Searched for: mods_originInfo_dateIssued_s:"2007"
(1 - 17 of 17)
document
van Bentum, C.A. (author), Geurts, C.P.W. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
article 2007
document
Geurts, C.P.W. (author), van Bentum, C.A. (author)
De onderzoeksraad voor Veiligheid publiceerde in november 2006 het rapport 'Veiligheidsproblemen met gevelbekleding' van grote gebouwen. In een van de onderzochte projecten kwam het belang van windtunnelonderzoek naar voren. De windbelasting op gevelsystemen blijkt namelijk niet voor alle gevallen eenduidig met de huidige regelgeving te bepalen....
article 2007
document
Geurts, C.P.W. (author)
Opvallend veel nieuwe gebouwen hadden schade door de storm van afgelopen januari. Gevelplaten vielen naar beneden, daken waaiden weg. hoe komt dat? Volgens Chris Geurts, winddeskundige bij TNO, zijn er meerdere oorzaken: het gebruik van te lichte materialen, onvoldoende oog voor onderhoud of misschien wel in de meeste gevallen, er ging iets fout...
article 2007
document
Hooff, M.L.M. (author), Geurts, S.A.E. (author), Kompier, M.A.J. (author), Taris, T.W. (author)
Objectives: Effort-recovery theory (Meijman and Mulder in Handbook of work and organizational psychology, Psychology Press/Erlbaum, Hove, pp 5-33, 1998 proposes that effort expenditure may have adverse consequences for health in the absence of sufficient recovery opportunities. Thus, insight in the relationships between effort and recovery is...
article 2007
document
Geurts, C.P.W. (author)
De huidige energievoorziening is gebaseerd op het gebruik van fossiele energiebronnen, zoals olie, gas, en kolen. Door uitputting stijgen de prijzen en wordt de levering onzekerder. Verder veroorzaakt grootschalig gebruik van fossiele brandstoffen grote hoeveelheden no2. ECN en TNO hebben het samenwerkingsverband 'Building Future' opgericht om...
article 2007
document
Bouma, P.W. (author), Donkervoort, D.R. (author), Geurts, C.P.W. (author), Luiten, B. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
Woningbouwverenigingen zijn regelmatig genoodzaakt een overweging te maken of een oud bestaand pand plaats moet maken voor een nieuw, modern pand of dat het bestaande pand moet worden gerenoveerd om aan het huidige nieuwbouwniveau te komen. De hoge kosten voor nieuwbouw en de overlast voor de bewoners zijn belangrijke aspecten in een dergelijke...
article 2007
document
van Bentum, C.A. (author), Geurts, C.P.W. (author), TNO Bouw (author)
Wind tunnel measurements on T-shaped free-standing walls and inclined free-standing walls have been carried out. Mean net pressure coefficients have been derived and compared with previous research. It was observed that the high loads at the free ends are differently distributed than those derived from the pressure coefficients for free-standing...
conference paper 2007
document
Geurts, C.P.W. (author), Bouma, P.W. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
In de vorige editie hebben we gesteld, dat het lijmen van bakstenen eenvoudiger is als het metselwerk met open stootvoegen wordt uitgevoerd. We plaatsen daar de kanttekening bij dat de luchtdoorlatendheid van gelijmd metselwerk vragen oproept, wat betreft de waterdichteid. TNO Bouw deed daar onderzoek naar
article 2007
document
Geurts, C.P.W. (author), TNO Bouw (author)
article 2007
document
van Bentum, C.A. (author), Geurts, C.P.W. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
Een van de meest bepalende belastingen is de windbelasting. Omdat schermen tegenwoordig steeds hoger worden en ook qua vorm steeds vaker afwijken van een recht vertikaal scherm is windtunnelonderzoek uitgevoerd naar afwijkende schermtypen. De resultaten zullen worden opgeonmen in de herziene normen
article 2007
document
van Hooff, M.L.M. (author), Geurts, S.A.E. (author), Kompier, M.A.J. (author), Taris, T.W. (author)
The main aim of this study was to establish the convergent and discriminant validity of a single-item measure of daily fatigue ("How fatigued do you currently feel?") in a daily diary context. Convergent validity of our measure was examined by relating it to a validated multiple-item measure of fatigue (Profile of Mood States; McNair, Lorr, &...
article 2007
document
van Bentum, C.A. (author), Geurts, C.P.W. (author), TNO Bouw (author)
The wind loads on solar energy products, mounted on roofs, is very limited covered by the current wind loading standards. Results of wind tunnel and full scale measurements are presented here, and these have been used to define coefficients to be applied in the format of the new Eurocode on Wind loads, EN 1991-1-4. Future work is recommended,...
conference paper 2007
document
Quanjel, E.M.C.J. (author), Borsboom, W.A. (author), Geurts, C.P.W. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
conference paper 2007
document
Oomens, S. (author), Geurts, S. (author), Scheepers, P. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
In this article we study which characteristics of combining work and family put people at risk for mental illness. Two alternative perspectives on the impact of multiple social roles on mental health are tested: the role accumulation perspective and the role strain perspective. Both perspectives are studied with data from a cross-sectional...
article 2007
document
Geurts, C.P.W. (author), van Bentum, C.A. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
This paper presents an overview of the wind loads on roofs, equipped with solar energy products, so called Active Roofs. Values given in this paper have been based on wind tunnel and full scale measurements, carried out at TNO, and on an interpretation of existing rules and guidelines. The results are presented in the format of the new Eurocode...
article 2007
document
Geurts, S. (author), Smulders, P. (author)
bookPart 2007
document
Geurts, C.P.W. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
In dit tweede artikel over de nieuwe NPR 6708 'Bevestiging van dakbedekkingen' wordt ingegaan op de wijzigingen in deze NPR, die bij het ontwerp en uitvoering en uitvoering van platte daken belangrijk zijn. In het eerste artikel is ingegaan op de wijzigingen die van balang zijn bij hellende daken
article 2007
Searched for: mods_originInfo_dateIssued_s:"2007"
(1 - 17 of 17)