Searched for: mods_originInfo_dateIssued_s:"2008"
(1 - 20 of 170)

Pages

document
Bakhuys Roozeboom, M.M.C. (author), Venema, A. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Work-related accidents occur more than twice as often among workers in transport occupations (7.7%) compared with the average (2.9%). Bus drivers as well as truck drivers are among the top 10 high risk occupations concerning dangerous work and occupational accidents. Recent findings from the National Survey on Working Conditions enable a closer...
report 2008
document
Jettinghoff, K. (author), Venema, A. (author), Stam, C. (author), Bloemhoff, A. (author), Ybema, J.F. (author), Schoots, W. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
De Monitor Arbeidsongevallen 2006 bevat gegevens over dodelijke en ernstige arbeidsongevallen en arbeidsongevallen met letsel en verzuim in Nederland. De cijfers betreffen schattingen op basis van gegevens uit verschillende bronnen. In 2006 hebben naar schatting 213.000 arbeidsongevallen plaatsgevonden met letsel en verzuim als gevolg. Dit...
report 2008
document
van den Heuvel, S. (author), IJmker, S. (author), Blatter, B. (author), de Korte, E. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Uit recent onderzoek onder beeldschermwerkers met rsi-klachten die door blijven werken, blijkt dat deze beroepsziekte een kostbare verzuimfactor is voor organisaties. In het ergste geval vallen werknemers hierdoor in het ziekteverzuim, in het gunstigste geval leidt het tot productieverlies bij mensen die doormodderen met rsi. Het advies in deze...
article 2008
document
Leka, S. (author), Cox, T. (author), Zwetsloot, G. (author), Jain, A. (author), Kortum, E. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
conference paper 2008
document
Douwes, M. (author), Schrama, J. (author), Commissaris, D. (author), Koningsveld, D. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Door automatisering en succesvolle interventies tegen fysieke overbelasting zijn veel functies de laatste decennia bewegingsarm geworden. Ruim vijf miljoen Nederlanders voeren hun werk zittend of staand uit. Vaak zijn dit computer- of productietaken, waarbij spieren in het nek- en schoudergebied langdurig eenzijdig worden belast. De...
article 2008
document
Klein Hesselink, J. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Werkstress is al zeker veertig jaar een belangrijk onderdeel van het TNO-onderzoek gericht op de verbetering van de arbeidssituatie. Sinds de opkomst in de jaren zestig, hebben veel TNOmedewerkers zich met dit onderwerp bezig gehouden. Een belangrijke bijdrage van het eerste uur kwam van Dirken die met zijn Vragenlijst Organisatiestress ofwel de...
bookPart 2008
document
de Vos, E. (author), Andriessen, S. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Het onderzoeksproject Routekaart naar werk voor jongeren met ernstige gedragsmoeilijkheden omvat een panelstudie waarbij jongeren langer dan een jaar worden gevolgd. Daarbij zijn er twee expertmeetings met een breed scala aan deskundigen en interviews met directieleden en begeleiders van de re-integratiebedrijven. De expertbijeenkomsten en...
report 2008
document
Bos, E.H. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Werken in de zorg is fysiek zwaar. Met het oog op het hoge ziekteverzuim sloten de academische ziekenhuizen in 2001 een arboconvenant, bedoeld om klachten aan het houding- en bewegingsapparaat van medewerkers op zorggerelateerde afdelingen te verminderen. Het bijbehorende preventieprogramma bestaat uit trainingen in omgang met fysiek belastende...
doctoral thesis 2008
document
Houtman, I.L.D. (author), Ertel, M. (author), Stilijanow, U. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
other 2008
document
Popma, J.R. (author), Poort, R.O.B. (author), Franssen, E.J.A. (author), van het Kaar, R.H. (author), Kwantes, J.H. (author)
Iedere werknemer heeft recht op bescherming van zijn veiligheid, gezondheid en waardigheid tijdens de arbeid. Tussen media jaren negentig en het jaar 2008 is er sprake van een ingrijpende herschikking van verantwoordelijkheden op het gebied van arbeidsrechtelijke bescherming. Zeker na de recente wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en de...
