Searched for: mods_originInfo_dateIssued_s%3A%221997%22
(681 - 700 of 717)

Pages

document
TNO Fysisch en Elektronisch Laboratorium (author), Zeisse, C. (author), Gathman, S.G. (author), Jensen, D.R. (author), Littfin, K. (author), Moision, B. (author), Davidson, K.L. (author), Frederickson, P.A. (author), de Jong, A.N. (author), Fritz, P.J. (author), de Leeuw, G. (author), Luc Forand, J. (author), Dion, D. (author)
An analysis is presented showing the effects of molecules and aerosols on atmospheric transmission data obtained during the Electro-Optical Propagation Assessment in Coastal Environments (EOPACE) campaign carried out in San Diego during March and April, 1996. Mid wave infrared transmission was measured over San Diego Bay along a 14.9 km path and...
conference paper 1997
document
TNO Fysisch en Elektronisch Laboratorium (author), de Jong, A.N. (author), Winkel, J. (author)
The range performance of IRST sensors is partly determined by the propagation of the atmosphere. For low altitude targets the boundary layer of the atmosphere introduces a variety of effects due to inhomogeneities, for which model predictions are not yet well validated. For this reason NATO Research Study Group 5 on "Maritime Infrared Target and...
conference paper 1997
document
TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie (author)
other 1997
document
Gaubius Instituut TNO (author), Verheijen, J. (author), Visser, H. (author), Konttinen, Y. (author), Verspaget, H. (author), Duffy, J. (author), Hanemaaijer, R. (author)
Here we describe a new principle to assess specifically the activity of the different members of the human matrix-metalloproteinase family (MMPs) by a colorimetric assay. Using protein engineering a modified pro-urokinase has been made in which the activation sequence, normally recognized by plasmin (PRFK IIGG) has been replaced by a sequence...
article 1997
document
ten Noever de Brauw, M.C. (author)
article 1997
document
Bundesanstalt für Arbeitsschutz (author), Grundemann, R.W.M. (author), Urlings, I.J.M. (author)
bookPart 1997
document
NIA TNO (author), Kwantes, J.H. (author), Hoogendijk, L. (author)
Gekoppeld aan de Arbowet bestonden in totaal 38 losse arbo- en veiligheidsbesluiten. Deze besluiten zijn samengevoegd tot één besluit, het Arbobesluit. Het Arbobesluit is in werking getreden op 1 juli 1997. Deze publicatie staat in een inleidend hoofdstuk in het kort stil bij het volgende: het Arbobesluit; de Arboregeling; beleidsregels en Arbo...
report 1997
document
NIA TNO (author), Zawierko, J.F. (author)
Deze praktijkgids behandelt het veiligheidsinformatieblad als middel om informatie te verstrekken over gevaarlijke chemische producten. Hoofdstuk 1 beschrijft het wettelijke kader van de verplichting tot informatieverstrekking over de gevaren van en het omgaan met gevaarlijke chemische producten. Hoofdstuk 2 definieert de drie beschikbare...
report 1997
document
TNO Strategie, Technologie en Beleid (author), Weijers, T. (author), van Lieshout, M. (author)
Door geavanceerde informatie- en communicatietechnologie (ICT) kunnen tijd en ruimte steeds makkelijker worden overbrugd. Hierdoor kunnen bedrijven en instellingen op nieuwe manieren worden georganiseerd en bestuurd. Het innovatief toepassen van ICT maakt het nieuwe organisatieconcept 'de virtuele organisatie' mogelijk. Op 9 december 1997...
bookPart 1997
document
van der Klugt, L.J.A.R. (author)
Clay brick has been used in The Netherlands ever since the end of the twelveth century. Tooling the laying mortar was the normal method offinishing masonry up to about 1750. Toen, maybe in an attempt to minimize the need ofrepair in an early stage, pointing was developed. Apparently, the new technique was successful since pointing became the...
conference paper 1997
document
Leppers, R.F.R. (author), van Schaijk, L.A. (author)
Eén van de actuele ontwikkelingen in de bouw is die van het verlijmen van baksteen. Er worden proefprojecten gebouwd met gelijmde bakstenen gevels en er wordt onderzoek verricht naar het mechanisch gedrag. Aan onderzoek naar het vochtgedrag was, ofschoon van groot belang voor de duurzaamheid van de gevel, tot dusver echter nauwelijks aandacht...
