%2C%5C+Arbeidsinspectie"
(1 - 5 of 5)
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Lourijsen, E.C.M.P. (author), Wortel, E. (author)
Naaisters hebben vaak klachten in specifieke regio's van het houdings- en bewegingsapparaat, zoals de nek, de linker schouder en de lage rug. Deze klachten zouden mogelijk worden veroorzaakt of verergerd door de werkhouding die wordt opgelegd door het werk en de werkplekinstelling. Om de fysieke belasting te verminderen werd een nieuw...
book 1991
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Peeters, M.H.H. (author), Pot, F.D. (author), Delleman, N. (author)
Binnen de Nederlandse confectie-industrie is de discussie gaande over de vraag hoe het best gereageerd kan worden op de veranderde eisen en wensen van verschillende markten, met name de afzetmarkt, de technologiemarkt en de arbeidsmarkt in de jaren '80 en '90. In dit rapport wordt beschreven hoe in de technische en organisatorische vormgeving...
book 1991
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Vrooland, V.C. (author), Swaan, J. (author), Ziekemeyer, M.A. (author)
Bij het instandhouden van goede, en het verbeteren van minder goede arbeidsomstandigheden speelt planning een belangrijke rol. De Arbeidsomstandighedenwet voorziet daarin met verschillende instrumenten, waaronder een Arbo-beleidsplan, een Arbo-jaarplan en een Arbo-jaarverslag. In dit rapport wordt een onderzoek beschreven naar één van deze...
book 1991
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
De Arbowet bepaalt dat de werkgever bij het organiseren van arbeid het welzijn zoveel mogelijk moet bevorderen. In de wet wordt omschreven wat onder welzijn bij de arbeid moet worden verstaan: de inhoud en de organisatie van het werk en de ergonomie van de werkplek. Uiteen wordt gezet op welke wijze de taakinhoud kan worden geanalyseerd. Met...
book 1991
document
Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie (author), Boers, J.M. (author), Buringh, E. (author), Gründemann, R.W.M. (author), Heslinga, D.C. (author), Hoolboom, H. (author), Nielen, M.W.F. (author), Stegehuis, G.W. (author), Walpot, J.I. (author)
Beschrijving van de technische en sociaal economische situatie van het gebruik van 1,3- butadieen in het Nederlandse bedrijfsleven in relatie tot de arbeidshygienische omstandigheden. Er wordt voorgesteld de MAC-waarde te verlagen.
book 1988
Searched for: mods_originInfo_publisher_s:"DGA%5C+%3B%5C+Min.%5C+SZW%2C%5C+Arbeidsinspectie"
(1 - 5 of 5)