Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Bohn%255C%2BStafleu%255C%2BVan%255C%2BLoghum%22
(1 - 20 of 43)

Pages

document
Kraan, K.O. (author), Houtman, I.L.D. (author), Smulders, P. (author)
Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid zijn binnen de A&G-psychologie belangrijke thema’s. De reden is dat het gaat om de gevolgen van gezondheidsproblemen van werk-nemers die vertaald worden in het niet meer kunnen verrichten van werk. Vaak zijn dat kortdurende perioden van afwezigheid, maar het kan ook gaan om langdurige afwezig-heid of zelfs...
bookPart 2020
document
Houtman, I.L.D. (author)
In dit hoofdstuk staan psychische aandoeningen en klachten centraal die ontstaan door of tijdens het werk, of die worden verergerd door of tijdens het werk. Deze aandoenin-gen en klachten worden in dit hoofdstuk op een specifi eke wijze belicht: vanuit de epi-demiologie. Epidemiologie kan worden omschreven als de (medische) statistiek van de...
bookPart 2020
document
Houtman, I. (author), de Jonge, J. (author)
bookPart 2013
document
Schröder, C. (author), Siemonsma, P. (author)
Dit hoofdstuk laat zien hoe fysiotherapeuten gericht kunnen aansluiten op de ziektepercepties van hun patiënten. Ziektepercepties zijn de gedachten die iemand heeft over de symptomen die hij of zij ervaart, en zijn onder te verdelen in vijf dimensies die worden beschreven in het zelfregulatiemodel van Leventhal. Ziektepercepties zijn van belang...
bookPart 2013
document
Klein Hesselink, J. (author), Smulders, P.G.W. (author), Geurts, S. (author)
bookPart 2013
document
van Dijk, F.J.H. (author), Kwantes, J.H. (author)
Beroepsziekten en gezondheidsrisico’s moeten worden aangepakt in bedrijven. Werkgevers en werknemers zijn daarom verplicht samen vorm te geven aan een preventief beleid in het bedrijf. Ze worden daarbij geadviseerd door bedrijfsartsen en andere arbospecialisten, vaak werkend in een arbodienst. De voorwaarden voor een gezond beleid in een bedrijf...
bookPart 2010
document
Besseling, J.J.M. (author), van Genabeek, J. (author), Wevers, C.W.J. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Dit katern handelt over de omvang, de oorzaken en de aanpak van arbeidsongeschiktheid. In talloze publicaties is gezocht naar oorzaken van het grote aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en geregeld worden er 'schuldigen' aangewezen. De politiek zou door interne tegenstellingen niet bij machte zijn dit probleem effectief aan te pakken. Deze...
bookPart 2009
document
Cremer, R. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Het doel van deze publicatie is voor bedrijfs- en verzekeringsartsen te verhelderen welke onderzoekstechnieken bij hersenaandoeningen geïndiceerd zijn, hoe de mentale belastbaarheid kan worden geëvalueerd en welke reïntegratie-adviezen zinvol zijn. Allereerst wordt een opsomming gegeven van voor de arbeid relevante hersenaandoeningen met...
bookPart 2009
document
Willems, J.H.B.M. (author), Koten, J.W. (author), Croon, N.H.T. (author)
Dit onderdeel van het Handboek Arbeid en Belastbaarheid biedt een historisch overzicht van de ontwikkelingen rond de structurering van het Nederlandse arbeidsomstandighedenbeleid. Aandacht wordt besteed aan de industrialisatie in Nederland, aanzetten tot arbobeleid en sociale zekerheid, de ontwikkeling van het Nederlandse sociaal...
bookPart 2009
document
Smulders, P.G.W. (author), Gründemann, R.W.M. (author), Wevers, C.W.J. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
