Searched for: mods_originInfo_dateIssued_s:"1994"
(1 - 20 of 630)

Pages

document
Verwey, W.B. (author), TNO Technische Menskunde (author)
The statement that practice is the major determinant of skilled behavior is a truism. Yet, it is unclear why practice is so important and what the consequences of practice are. This thesis addresses the theme of acquiring skill from a motor point of view: How is it possible that with practice more and more complex movement patterns can be...
doctoral thesis 1994
document
Houtman, I.L.D. (author), Kompier, M.A.J. (author), Smulders, P.G.W. (author), Bongers, P.M. (author)
In dit artikel staat de relatie tussen risicofactoren voor werkstress en verschillende indicatoren voor gezondheid centraal. Deze relatie is onderzocht aan de hand van secundaire analyses op gegevens van het Leefsituatie-Onderzoek (LSO), een enquête-onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek, die zijn verzameld in de periode 1977-1986...
article 1994
document
Smits, J.P. (author), Janssens, R.J.J. (author), Knol, P. (author), Bol, J. (author), Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO (author)
A fuzzy model was developed to predict the glucosinolate content of rapeseed meal during solid-state fermentation. Process variables such as temperature, relative humidity, fermentation time and the resulting glucosinolate content of the meal were considered. The glucosinolate content calculated by the fuzzy model corresponded with the...
article 1994
document
Spee-van der Spekke, J. (author), Meulmeester, J.F. (author), Radder, J.J. (author), Verloove-Vanhorick, S.P. (author), Schalk-van der Weide, Y. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
report 1994
document
Dhondt, S. (author), Peeters, M.H.H. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
De aanleiding tot dit onderzoek is het werk van een aantal onderzoeksinstellingen rond groepswerk in de confectieindustrie. Met partners in zes landen werd gezocht naar manieren om groepswerk als middel voor confectiebedrijven te promoten omdat uit eerder onderzoek gebleken was dat groepswerk voor bedrijven een geschikt middel was om binnen de...
report 1994
document
Viëtor, R.J. (author), Hoffmann, R.A. (author), Angelino, S.A.G.F. (author), Voragen, A.G.J. (author), Kamerling, J.P. (author), Vliegenthart, J.F.G. (author), Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO (author)
article 1994
document
de Vries, U. (author), Velthuis, H. (author), Koster, K. (author), Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO (author)
article 1994
document
Padro, T. (author), Quax, P.H.A. (author), van den Hoogen, C.M. (author), Roholl, P. (author), Verheijen, J.H. (author), Emeis, J.J. (author), Gaubius Instituut TNO (author)
Plasminogen activator (PA) and PA inhibitor (PAI) antigen, activity, and mRNA were analyzed in the three layers of rat aorta, and the effect of endotoxin on PA and PAI was studied. All PA activity in aorta was identified as tissue-type PA (TPA) activity; no urokinase-type PA was detected. In the tunica adventitia TPA activity, TPA antigen, and...
article 1994
document
Vink, A.A. (author), Bergen Henegouwen, J.B.A. (author), Nikaido, O. (author), Baan, R.A. (author), Roza, L. (author), Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO (author)
Induction and removal of cyclobutane thymine dimers and (6-4)photoproducts were studied in epidermal DNA isolated from UV-exposed hairless mice. For the detection of DNA damage, lesion-specific monoclonal antibodies were used in an immunoslotblot assay. Following the exposure of mice to 3.0 kJ m-2 UV-B, substantial removal of both thymine dimers...
article 1994
document
Kwantes, J.H. (author)
Artikel 4A van de Arbowet verplicht bedrijven om het ziekteverzuim te voorkomen en te beperken. Hieronder valt ook de verplichte aansluiting bij een arbodienst. De consequenties van artikel 4A zijn voor de werkgever aanzienlijk, zowel in financieel, als organisatorisch opzicht. Dit artikel gaat in op de ziekteverzuimbegeleiding en een wijziging...
article 1994
