Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22DGA%252C%255C%2BMinisterie%255C%2Bvan%255C%2BSociale%255C%2BZaken%255C%2Ben%255C%2BWerkgelegenheid%22
(1 - 4 of 4)
document
Instituut voor Zintuigfysiologie (author), van Bergem, P.M. (author), Padmos, P. (author)
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werd een studie uitgevoerd naar de visuele hinder van glans bij het lezen van drukwerk. In deze studie werd achtereenvolgens aandacht besteed aan: a) de omstandigheden waarbij hinderlijke glans in drukwerk kan optreden; b) de bruikbaarheid van de contrastweergavefactor CRF, die...
book 1994
document
Min. SZW, Directoraat Generaal van de Arbeid Min. SZW, Arbeidsinspectie TNO, Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg (author), Dhondt, S. (author), Goudswaard, A. (author), van den Berg, R. (author), Mossink, J.C.M. (author), Stuyt, Y. (author)
In dit rapport worden de resultaten van een demonstratieproject naar verbeterde arbeidsomstandigheden bij gemeentelijke overheden beschreven; het doel van een dergelijk demonstratieproject is dat het een duidelijke voorbeeldfunctie voor de sector vervult en dat het andere gemeenten tot een beter arbeidsomstandighedenbeleid stimuleert. De opzet...
book 1994
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Osinga, D.S.C. (author), Huppes, G. (author), Neelen, E. (author)
Eén van de factoren binnen de arbeid die bijdraagt aan het ontstaan van klachten aan het bewegingsapparaat (zoals rugklachten) is tillen. Vaak is met wat kleine aanpassingen op de werkplek iets te doen aan die fysieke belasting. Voor het verrichten van tilwerkzaamheden zijn veel hulpmiddelen in de handel, ieder met zijn eigen...
book 1991
document
Medisch Biologisch Laboratorium TNO (author), Jansen, J.D. (author), Lohman, P.H.M. (author), Berends, F. (author)
Deze literatuurstudie biedt een overzicht van methoden, die nu reeds voorhanden of in ontwikkeling zijn, om blootstelling aan DNA beschadigende stoffen bij werknemers op te kunnen sporen. De blootstelling aan mutagene of carcinogene stoffen wordt d.m.v. biological monitoring nagegaan. Development of methods for estimating exposure to mutagenic...
book 1985
Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22DGA%252C%255C%2BMinisterie%255C%2Bvan%255C%2BSociale%255C%2BZaken%255C%2Ben%255C%2BWerkgelegenheid%22
(1 - 4 of 4)