Searched for: mods_originInfo_dateIssued_s:"2007"
(1 - 20 of 79)

Pages

document
Klerkx, M. (author), van Genabeek, J. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
report 2007
document
Heinrich, J. (author), Blatter, B.M. (author), Anema, J.R. (author), Bongers, P.M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Congresbijdragen. Sixth International Scientific Conference on Prevention of Work-Related Musculosketal Disorders (PREMUS) Boston, USA, 27-30 august 2007: abstract/poster.
conference paper 2007
document
Pinder, A. (author), Yeomans, L. (author), van den Heuvel, S. (author), Blatter, B. (author), Verjans, M. (author), Muylaert, K. (author), de Broeck, V. (author), Buffet, M.A. (author), Nevala, N. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Work-related musculoskeletal disorders (MSDs) are impairments of bodily structures, such as muscles, joints, tendons, ligaments, nerves or the localised blood circulation system. MSDs can interfere with activities at work, and can cause an increase in sickness absence, and chronic occupational disability. The aim of this report is to evaluate...
report 2007
document
Drupsteen, L. (author), Zwanikken, S. (author), Fijan, D. (author), Corver, S. (author), Jongen, M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Deze literatuurstudie is een onderdeel van het onderzoek "versterking van arbeidsveiligheid in de keten van opdrachtgever tot onderaannemer", één van de deelprojecten van het Vraaggestuurd Programma Arbeidsveiligheid 2007-2010: HEAR, aangestuurd door het Ministerie van Sociale Zaken. Daarin wordt gezocht naar (on)mogelijkheden om...
report 2007
document
Joling, C.I. (author), Blatter, B.M. (author), Ybema, J.F. (author), Bongers, P.M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Sixth International Scientific Conference on Prevention of Work-Related Musculosketal Disorders (PREMUS) Boston, USA, 27-30 august 2007.
conference paper 2007
document
Visser, R. (author), ter Horst, H.J. (author), Slager, S. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
book 2007
document
Gort, J. (author), Starren, A. (author), Drupsteen, L. (author), Reinders, J. (author), van der Vorm, J. (author), Zwetsloot, G. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Het toenemende verschil in management dat gaat over het nemen van risico’s in een complexe wereld van continue verandering, en veiligheidskunde dat gaat over zekerstellen en controleren, belemmert een optimale aanpak voor ongevallenpreventie. Deze publicatie beschrijft een aanpak om veiligheid meer te laten aansluiten bij de corebusiness. Vijf...
report 2007
document
Wevers, C. (author), van Genabeek, J. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
bookPart 2007
document
Drupsteen, L. (author), Zwanikken, S. (author), Fijan, D. (author), Corver, S. (author), Jongen, M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Steeds meer werkzaamheden worden uitgevoerd in projecten waardoor meer tijdelijke werkgelegenheid ontstaat. Werkzaamheden zijn vaak te groot of te complex en te onregelmatig om alleen met eigen mensen uit te voeren. Hiervoor worden daarom vaak meerdere aannemers en onderaannemers ingehuurd, zoals ZZP’ers, zelfstandigen zonder personeel. Een...
report 2007
document
Hooftman, W. (author), van den Bossche, S.N.J. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
report 2007
document
van Scheppingen, A.R. (author), Zwetsloot, G.I.J.M. (author), Dijkman, A.J. (author), Meeuwsen, J.M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
public lecture 2007
document
van der Vorm, J. (author), Gallis, R. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Er vinden regelmatig ongevallen in bedrijven plaats waarbij hulp moet worden verleend. Om de gevolgen van een ongeval of brand te beperken, moet elk bedrijf en iedere organisatie een bedrijfshulpverleningsorganisatie hebben. In dit Arbo-informatieblad worden de wettelijke bepalingen behandeld en worden ook uitgebreide adviezen gegeven over de...
book 2007
document
Houtman, I.L.D. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
report 2007
document
Hooftman, W. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
report 2007
document
van Hamberg - Reenen, H.H. (author), Ariëns, G.A.M. (author), Blatter, B.M. (author), van Mechelen, W. (author), Bongers, P.M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
The results of longitudinal studies reporting on the relation between physical capacity and the risk of musculoskeletal disorders have never been reviewed in a systematic way. The objective of the present systematic review is to investigate if there is evidence that low muscle strength, low muscle endurance, or reduced spinal mobility are...
article 2007
document
Venema, A. (author), Jettinghof, K. (author), Bloemhoff, A. (author), Stam, C. (author), van Hooff, M. (author), Ybema, J.F. (author), Schoots, W. (author), Giesbertz, P. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Deze Monitor Arbeidsongevallen bevat gegevens uit 2005 over dodelijke/ernstige arbeidsongevallen en arbeidsongevallen met letsel en verzuim. Hoofdstuk 2 bevat een korte beschrijving van de Monitor, inclusief een korte toelichting op de overgang van een nieuwe bron voor arbeidsongevallen met letsel en verzuim. Daarna worden de resultaten van de...
report 2007
document
Bernaards, C.M. (author), Hildebrandt, V.H. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Sixth International Scientific Conference on Prevention of Work-Related Musculosketal Disorders (PREMUS) Boston, USA, 27-30 august 2007.
conference paper 2007
document
Visser, R. (author), Hooftman, W. (author), Könemann, R. (author), Brouwers, A. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
In 2003 is op initiatief van het Ministerie van SZW het programma versterking Arbobeleid Gevaarlijke Stoffen (VASt) van start gegaan. Beoogd werd de versterking van het bewustzijn van de risico’s van het werken met gevaarlijke stoffen. Het programma VASt heeft de zelfwerkzaamheid van werkgevers en werknemers gestimuleerd en ondersteund met als...
report 2007
document
Speklé, E.M. (author), Hoozemans, M.J.M. (author), Kraaijeveld, R.A. (author), van der Beek, A.J. (author), Blatter, B.M. (author), Bongers, P.M. (author), van Dieën, J.H. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Sixth International Scientific Conference on Prevention of Work-Related Musculosketal Disorders (PREMUS) Boston, USA, 27-30 august 2007: abstract/poster.
conference paper 2007
document
Steijger, N. (author), Reinders, J. (author), Kamperveen, J. (author), Rogier, J. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Het regelgevings - en handhavingsbeleid van SZW wordt steeds meer risicogedreven. Dat betekent ook meer kwantitatief aansturen van arbobeleid. Vanuit de Arbowet vormen de RI&E met bijbehorend Plan van aanpak (PvA) de basis voor het arbobeleid cq. arbomanagementsysteem. De kwaliteit van het RI&E-proces bereikt gemiddeld gezien niet het doel wat...
report 2007
Searched for: mods_originInfo_dateIssued_s:"2007"
(1 - 20 of 79)

Pages