Searched for: mods_originInfo_dateIssued_s%3A%221993%22
(541 - 560 of 562)

Pages

document
Fysisch en Elektronisch Laboratorium TNO (author), de Leeuw, G. (author), Larsen, S.E. (author), Mestayer, P.G. (author)
bookPart 1993
document
Fysisch en Elektronisch Laboratorium TNO (author), de Jong, A.N. (author)
The use of infrared sensors in the Netherlands is substantial. Users can be found in a variety of disciplines, military as well as civil. This need for IR sensors implied a long history on IR technology and development. The result was a large technological-capability allowing the realization of IR hardware: specialized measuring equipment,...
conference paper 1993
document
Fysisch en Elektronisch Laboratorium TNO (author), Snoeij, P. (author), van Halsema, D. (author), Vogelzang, J. (author), Waas, S. (author), Zecchetto, S. (author), Janssen, H. (author), Oost, W.A. (author), Jaehne, B. (author), Calkoen, C.J. (author)
report 1993
document
Mol, W.R. (author), Boogers, W.A. (author)
other 1993
document
Instituut voor Ruimtelijke Organisatie TNO SER-commissie ontwikkeling bedrijven (author), van Bemmel, L.P. (author), Krolis, H.P. (author), Tanja, P. (author)
Deze publikatie is het resultaat van een project waarbij gekeken is naar de toepassingsmogelijkheden van automatisering in het kleinbedrijf, zowel binnen een onderneming als tussen ondernemingen. Het project heeft zich gericht op de praktijkervaringen van een dertigtal kleine ondernemers in acht verschillende branches, waaronder (detail)handel,...
book 1993
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Gründemann, R.W.M. (author), Schellart, A.J.M. (author)
In dit rapport worden de resultaten beschreven van de derde fase van het onderzoek naar de arbeidsgebondenheid van de WAO-intrede. In de eerste fase van het onderzoek is aan 15.000 WAO-ers een vragenlijst toegestuurd, waarbij gevraagd werd of hun ziekte, die tot langdurige arbeidsongeschiktheid en WAO heeft geleid, volgens hen veroorzaakt is...
book 1993
document
Instituut voor Milieu- en Energietechnologie TNO (author), Jansen, W.L.J. (author), Rutgers, W.R. (author), Mot, E. (author), de Haan, P.H. (author), Kok, H.J.G. (author)
Technieken waarbii de toepassing van elektriciteit een centrale rol speelt, staan bekend onder de naam elektrotechnologie. Elektrotechnologie kan worden toegepast bij het voorkómen of oplossen van rnilieuproblemen. Belangriike toepassingen van elektrotechnologie ten dienste van het rnilieu zijn: drogen, uitdampen, ontleden, breken, immobiliseren...
article 1993
document
Centrum TNO voor verpakking (author), van Dijk, R.C. (author)
article 1993
document
Radiologische Dienst TNO (author), van Dijk, J.W.E. (author), Julius, H.W. (author)
In constant temperature hot gas TLD systems the heating profile of the TL chip is an exponential function of time. A method is presented which enables glow curve deconvolution for non-linear heating systems. The reproducibility of the heating process of constant temperature hot gas systems can be such that a fast linear optimisation procedure...
article 1993
document
Instituut voor Milieu- en Energietechnologie TNO (author), van Voorneburg, F. (author), ten Have, P.J.W. (author), Zeevalkink, J.A. (author), Hulkens, W.A. (author)
De ontwikkeling van processen voor grootschalige mestverwerking in de af gelopen jaren heeft inmiddels tot de bouw van enkele mestverwerkingsinstallaties c.q. fabrieken geleid. Hierbij wordt dierlijke mest verwerkt tot organische mestkorrels die voornamelijk op de buitenlandse markt moeten worden afgezet. Mestverwerking is echter tot op heden...
report 1993
document
Instituut CIVO-Toxicologie en Voeding TNO (author), den Besten, C. (author), van Bladeren, P.J. (author), Duizer, E. (author), Vervoort, J. (author), Rietjens, I.M.C.M. (author)
In the present study the oxidative dehalogenation of a para-halogenated phenol was studied using pentafluorophenol and its non-para-halogenated analogue 2,3,5,6-tetrafluorophenol as model compounds. 19F NMR was used to characterize the metabolite patterns. In order to study the primary oxidation products of the microsomal cytochrome P450...
article 1993
document
Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO (author), Jonker, D. (author), Woutersen, R.A. (author), van Bladeren, P.J. (author), Til, H.P. (author), Feron, V.J. (author)
