Searched for: mods_originInfo_dateIssued_s:"1990"
(1 - 20 of 417)

Pages

document
Hoofdgroep gezondheidsonderzoek TNO TNO Preventie en Gezondheid TNO Division of Health Research (author)
report 1990
document
Perenboom, R.J.M. (author), Schroots, J.J.F. (author), Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
report 1990
document
Vos, J.J. (author), Instituut voor Zintuigfysiologie (author)
book 1990
document
van Oort, M.G. (author), Hamer, R.J. (author), Tolman, G.H. (author), Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO Instituut voor Graan Meel en Brood TNO (author)
article 1990
document
Heslinga, D.C. (author), Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie TNO (author)
report 1990
document
L' Hoir, M.P.L. (author), Neeleman, C. (author), Wolters, W.H.G. (author)
bookPart 1990
document
Verroen, E.J. (author), Jansen, G.R.M. (author), Jager, J.M. (author), ter Welle, F.H. (author), Instituut voor Ruimtelijke Organisatie TNO (author)
Wat voor soort bedrijven zijn voor wat voor soort locaties geschikt, gelet op de mobiliteitskenmerken? In Verkeerskunde 5(1990) schreef drs. G.P. van Wee daar al een eerste artikel over, waarin het voorgenomen beleid rond de A-. B-, en C-locaties werd toegelicht. Voor een nadere uitwerking van dit beleid is door INRO-TNO een typologie opgesteld...
article 1990
document
Lorenz, M. (author), Vogel, J.A. (author), Bruinsma, A.J.A. (author), Berkhout, A.J. (author), Technisch Physische Dienst TNO - TH (author)
article 1990
document
Binnema, D.J. (author), Dooijewaard, G. (author), van Iersel, J.J.L. (author), Turion, P.N.C. (author), Kluft, C. (author), Gaubius Instituut TNO (author)
Apart from tissue-type plasminogen activator (t-PA) and urokinase-type plasminogen activator (u-PA), a third PA appears to occur in human plasma. Its activity is initiated when appropriate triggers of the contact system are added, and the activation depends on the presence of factor XII and prekallikrein in plasma. The activity of this, so...
article 1990
document
de Man, M.C. (author)
Dit leerlingenboek is een onderdeel van de module betreffende veilig en gezond werken met houtbewerkingsmachines. De module omvat ook een handleiding voor docenten. Dit boek is gericht op leerlingen die een opleiding volgen in het Kort Middelbaar Beroeps Onderwijs. De leerstof betreft het werken met houtbewerkingsmachines, waarbij het omgaan met...
book 1990
document
Fintelman, L.F.J. (author), Kompier, M.A.J. (author), Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
In dit rapport is de stressproblematiek in de bedrijfsklasse wegvervoer onderzocht. Daarvoor is gebruik gemaakt van literatuuronderzoek, gestructureerde interviews met sleutelinformanten en van administratieve gegevens. De onderzochte bedrijfsklasse als geheel wordt gekarakteriseerd als stressvol: het werk van chauffeurs kenmerkt zich door de...
report 1990
document
Leebeek, F.W.G. (author), Gaubius instituut TNO (author), GO GI (author)
doctoral thesis 1990
document
Nederhof, A.J. (author), Meyer, R.F. (author), van Raan, A.F.J. (author), Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek (author)
Onderzoek uitgevoerd door het CWTS te Leiden
report 1990
document
Hildebrandt, V.H. (author), TNO, Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg (author)
article 1990
document
Waarts, P.H. (author), van Staalduinen, P.C. (author), TNO Bouw (author)
report 1990
document
Muusse-Schrevel, A.M. (author), Willems, J.H.B.M. (author), de Kort, W.L.A.M. (author), Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
Het is bekend dat onder invloed van het gebruik van reactie- en/of waarnemingsbeïnvloedende medicijnen, zoals slaap- en kalmeringsmiddelen en antihistaminica, nadelige effecten kunnen optreden met betrekking tot het functioneren. De vraag kan gesteld worden of er effecten op het functioneren in (betaalde) arbeid op kunnen treden onder invloed...
article 1990
document
Kalsbeek, H. (author), Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
Verslag van een onderzoek naar de betrouwbaarheid van cariësgegevens verzameld door jeugdartsen en tandheelkundig preventief medewerkers
report 1990
document
Sluimer, P. (author), Vries, U.A. (author), Verlaan, P. (author), Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO (author)
conference paper 1990
document
Smith, P. (author), Gezondheidsorganisatie TNO Centrale stafafdeling in- en externe communicatie TNO Instituut voor Ruimtelijke Organisatie TNO (author)
book 1990
document
Oldengarm, J. (author), de Gids, W.F. (author), Technisch Physische Dienst TNO - TH Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie (author)
Within the framework of the Dutch participation in the IEA Annex XIV “Condensation” field experiments have been carried out to study airbome moisture transport in realistic circumstances. The experiments were done in an unoccupied 3-story dwelling in Leidschendam in the Netherlands. Some of the results will be discussed in this paper.
conference paper 1990
Searched for: mods_originInfo_dateIssued_s:"1990"
(1 - 20 of 417)

Pages