Searched for: mods_originInfo_dateIssued_s:"1985"
(1 - 20 of 211)

Pages

document
Oldengarm, J. (author), Technisch Physische Dienst TNO - TH (author)
article 1985
document
van der Meer, J.J.M. (author), Rappol, M. (author), Semeijn, J. (author), Rijks Geologische Dienst (author)
book 1985
document
Vrijhof, B.J. (author), Stichting CCOZ (author)
report 1985
document
Centrale Stafafdeling In- en Externe Communicatie TNO Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie (author)
other 1985
document
Vrijhof, B.J. (author), Stichting CCOZ (author)
report 1985
document
van der Star, C.A. (author), Instituut voor Milieuhygiëne en Gezondheidstechniek TNO (author)
De effecten op huid en ogen ten gevolge van overmatige blootstelling aan elektromagnetische straling in de ultraviolette, zichtbare, en nabij-infrarode gebieden zijn sterk afhankelijk van de golflengte. Hiervoor is een tweetal oorzaken te noemen. Allereerst kunnen biologische effecten afhankelijk zijn van de golflengte door thermische off...
article 1985
document
Ramaekers, P.P.J. (author), van Loo, F.J.J. (author), Bastin, G.F. (author), Technisch Physische Dienst TNO - TH (author)
article 1985
document
Sluimer, P. (author), Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO (author)
article 1985
document
Meijnen, A.J. (author), Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie (author)
report 1985
document
Smit, J. (author), Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
In dit artikel wordt ingegaan op de bruikbaarheid van de Statistiek der Bedrijfsongevallen voor het opsporen van groepen werknemers met een verhoogd ongevalsrisico en voor het verkrijgen van inzicht in aard en afioop van bedrijfsongevallen. De bruikbaarheid werd getoetst aan de hand van twee voorwaarden die betrekking hebben op de...
article 1985
document
Graveland, A. (author), Bosveld, P. (author), Lichtendonk, W.J. (author), Marseille, J.P. (author), Moonen, J.H.E. (author), Scheepstra, A. (author), Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO Instituut voor Graan Meel en Brood TNO (author)
Protein fractions, which were termed glutenins I, IIa, IIb, IIIa and IIIb were isolated from flour of the Dutch wheat cultivar, Sicco, by extraction with sodium dodecyl sulphate (SDS) solution and fractionation by precipitation/redissolution techniques and by gel filtration chromatography. The fractions were subsequently characterised by...
article 1985
document
Egger, R.J. (author), Meulmeester, J.F. (author), Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO (author)
article 1985
document
Smits, R.E.H.M. (author), Studiecentrum voor Technologie en Beleid TNO (author)
report 1985
document
van Weerden, E.J. (author), Huisman, J. (author), Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek en Biochemische Produkten TNO (author)
article 1985
document
Guicherit, R. (author), Schulting, F.L. (author), Instituut voor Milieuhygiëne en Gezondheidstechniek TNO (author)
In this paper concentration levels of various classes of organic chemicals in The Netherlands are reported for the base year 1980. From these levels the average intake of the Dutch population by inhalation was calculated to be ~1.5 g year-1. This gives reason for concern because many of the compounds either seem to exhibit carcinogenic...
article 1985
document
Kalsbeek, H. (author), Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
Voordracht en bijeenkomst 11e WEON-bijeenkomst, 2 en 3 mei 1985 te Amsterdam.
article 1985
document
van den Berg, R. (author), Passchier-Vermeer, W. (author), Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
report 1985
document
Waag, R.C. (author), Campbell, J.A. (author), Ridder, J. (author), Mesdag, P.R. (author), Technisch Physische Dienst TNO - TH (author)
article 1985
document
Smulders, P.G.W. (author), Bragt, P.C. (author), van der Grinten, M.P. (author), Oversloot, J.S. (author), Hoolboom, H. (author), Medisch Biologisch Laboratorium TNO Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
report 1985
document
TNO Wegtransportmiddelen (author)
other 1985
Searched for: mods_originInfo_dateIssued_s:"1985"
(1 - 20 of 211)

Pages