In a 4-wk study, 10-wk-old Wistar rats were fed the nephrotoxins hexachloro-1,3-butadiene (HCBD), mercuric chloride, d-limonene and lysinoalanine either alone or in combination. These nephrotoxins damage epithelial cells of the proximal tubules, but by different mechanisms. Each chemical was given alone at a Minimum-Nephrotoxic-Effect Level ...
article 1993
document
Instituut CIVO-Toxicologie en Voeding TNO (author), Boyd, D.R. (author), Sharma, N.D. (author), Agarwal, R. (author), McMordie, R.A.S. (author), Bessems, J.G.M. (author), van Ommen, B. (author), van Bladeren, P.J. (author)
Both 1,2-dihydronaphthalene and 1,2-dihydroanthracene were hydroxylated at the benzylic (1-) or the allylic (2-) position by rat liver microsomes and purified cytochrome P-450 enzymes to yield "arene hydrates". Two other classes of metabolites were formed, the dehydrogenation products naphthalene and anthracene, and trans-1,2-dihydroxy-1,2,3,4...
article 1993
document
Medisch Biologisch Laboratorium TNO (author), Verdoes, J.C. (author), Punt, P.J. (author), Schrickx, J.M. (author), van Verseveld, H.W. (author), Stouthamer, A.H. (author), van den Hondel, C.A.M.J.J. (author)
A strategy, based on the usage of the amdS selection marker and a cosmid vector containing four copies of the glucoamylase gene (glaA), was developed to obtain glucoamylase (GLA)-overproducing A. niger strains. With this strategy, fungal strains carrying up to 200 copies of the glaA gene could be isolated at a relatively high frequency. In each...
article 1993
document
Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO (author), van den Brandt, P.A. (author), Goldbohm, R.A. (author), van 't Veer, P. (author), Bode, P. (author), Dorant, E. (author), Hermus, R.J.J. (author), Sturmans, F. (author)
Background: Various animal studies and ecologic studies suggest an inverse association between low dietary selenium intake and risk of various types of cancer. Purpose: The goal of this prospective cohort study was to investigate the association between toenail selenium levels and risks of stomach cancer and colorectal cancer. Methods: Our...
article 1993
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Vaas, S. (author)
Met de bedoeling een toename van vrouwen in de groenvoorziening te bewerkstelligen, is een verkenning uitgevoerd van de structuur en de te verwachten ontwikkelingen in de bedrijfstak, gangbare personeelsvoorziening, functies en arbeidsomstandigheden.
report 1993
document
Osinga, D.S.C. (author)
Onder kappers bestaan veel gezondheidsklachten die gerelateerd zijn aan de fysieke belasting die zij tijdens hun werk ondervinden. Dit onderzoek geeft een aanzet tot de beschrijving van mogelijkheden om de fysieke belasting door middel van het juiste meubilair en een goede indeling van de kapperszaak, te verlagen. Daarnaast blijft het...
book 1993
document
Osinga, D.S.C. (author), Neelen, E. (author)
Kapperswerk is lichamelijk zwaar werk. De lichamelijke belasting blijkt te verminderen als de kapper tijdens het werk gebruik maakt van een pompstoel, een werkwagentje en een kappersfiets. Hoe een kappersfiets tijdens het kapperswerk gebruikt kan worden, is in deel I van deze brochure beschreven. In deel II is een lijst opgesteld met eisen...
book 1993
document
Instituut voor Biotechnologie en Chemie TNO (author), Severs, A.H. (author), Schasfoort, R.B.M. (author)
The pregnancy hormone human chorionic gonadotropin (hCG) was used as a model antigen to describe a new assay, the Enhanced Surface Plasmon Resonance Inhibition Test (ESPRIT). It was shown that the introduction of sub-micron latex particles instead of anti-antibodies in an enhancement step improved the sensitivity of the assay by a factor of 30....
article 1993
document
Gaubius Instituut TNO (author), Kooistra, T. (author), Toet, K. (author), Kluft, C. (author), VonVoigtlander, P.F. (author), Ennis, M.D. (author), Aiken, J.W. (author), Boadt, J.A. (author), Erickson, L.A. (author)
In our search for compounds that can stimulate endogenous fibrinolysis, we have found that certain triazolobenzodiazepines enhance the production of tissue-type plasminogen activator (t-PA) by vascular endothelial cells maintained in vitro, with no or even a lowering effect on plasminogen activator inhibitor type-1 (PAI-1) production. The most...
article 1993
Searched for: mods_originInfo_dateIssued_s%3A%221993%22
(541 - 560 of 562)

Pages