Searched for: mods_originInfo_dateIssued_s:"2007"
(1 - 20 of 20)
document
Jans, M.P. (author), Proper, K.I. (author), Hildebrandt, V.H. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Background: Sedentary behavior is an independent risk factor for excess body weight and other health problems. There are no published data on sitting time at work, or how this is related to occupation and sector (branch of business). No published study has shown whether extended sitting at work is compensated for by sitting less during leisure...
article 2007
document
Verheijden, M.W. (author), Jans, M.P. (author), Hildebrandt, V.H. (author), Hopman-Rock, M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Background: In recent years, many tailored lifestyle counseling programs have become available through the Internet. Previous research into such programs has shown selective enrollment of relatively healthy people. However, because of the known dose-response relationship between the intensity and frequency of counseling and the behavior change...
article 2007
document
Verheijden, M.W. (author), Simons, M. (author), Hildebrandt, V.H. (author), van de Weem, I. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
B&G, PZ.
book 2007
document
Hildebrandt, V.H. (author), van den Heuvel, S.G. (author), Jans, M.P. (author), Bongers, P.M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Uit gegevens blijkt dat bijna de helft van de volwassen Nederlandse populatie overgewicht heeft en ruim 10 % obees is. Het doel van de onderhavige studie is na te gaan of Nederlandse werknemers met overgewicht of obesitas een hogere verzuimfrequentie en een langere verzuimduur hebben dan werknemers met een normaal gewicht, en de invloed van...
article 2007
document
Hildebrandt, V.H. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
Werknemers die sporten verzuimen maar liefst vijf dagen per jaar minder dan hun niet-sportende collega’s. En als ze zittend werk doen, loopt dat op tot maar liefst twaalf dagen per jaar! Maar de meeste werknemers bewegen (veel) te weinig en worden alleen maar dikker. Dat bedreigt niet alleen hun eigen gezondheid, maar ook hun inzetbaarheid en...
other 2007
document
Bernaards, C.M. (author), Hildebrandt, V.H. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Sixth International Scientific Conference on Prevention of Work-Related Musculosketal Disorders (PREMUS) Boston, USA, 27-30 august 2007.
conference paper 2007
document
Jans, M.P. (author), van Hespen, A.T.H. (author), de Vries, S.I. (author), Hildebrandt, V.H. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
B&G, PZ.
report 2007
document
Jans, M. (author), Hildebrandt, V. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Artikel besteed aandacht aan de resultaten van de 'Monitor bewegen en gezondheid' van TNO welke een onderdeel vormt van de continue cross-sectionele gegevensverzameling 'Ongevallen en bewegen in Nederland'. Nederlandse werknemers leven niet echt gezond: 43 procent beweegt te weinig, 37 procent is te zwaar, 32 procent rookt en 17 procent drinkt...
article 2007
document
Bernaards, C. (author), Ariëns, G. (author), Knol, D. (author), Simons, M. (author), Hildebrandt, V. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Body@Work seminar “Werken aan bewegen en gezondheid”, 8 november 2007, Vrije Universiteit Amsterdam (mondelinge presentatie)
public lecture 2007
document
Verheijden, M. (author), Hildebrandt, V. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Veel grote bedrijven stimuleren hun werknemers om tijdens en na het werk te sporten of bewegen. In het MKB gebeurt dat veel minder. Gebrek aan tijd en geld zijn hiervoor belangrijke oorzaken. In dit artikel wordt aandacht besteed aan methoden om dit te veranderen. Vakmedia
article 2007
document
Jans, M.P. (author), van den Heuvel, S.G. (author), Hildebrandt, V.H. (author), Bongers, P.M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
OBJECTIVE: To determine the relation between body mass index (BMI) and absenteeism. METHODS: Data were collected in a prospective cohort study (n = 1284). Multilevel analyses (linear mixed model with random intercept) with two levels (employee and company) were used to test whether BMI was related to duration and frequency of absenteeism and...
article 2007
document
Simons, M. (author), Verheijden, M.W. (author), Hildebrandt, V.H. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Werkgevers bieden werknemers steeds vaker bewegingsprogramma's aan, blijkt uit een enquête onder krap 1000 bedrijven en instellingen. Vorig jaar deed 32 procent van de organisaties met 500 of meer werknemers aan bewegingsstimulering. In 2003 lag dat percentage nog op 14 procent. Actieve aandacht voor overgewicht komt echter relatief nog weinig...
article 2007
document
Hildebrandt, V.H. (author), Ooijendijk, W.T.M. (author), Hopman-Rock, M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
In dit rapport worden recente studies besproken die een overzicht geven van de stand van zaken van het onderzoek op het gebied van Bewegen en Gezondheid. Deze onderzoeken laten zien dat het aantal Nederlanders dat voldoende beweegt de afgelopen 2 jaar is toegenomen, het aantal dat geen enkele dag 30 minuten beweegt, is afgenomen. Deze...
report 2007
document
Bernaards, C.M. (author), Ariëns, G.A.M. (author), Knol, D.L. (author), Hildebrandt, V.H. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
This study assessed the effectiveness of a single intervention targeting work style and a combined intervention targeting work style and physical activity on the recovery from neck and upper limb symptoms. Computer workers with frequent or long-term neck and upper limb symptoms were randomised into the work style group (WS, n = 152), work style...
article 2007
document
Verheijden, M.W. (author), The, K. (author), Hildebrandt, V.H. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
report 2007
document
Bernaards, C.M. (author), Proper, K.I. (author), Hildebrandt, V.H. (author)
Objective: The purpose of this study was to investigate associations among three modifiable risk factors (ie, physical activity, cardiorespiratory fitness, and body mass index), work productivity, and sickness absence in computer workers. Methods: All participants were computer workers with neck and upper limb symptoms in the preceding 6 months,...
article 2007
document
Jans, M.P. (author), de Kraker, H. (author), Hildebrandt, V.H. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Veel mensen willen meer gaan bewegen. Toch lukt dit vaak niet. Wat denken mensen nodig te hebben om daadwerkelijk meer in beweging te komen? Deze vraag stond centraal in de Nationale Gezondheidstest 2004. Aan drie groepen (onvoldoende beweging, geen overgewicht (n=223), onvoldoende beweging, overgewicht (n=825), voldoende beweging, overgewicht ...
article 2007
document
Verheijden, M.W. (author), Hildebrandt, V.H. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
report 2007
document
Douwes, M. (author), Hildebrandt, V.H. (author), Heinrich, J. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
article 2007
document
Simons, M. (author), Hildebrandt, V.H. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
B&G, PZ.
report 2007
Searched for: mods_originInfo_dateIssued_s:"2007"
(1 - 20 of 20)