Searched for: mods_originInfo_dateIssued_s:"2007"
(1 - 20 of 135)

Pages

document
Lammersen, G. (author), van Dalen, E.J. (author)
Deze folder geeft informatie over een praktische werkwijze om de inzetbaarheid van (oudere) werknemers te bevorderen: de zgn. 'doorbraakmethode'. Met inzetbaarheid wordt bedoeld het vermogen om een diversiteit van werkzaamheden en functies nu en in de nabije toekomst te verrichten. Met behulp van deze methode werken teams uit verschillende...
other 2007
document
TNO Defensie en Veiligheid (author)
other 2007
document
TNO Defensie en Veiligheid (author)
other 2007
document
van `t Veen, W.H. (author), Hensen, A. (author), Kroon, P.S. (author), Schrier, A.P. (author), Hendriks, D.M.D. (author)
Global atmospheric concentrations of CO2, CH4 and N2O have increased markedly as a result of human activities since 1750 (30%, 150% and 17% respectively). The global increases in carbon dioxide concentration are primarily due to fossil fuel and land-use change, while those of methane and nitrous oxide are primarily due to agriculture (IPCC, 2007...
other 2007
document
TNO Defensie en Veiligheid (author)
other 2007
document
Mellstrand, P. (author), Gustavsson, R. (author), Tornqvist, B. (author)
The deliverable D1.6 includes background material and specifications of a CRISP Framework on protection of information assets related to power net management and management of business operations related to energy services. During the project it was discovered by the CRISP consortium that the original description of WP 1.6 was not adequate for...
other 2007
document
TNO Defensie en Veiligheid (author)
other 2007
document
Kamphuis, I.G. (author), Kester, J.C.P. (author), Akkermans, H. (author)
Current power distribution systems are operated in a top-down manner. Power production control and price formation take place on a central level on the basis of relatively static data from a data collection and dispatching network with a limited scope and granularity. When incorporating a more considerable fraction of small-scale producers on...
other 2007
document
Kodde, M. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
other 2007
document
TNO Defensie en Veiligheid (author)
other 2007
document
TNO Bouw en Ondergrond Geological survey of the Netherlands (author)
other 2007
document
TNO Informatie- en Communicatietechnologie (author)
other 2007
document
TNO Defensie en Veiligheid (author)
other 2007
document
Willems, H. (author)
other 2007
document
Goudswaard, A. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Door de schommelingen in de conjunctuur en arbeidsmarkt verandert er veel in de rol en positie van uitzendondernemingen. De algemene branchevereniging voor uitzendondernemingen (ABU) gaf daarom TNO de opdracht onderzoek uit te voeren naar de veranderende flexibiliseringsbehoefte van afnemers. De indruk is dat afnemers leren om de...
other 2007
document
TNO Defensie en Veiligheid (author)
other 2007
document
TNO Defensie en Veiligheid (author)
other 2007
document
TNO Defensie en Veiligheid (author)
other 2007
document
Korfker, D.G. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
Huiselijk geweld is een omvangrijk probleem in ons land. Professionals werkzaam in de (jeugd)gezondheidszorg en jeugdzorg spelen een belangrijke rol bij het signaleren van deze problematiek. Uit onderzoek van TNO, Movisie en het Nederlands Jeugdinstituut onder beroepsopleidingen blijkt dat er nog niet in alle opleidingen structureel en in...
other 2007
document
TNO Defensie en Veiligheid (author)
other 2007
Searched for: mods_originInfo_dateIssued_s:"2007"
(1 - 20 of 135)

Pages