Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Bohn%255C%2BStafleu%255C%2Bvan%255C%2BLoghum%22
(1 - 20 of 41)

Pages

document
Wildschut, H.I.J. (author), Offerhaus, P.M. (author), Roseboom, T.J. (author), Otten, W. (author)
Risicosignalering en -management zijn belangrijke aspecten van geboortezorg. De diverse definities van risico worden beschreven, evenals de communicatie over risico’s met de (aanstaande) ouders en de knelpunten hierin.
bookPart 2018
document
Blanson Henkemans, O.A. (author), Otten, W. (author)
In dit hoofdstuk wordt het concept eHealth ter ondersteuning van zelfmanagement geïntroduceerd (par.12.1). Vervolgens geven we een overzicht van verschillende eHealth technologieën die relevant zijn voor zelfmanagementondersteuning in de verpleegkundige praktijk (par. 12.2). In paragraaf 12.3 worden voorbeelden van deze eHealthtechnologieën...
bookPart 2017
document
de Vries, A. (author)
Steeds meer burgers melden zich aan voor een BuurtWhatsApp. Wordt de buurt daar echt beter van? Over succesverhalen, kinderziektes en commotie.
article 2015
document
Dhondt, S. (author), Broekman, C. (author), van der Torre, W. (author), van de Berg, C. (author), Wiezer, N. (author)
bookPart 2014
document
Hulshof, C.T.J. (author), Rosenbrand, C.J.G.M. (author), Fleuren, M.A.H. (author)
De standaardprocedure is dat een conceptrichtlijn via een commentaarronde aan zorgprofessionals, zorggebruikers en andere stakeholders wordt voorgelegd. Het doel hiervan is fouten of onvolkomenheden te traceren, aanvullingen of nieuwe inzichten te vernemen, praktijkvariatie en praktische problemen te verkennen en draagvlak te creëren. Na de...
bookPart 2014
document
Burgers, J.S. (author), Fleuren, M.A.H. (author), Lugtenberg, M. (author), Hulshof, C.T.J. (author)
Het is van belang te evalueren of een richtlijn daadwerkelijk wordt gebruikt en na te gaan of de beoogde effecten voor patiënten worden gerealiseerd. Bij de evaluatie is het zinvol ook naar determinanten van het gebruik te kijken, zodat interventies gericht kunnen worden ingezet om de toepassing te verbeteren. Zowel kwantitatieve als...
bookPart 2014
document
CBO TNO Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg (author), Deurenberg, H.W.J. (author), Wessels, M.E. (author), Hielkema, C.J.M. (author)
Het zoeken van informatie is een vaardigheid waar speciale kennis en ervaring voor nodig is. Het is aan te bevelen hiervoor een informatiespecialist in te schakelen. Richtlijnwerkgroepleden moeten hun vraag goed formuleren en de informatiespecialist van relevante vakinhoudelijke informatie voorzien. Bij het zoeken van literatuur voor een...
bookPart 2014
document
J. van der Wees, P. (author), Kamphuis, M. (author), Borgonjen, R.J. (author)
Bij de samenstelling van richtlijnwerkgroepen wordt gezocht naar een goede menging van ervaring en wetenschappelijk inzicht met betrekking tot het bewuste onderwerp. In de samenstelling van een werkgroep streeft men naar evenredige vertegenwoordiging van alle betrokken verenigingen en instanties. Speciale aandacht verdient de keuze van de...
bookPart 2014
document
Schraagen, J.M.C. (author)
bookPart 2013
document
Schönbeck Y., (author), van Gameren-Oosterom, H.B.M. (author)
Groei is een afspiegeling van de gezondheidstoestand van kinderen, jongeren en de samenleving. Het meten en wegen van kinderen en het interpreteren van groeigegevens is dan ook van groot belang. Het biedt de mogelijkheid om afwijkende groei veroorzaakt door genetische aandoeningen of ziekten tijdig op te sporen. Tijdige opsporing en behandeling...
bookPart 2013
document
van de Putte, E.M. (author), Kamphuis, M. (author), Kramer, A.W.M. (author)
Een belangrijke voorwaarde voor ketenzorg: ‘Kun je (het met) elkaar vinden’ Hanneke Kallenberg († 2012), maatschappelijk werker Leiden.
bookPart 2013
document
Boere-Boerekamp, M.M. (author), L' Hoir, M.P. (author), Duijst, W. (author)