article 1997
document
NIA TNO TNO Arbeid (author), Delleman, N.J. (author), Bronkhorst, R.E. (author), van Rhijn, J.W. (author)
World class design forces designers to consider the human that will be professionally involved with a machine. For this, the EU Machinery Directive [1989] contains health and safety requirements in general terms. All machines traded within the European Union are subject to the Directive. Various EN standards (European Norms) supporting the...
bookPart 1997
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Bloemhoff, A. (author), van Putten, D.J. (author), van Duivenbooden, J.C. (author)
De meeste cao's in de bouwnijverheid voorzien in een verplichte medische intredekeuring. Deze kan opgevat worden als een aanstellingskeuring. Op grond van de Wet op de medische keuringen van 1998 mag een dergelijke keuring alleen nog plaatsvinden als er beroepsrisico's zijn. Deze gelden bij uitvoerende werkzaamheden in de bouw. Voorwaarde voor...
report 1997
document
Germic, L. (author), Ebert, K. (author), Bouma, R.H.B. (author), Borneman, Z. (author), Mulder, M.H.V. (author), Strathmann, H. (author)
Various methods have been used to characterize ultrafiltration membranes, such as gas flux measurements, (field emission) scanning electron microscopy, permporometry and liquid-liquid displacement. Significant differences in the pore size distributions determined from permporometry and liquid-liquid displacement were found.
article 1997
document
van der Molen, H.F. (author), Vink, P. (author), Urlings, I.J.M. (author)
conference paper 1997
document
Vink, P. (author)
conference paper 1997
document
Studiecentrum voor Technologie en Beleid TNO (author), Dekker, J.A. (author)
Het is medio 1997 rustig, maar er zijn van die perioden dat de blijkbaar breed verspreide betrokkenheid bij TNO zich uit in een stortvloed van visies over de kant die het met de Organisatie op moet. Voor de leiding van TNO wel eens lastig, maar het getuigt ook van een grote belangstelling voor deze bijzondere instelling. De goede raadgevers zijn...
bookPart 1997
document
Studiecentrum voor Technologie en Beleid TNO (author), Smits, R.E.H.M. (author)
In dit hoofdstuk staat de raison d'etre van de hybride organisatie die zo fraai omschreven wordt met de uitdrukking 'contractresearch organisatie met een publieke missie' centraal.
bookPart 1997
document
de Groot, E.H. (author)
Op 30 september 1997 werd de workshop gehouden: "Prototype voor het Energy Impact Knowledgebased System", kortweg "EIKS Follow-up workshop". Deze workshop is de opvolger van de op 27 mei gehouden "EIKS workshop Nederland" (proceedings) en is gerelateerd aan het EIKS project: een door de EG gesubsidieerd Thermie project, (opgestart door het...
conference paper 1997
document
Medisch Biologisch Laboratorium TNO (author), Beveridge, T.J. (author), Pouwels, P.H. (author), Sára, M. (author), Kotiranta, A. (author), Lounatmaa, K. (author), Kari, K. (author), Kerosuo, E. (author), Haapasalo, M. (author), Egelseer, E.M. (author), Schocher, I. (author), Sleytr, U.B. (author), Morelli, L. (author), Callegari, M.L. (author), Nomellini, J.F. (author), Bingle, W.H. (author), Smit, J. (author), Leibovitz, E. (author), Lemaire, M. (author), Miras, I. (author), Salamitou, S. (author), Béguin, P. (author), Ohayon, H. (author), Gounon, P. (author), Matuschek, M. (author), Sahm, K. (author), Bahl, H. (author), Grogono-Thomas, R. (author), Dworkin, J. (author), Blaser, M.J. (author), Woodland, R.M. (author), Newell, D.G. (author), Kessel, M. (author), Koval, S.F. (author)
Although S-layers are being increasingly identified on Bacteria and Archaea, it is enigmatic that in most cases S-layer function continues to elude us. In a few instances, S-layers have been shown to be virulence factors on pathogens (e.g. Campylobacter fetus ssp. fetus and Aeromonas salmonicida), protective against Bdellovibrio, a depository...
article 1997
Searched for: mods_originInfo_dateIssued_s%3A%221997%22
(681 - 700 of 717)

Pages