Searched for: mods_originInfo_dateIssued_s:"2007"
(1 - 20 of 196)

Pages

document
Heemskerk, F. (author), van der Wolk, J. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
De zorg- en welzijnssector vergrijst snel en kent een relatief hoge WAO-instroom. Het stimuleren van duurzame inzetbaarheid van werknemers in deze sector is daarom belangrijk. Mobiliteit, in de vorm van regelmatig loopbaanstappen zetten, is één van de mogelijke middelen om duurzame inzetbaarheid te stimuleren. In opdracht van het ministerie van...
report 2007
document
Lammersen, G. (author), van Dalen, E.J. (author)
Deze folder geeft informatie over een praktische werkwijze om de inzetbaarheid van (oudere) werknemers te bevorderen: de zgn. 'doorbraakmethode'. Met inzetbaarheid wordt bedoeld het vermogen om een diversiteit van werkzaamheden en functies nu en in de nabije toekomst te verrichten. Met behulp van deze methode werken teams uit verschillende...
other 2007
document
van Dalen, H. (author), Henkes, H. (author), Schippers, J. (author)
Daarbij is het vizier vooral gericht op de vraagkant van de arbeidsmarkt: hoe denkt de werkgever over de werving en behoud van oudere werknemers en welke initiatieven worden genomen of overwogen om de kansen van ouderen te vergroten. Om zicht te krijgen op de gangbare praktijk op de werkvloer is geput uit verschillende gegevensbronnen. Ten...
report 2007
document
Zwanikken, A.L.J. (author), Jongen, M.J.M. (author), Popma, J.R. (author), Gallis, H.R. (author), Zwetsloot, G.I.J.M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
article 2007
document
Besseling, J.J.M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
report 2007
document
Venema, A. (author), Bloemhoff, A. (author), Ybema, J.F. (author), Stam, C.A. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
article 2007
document
Lagerveld, S.E. (author), Brenninkmeijer, V. (author), Bennenbroek, F. (author), Huijs, J.J.J.M. (author), Ory, F. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
report 2007
document
de Boer, W.E.L. (author)
conference paper 2007
document
Blatter, B.M. (author), Eysink, P.E.D. (author), van Gool, C.H. (author), Gommer, A.M. (author), van den Bossche, S.N.J. (author), Hoeymans, N. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Ongunstige arbeidsomstandigheden veroorzaken twee tot vier procent van de totale ziektelast in Nederland. Hoge werkdruk, blootstelling aan schadelijke stoffen (inclusief passief roken) en beeldschermwerk zijn de ongunstigste arbeidsomstandigheden. Zij zorgen voor veel ziektelast door burn-out, de chronische luchtwegaandoening COPD, longkanker en...
book 2007
document
Klerkx, M. (author), van Genabeek, J. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
report 2007
document
Blonk, R. (author), Cremer, R. (author), Bol, E. (author), Heerema, F. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Studie naar de effectiviteit van een innovatieve begeleidingsvorm voor zeer moeilijk bemiddelbare bijstandsgerechtigden met psychische klachten en of ernstige psychosociale problemen. Hierbij is kennis over kortdurende en intensieve begeleiding van werklozen gecombineerd met kennis over de begeleiding naar en op het werk van mensen met een...
report 2007
document
Kraan, K. (author), Oeij, P. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
article 2007
document
Heinrich, J. (author), Blatter, B.M. (author), Anema, J.R. (author), Bongers, P.M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Congresbijdragen. Sixth International Scientific Conference on Prevention of Work-Related Musculosketal Disorders (PREMUS) Boston, USA, 27-30 august 2007: abstract/poster.
conference paper 2007
document
Pinder, A. (author), Yeomans, L. (author), van den Heuvel, S. (author), Blatter, B. (author), Verjans, M. (author), Muylaert, K. (author), de Broeck, V. (author), Buffet, M.A. (author), Nevala, N. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Work-related musculoskeletal disorders (MSDs) are impairments of bodily structures, such as muscles, joints, tendons, ligaments, nerves or the localised blood circulation system. MSDs can interfere with activities at work, and can cause an increase in sickness absence, and chronic occupational disability. The aim of this report is to evaluate...
report 2007
document
Stomp-van den Berg, S.G.M. (author), van Poppel, M. (author), Hendriksen, I. (author), Bruinvels, D. (author), van Mechelen, M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Body@Work seminar "Werken aan bewegen en gezondheid", 8 november 2007, Vrije Universiteit Amsterdam (mondelinge) presentatie en factsheet
public lecture 2007
document
Zwinkels, W. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
In deze bijdrage is de netto-effectiviteit van private reïntegratiebedrijven vergeleken met die van de publieke arbeidsvoorziening. Daarnaast is het effect van privatisering aan de opdrachtgeverszijde onderzocht door de WAO-instroom na eigenrisicodragen te analyseren. De onderzoekers concluderen ondere andere dat de match tussen opdrachtgever en...
article 2007
document
Nossent, S. (author), Louwrier, N. (author), ten Have, K. (author), Michel, F. (author), Reinders, G. (author), van Vliet, A. (author), van Bodengraven, M. (author), van der Vorm, J. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
report 2007
document
Zwetsloot, G. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
public lecture 2007
document
Drupsteen, L. (author), Zwanikken, S. (author), Fijan, D. (author), Corver, S. (author), Jongen, M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Deze literatuurstudie is een onderdeel van het onderzoek "versterking van arbeidsveiligheid in de keten van opdrachtgever tot onderaannemer", één van de deelprojecten van het Vraaggestuurd Programma Arbeidsveiligheid 2007-2010: HEAR, aangestuurd door het Ministerie van Sociale Zaken. Daarin wordt gezocht naar (on)mogelijkheden om...
report 2007
document
Joling, C.I. (author), Blatter, B.M. (author), Ybema, J.F. (author), Bongers, P.M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Sixth International Scientific Conference on Prevention of Work-Related Musculosketal Disorders (PREMUS) Boston, USA, 27-30 august 2007.
conference paper 2007
Searched for: mods_originInfo_dateIssued_s:"2007"
(1 - 20 of 196)

Pages