De dood van elk kind doet een moreel appel op de verantwoordelijkheid van de maatschappij. Door bij elk overlijden kennis te vergaren over de doodsoorzaak, de achtergrond en omstandigheden rond het overlijden, en daar lering uit te trekken, kunnen gerichte preventieve maatregelen worden getroffen zodat toekomstige vergelijkbare sterfgevallen...
bookPart 2013
document
Huisman, J. (author), Flapper B., (author), Kalverdijk, L. (author), L' Hoir, M.P. (author), van Weel, E. (author)
Aan gedragsproblemen bij kinderen en jeugdigen kunnen psychische, somatische, emotionele of relationele oorzaken ten grondslag liggen. Voor een arts die een kind met gedragsproblemen in de praktijk krijgt, is een overzicht van de meest voorkomende gedragsproblemen een uitkomst. Gedragsproblemen bij kinderen biedt dat overzicht. In dit boek komen...
book 2010
document
Huisman, J. (author), Flapper B., (author), Kalverdijk, L. (author), L' Hoir, M.P. (author), van Weel, E. (author)
Slaap is een normale, periodiek optredende toestand van rust, die gepaard gaat met een verlaging van het bewustzijn, waarbij het lichaam en de geest tot rust komen.
bookPart 2010
document
Kuijt-Evers, L.F.M. (author), Bongers, M.Y. (author), Veersema, M.J. (author), van Det, J.P.E.N. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
De laatste jaren hebben zich veel ontwikkelingen voorgedaan op het gebied van endoscopische chirurgie. Steeds meer operaties, nu al 40.000 tot 50.000 per jaar in Nederland, worden op deze wijze uitgevoerd. Naast voordeel voor de patiënt, brengt de endoscopische chirurgie echter ook nieuwe mentale en fysieke belastingen voor het OK-team met zich...
bookPart 2009
document
Hildebrandt, V.H. (author), Ooijendijk, W.T.M. (author)
voor de volwassen bevolking blijkt bewegen een belangrijke determinant van (on)gezondheid en vroegtijdig overlijden. Voldoende bewegen kan het beloop van tal van chronische ziekten gunstig beihvloeden. Daarnaast is bewegen een belangrijk middel om overgewicht te voorkomen of te beheersen. Voor werknemers geldt bovendien dat voldoende bewegen de...
bookPart 2009
document
Dumay, A.C.M. (author), van Det, M.J. (author), Meijerink, W.J.H.J. (author), Mos, E. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Endoscopische chirurgie maakt bij elke ingreep op elk type operatiekamer al gebruik van een camera die de beelden van de optiek vastlegt en converteert naar een analoog of digitaal signaal dat op een beeldscherm vertoond kan worden. Op de endoscopische operatiekamer is de eigen informatiestroom geïntegreerd met verschillende externe...
bookPart 2009
document
Hensbroek, R. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Doordat risicomanagement wereldwijd ruim aandacht krijgt, bestaat nu de kans dat ook zorgorganisaties op managementniveau het belang gaan inzien van het sluiten van de ‘organisatorische lus’. Het komt erop neer dat, ook na ingebruikname van een apparaat of installatie, risico’s geëvalueerd moeten worden, wat dan eventueel weer kan leiden tot...
bookPart 2009
document
Duisterwinkel, A.E. (author), Bezemer, R.A. (author), Wieringa, F.P. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Arts en patiënt moeten er zeker van kunnen zijn dat endoscopen en andere medische instrumenten schoon en veilig zijn aan het begin van elke operatie. Prionen, virussen, bacteriën maar ook restanten van reinigingsmiddelen en desinfectantia kunnen nare ontstekingen en zelfs levensgevaarlijke infecties opleveren. De vaststelling van contaminatie...
bookPart 2009
document
Cornelissen, H.J.M. (author), Bezemer, R.A. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Infecties kunnen ontstaan als gevolg van besmetting met micro-organismen. Besmetting kan plaatsvinden door bijvoorbeeld direct contact van de patiënt met gecontamineerde handschoenen en kleding, of gecontamineerde instrumenten. Ook micro-organismen elders op de huid of vanuit de tractus digestivus of urogenitalis van de patiënt zelf kunnen bij...
bookPart 2009
Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Bohn%255C%2BStafleu%255C%2Bvan%255C%2BLoghum%22
(1 - 20 of 41)

Pages