book 2008
document
van den Bossche, S.N.J. (author), Taris, T. (author), Kompier, M. (author), Smulders, P.G.E. (author), Houtman, I.l.D. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
conference paper 2008
document
Cremer, R. (author), Vos, F.S.M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Er blijft een enorm arbeidspotentieel onbenut in Nederland door het negeren van de ervaren generatie. En dat terwijl oudere werknemers uitstekend kunnen worden ingezet in het arbeidsproces, omdat er nauwelijks verschillen blijken te zijn tussen het cognitieve vermogen van de verschillende generaties en de wil om te blijven doorwerken steeds...
report 2008
document
Oomens, P.C.J. (author), Paagman, H.R. (author), Giesen, F.B.M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author), KvL (author)
Dit is een studie naar de effectiviteit van het - digitale - instrument FIT dat, in samenwerking met LDC Business, door TNO is ontwikkeld om de belastbaarheid van mensen met een arbeidsbeperking in kaart te brengen. Kenmerkend voor FIT is dat de mensen zelf een oordeel geven over hun eigen belastbaarheid. De vormgeving van de vragenlijst is hier...
report 2008
document
Houtman, I.L.D. (author), Zwetsloot, G.I.J.M. (author), Bakhuys Roozeboom, M.M.C. (author), van den Bossche, S.J. (author)
report 2008
document
Bongers, P. (author)
Presentatie voor Ministeries SZW, VWS en BZK op 28 november 2008, inclusief deelprogramma.
public lecture 2008
document
Drupsteen, L. (author), de Jong, T. (author), Clignett, L. (author), de Hollander, A. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Session 22: Behavior modification-Safety awareness. The aim of our research programme is to find key factors of successful behaviour-based programmes. In this paper we describe the first step; developing instruments to measure the effectiveness, based on a model of theory based intervention. By collecting information on means, activities and...
conference paper 2008
document
Huiskamp, R. (author), de Jong, T. (author), den Hoedt, M.C.B. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
TNO en CNV BedrijvenBond initieerden een project dat zich richt op het creëren van een omgeving en relaties die innovatief werkgedrag van medewerkers stimuleren. Het doel is toepasbare kennis en producten te ontwikkelen die bijdragen aan het innovatievermogen van organisaties. In de onderhavige verkennende studie is, door een statistische...
report 2008
document
van Genabeek, J. (author), Andriessen, S. (author), Ooms, D. (author), Fermin, B. (author), Klerkx, M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author), KvL (author)
Deze studie, in opdracht van het Ministerie van SZW, onderzocht de scholings- en re-integratiemogelijkheden van Wajongers met een perspectief op arbeid. Het gaat daarbij om jonggehandicapten die binnen de reguliere vormen van onderwijs niet kunnen worden geschoold en begeleid naar werk. Van oudsher stroomt (een gedeelte van) deze groep door naar...
report 2008
document
Besseling, J.J.M. (author), Rijkenberg, A.M. (author), Andriessen, S. (author), de Vos, E.L. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Young handicapped citizens in the Netherlands have increasingly been receiving social benefits or special services during the last five years. Dutch governmental departments have therefore commissioned an applied social policy research. We analyzed six benefits (for example special education, psychological healthcare, and Wajong benefits for...
article 2008
document
Groot, I. (author), de Graaf-Zijl, M. (author), Hop, P. (author), Kok, l. (author), Fermin, B. (author), Ooms, D. (author), Zwinkels, W. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Re-integratietrajecten hebben een toegevoegde waarde bij het terugdringen van het aantal zeer langdurig uitkeringsgerechtigden. Hoewel de resultaten nog bescheiden zijn, blijkt dat dit zogeheten "granieten bestand" minder weerbarstig is dan altijd werd aangenomen. Een opvallende conclusie is dat sociale activering een behoorlijk effect blijkt te...
book 2008
Searched for: mods_originInfo_dateIssued_s:"2008"
(1 - 20 of 170)

Pages