Deze publicatie handelt over de omvang, de oorzaken en de aanpak van arbeidsongeschiktheid alsmede de risicogroepen die met vormen van arbeidsongeschiktheid zijn verbonden. Eerst worden de begrippen arbeidsongeschikten, werkenden en chronisch zieken vergeleken. Vervolgens wordt het verschijnsel arbeidsongeschiktheid, zoals het zich in Nederland...
bookPart 2009
document
de Boer, W.E.L. (author), Heemskerk, F.P.M. (author)
Gedrag is een factor die herstel sterk kan bevorderen en ziekteverzuim kan bekorten. Het beïnvloeden van re-integratiegedrag is dan ook een van de kernactiviteiten van bedrijfsartsen en verzekeringsartsen. Het leveren van een positieve bijdrage aan het herstelgedrag is niet alleen goed voor het individuele welzijn van de cliënt, maar ook voor...
bookPart 2007
document
Hopman-Rock, M. (author), Jongert, M.W.A. (author), de Vreede, P.L. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
bookPart 2007
document
van Velzen-Mol, H.W.M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
De standaard ‘Opsporing visuele stoornissen 0-19 jaar’ is de tweede in een reeks standaarden die door en voor de jgz wordt gemaakt. De eerste standaard ‘Vroegtijdige opsporing gehoorstoornissen 0-19 jaar’ is in 1998 verschenen. Daarna heeft het ministerie van vws toegezegd om ten minste twintig standaarden jgz te financieren. Begeleiding vanuit...
book 2005
document
van Velzen-Mol, H.W.M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
De standaard ‘Opsporing visuele stoornissen 0-19 jaar’ is de tweede in een reeks standaarden die door en voor de jgz wordt gemaakt. De eerste standaard ‘Vroegtijdige opsporing gehoorstoornissen 0-19 jaar’ is in 1998 verschenen. Daarna heeft het ministerie van vws toegezegd om ten minste twintig standaarden jgz te financieren. Begeleiding vanuit...
book 2002
document
van Leerdam, F.J.M. (author), Hirasing, R.A. (author)
bookPart 1999
document
Grundemann, R.W.M. (author), Nijboer, I.D. (author)
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste bevorderende en belemmerende factoren voor werkhervatting na langdurige arbeidsongeschiktheid. Het onderzoek naar deze determinanten van werkhervatting beperkt zich voornamelijk tot het in kaart brengen van kenmerken die samenhangen met werkhervatting. Veelal gaat het dan om...
bookPart 1998
document
van Leerdam, F.J.M. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
Aan deze standaard heeft meegewerkt o.a. RA Hirasing (TNO) en FJM van Leerdam (TNO).
book 1998
document
Burgemeijer, R.J.F. (author), Fredriks, A.M. (author), van Buuren, S. (author), Verloove-Vanhorick, S.P. (author), Wit, J.M. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
book 1998
document
Wevers, C.W.J. (author), Marcelissen, F.H.G. (author), de Vos, E.L. (author)
In dit hooidstuk worden na een korte historische introductie - samengebald in de thema's volumebeleid, rerhtegratiebeleid en privatisering/marktwerking - de reintegratie-instrumenten en prikkels uit de doeken gedaan die met name met de Wet Pemba en de Wet REA door het eerste paarse kabinet geïntroduceerd zijn. In de slotbeschouwing wordt...
bookPart 1998
document
van Leerdam, F.J.M. (author), Hirasing, R.A. (author)
Bedplassen (enuresis nocturna) is een veelvoorkomende klacht, waarvan de ernst nog vaak wordt onderschat. Bedplassen bij een baby is normaal, bij een adolescent is het eerder uitzonderlijk te noemen. Kinderen schamen zich er vaak voor. Ze denken dat zij de enige zijn en gaan het bedplassen steeds meer zien als eigen falen. Ze durven niet meer te...
bookPart 1998
Searched for: mods_originInfo_publisher_s%3A%22Bohn%255C%2BStafleu%255C%2BVan%255C%2BLoghum%22
(1 - 20 of 43)

Pages