Searched for: mods_originInfo_dateIssued_s%3A%221993%22
(561 - 564 of 564)

Pages

document
Instituut voor Verouderings- en Vaatziekten Onderzoek TNO (author), HogenEsch, H. (author), de Geus, B. (author), Tielen, F. (author), Rozing, J. (author)
We investigated the expression of Ly-6.A2 on isolated murine epidermal cells by flow cytometry. Ly-6.A2 was expressed on 61% of keratinocytes and 6% of dendritic epidermal T cells of C57BL mice. Phosphatidylinositol-specific phospholipase C removed Ly-6.A2, indicating that the antigen is anchored to the keratinocyte membrane via a glycosyl...
article 1993
document
Medisch Technische Dienst TNO (author), Eggink, G.J. (author), Kaptein, C. (author), van Kempen, R.J. (author), van der Meulen, F.W. (author), Teirlinck, C.J.P.M. (author), Vaartjes, S.R. (author)
In dit rapport worden richtlijnen gegeven die kunnen helpen bij het opstellen van een laserveiligheidsbeleid in instellingen voor gezondheidszorg. Het is tevens bedoeld als basis voor een landelijk beleid. In het rapport wordt ingegaan op de risico's van lasergebruik in de instellingen, op te nemen maatregelen ter bestrijding van deze risico's...
book 1993
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Dul, J. (author)
article 1993
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Vink, P. (author), Smitt, P. (author), van den Berg, R. (author)
In dit artikel wordt een beschrijving gegeven van het door het NIOSH gehanteerde toepassingsgebied van de nieuwe NIOSH-methode en van de speciale procedure die gevolgd moet worden bij tiltaken die korter dan 15 minuten duren. Verder wordt beschreven hoe met de nieuwe NIOSH-methode ook een combinatie van tiltaken beoordeeld kan worden. Het...
article 1993
Searched for: mods_originInfo_dateIssued_s%3A%221993%22
(561 - 564 of 564)

Pages