document
van Bezooijen, C.F.A. (author)
bookPart 1994
document
Lourijsen, E. (author), Wortel, E. (author)
Werkgevers kunnen door gezondheidsbevorderende activiteiten op het werk een bijdrage leveren aan de gezondheid van werkenden. Dit artikel gaat in op het gedrag, in het bijzonder de leefstijl, van werkenden, te weten: lichaamsbeweging, roken, voeding en alcoholgebruik. Na een beschrijving van de omvang van de problematiek en de invloed ervan op...
article 1994
document
Kwantes, J.H. (author)
Naar aanleiding van wijzigingen in de Arbowet per 1 januari 1994 wordt in dit artikel ingegaan op voorlichting en onderricht aan werknemers. De verplichting tot voorlichting en onderricht is neergelegd in art. 6 van de Arbowet. Alle particuliere bedrijven en overheidsdiensten moeten aan deze verplichting voldoen. Ook tijdelijke werknemers dienen...
article 1994
document
Lourijsen, E. (author), Gründemann, R.W.M. (author)
Het ziekteverzuim onder Penitentiaire Inrichtingswerkers (PIWers) is hoog. Dit wordt veroorzaakt door het gevoel van onveiligheid, de geestelijk inspanning, de organisatie van het werk en de fysieke belasting. Dit artikel gaat in op de stapsgewijze aanpak van verzuim in de periode 1991 - 1992 bij projecten van de rijksoverheid, in het bijzonder...
article 1994
document
Zwart, A. (author), TNO Voeding Instituut CIVO-Toxicologie en Voeding TNO (author)
The effect of flow and flow patterns on the resistance of the airways was reinvestigated. A new way to describe pressure-flow relationships is introduced. Normalized resistance, Rn, is defined as resistance (P/φ) divided by the viscosity of the inspired gas (μ) relative to air (Rn = Rμ(u)/μ). Normalized flow φn is defined as flow times relative...
article 1994
document
Stouten, J.T.J. (author), Medisch Biologisch Laboratorium TNO (author)
report 1994
document
Reerink, J.D. (author), Herngreen, W.P. (author), Peters, A.C.B. (author), den Ouden, A.L. (author), Verloove-Vanhorick, S.P. (author), Ruys, J.H. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
Objective. Assessment of the prevalence of convulsion-like symptoms in 1854 children of Dutch-speaking mothers of a population-based birth cohort. Method. At each child health clinic (CHC) visit mothers were asked whether they had noted any of the following signs: loss of consciousness, involuntary movements, eye rotation movements and apnoea,...
article 1994
document
Knotter, M. (author), Veerman, T. (author), Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author)
Een goede verzuimregistratie is onmisbaar voor het voeren van ziekteverzuimbeleid, zoals dat sinds 1994 verplicht is. Inmiddels is er heel wat software als hulpmiddel voor die registratie beschikbaar. Dit rapport beantwoordt de vraag: "Welk pakket is voor mijn organisatie het meest geschikt?" Om op deze vraag antwoord te kunnen geven zijn er...
book 1994
document
Kompier, M. (author), de Gier, E. (author), Smulders, P. (author), Draaisma, D. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
A comparative inventory of regulations, policies and practices in The Netherlands, Sweden, UK, Germany and France with regard to the prevention of work stress was carried out. In each country data were collected by means of interviews with key informants and through exploring relevant documents and literature. It was found that Sweden. The...
article 1994
document
Dhondt, S. (author), Goudswaard, A. (author), van den Berg, R. (author), Mossink, J.C.M. (author), Stuyt, Y. (author), Min. SZW, Directoraat Generaal van de Arbeid Min. SZW, Arbeidsinspectie TNO, Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg (author)
In dit rapport worden de resultaten van een demonstratieproject naar verbeterde arbeidsomstandigheden bij gemeentelijke overheden beschreven; het doel van een dergelijk demonstratieproject is dat het een duidelijke voorbeeldfunctie voor de sector vervult en dat het andere gemeenten tot een beter arbeidsomstandighedenbeleid stimuleert. De opzet...
book 1994
Searched for: mods_originInfo_dateIssued_s:"1994"
(1 - 20 of 630)

Pages